Členské příspěvky

PLATBA PŘÍSPĚVKŮ (na kalendářní rok 2018)  –  nejpozději do 28. 2. 2018

Příspěvky se platí jednorázově ve výši 1500 Kč bezhotovostním převodem:

číslo účtu: 4160001625/6800
variabilní symbol: rodné číslo dítěte
do poznámky (informace pro příjemce) uveďte jméno dítěte