Okresní tabulky dlouhodobé

Úvodem

Vážení sportovní přátelé – atletky a atleti

Dostáváte do rukou dlouhodové atletické tabulky výkonů 20.století znojemského okresu. Je to do 31.12.2000. Atletika má na okrese, ale především ve Znojmě dlouholetou tradici. První krůčky udělala atletika už někdy na začátku dvacátého století. To však byli jen jednotlivci, kteří si běhali, skákali a házeli.

V roce 1929 byl založen lehkoatletický odbor Sokola Znojmo. Od tohoto roku byla atletika ve Znojmě řádně organizovaným sportem. Od této doby prošla znojemská atletika nejrůznějším obdobím – někdy byla velice úspěšným sportem, ale byla i léta kdy s příliš nedařilo.

 

Mezi úspěšná léta patřila hned prvních deset let /1929-1938/. Činnost lehkoatletického odboru byla přerušena za druhé světové války. Po roce 1945 – brzy po osvobození žačali atleti opět svoji sportovní činnost. Mezníkem byl rok 1952 kdy byl dán do úžívání stadion se 400 m atletickou dráhou. Od tohoto roku bylo Znojmo často pořadatelem nejrůznějších atletických soutěží i celostátního významu.

 

Za období dvacátého století byla ve Znojmě a na okrese řada vynikajících atletů a atletek, kteří se svými výkony snažili o dobré jméno svého oddílu a znojemského okresu na sportovním poli. Na úspěších a dobrých výsledcích však mají svůj podíl i trenéři, funkcionáři, rozhodčí, a všichni další atletičtí pracovníci – kterých je při atletických soutěžích potřeba celá řada. Všem těm patří dík za činnost a práci, kterou vykonali. S většinou těchto jmen se setkáte i na stránkách dlouhodobých tabulek znojemského okresu.

 

Cílem a smyslemk těchto dlouhodobých tabulek je zaznamenat výkony nejlepších atletů a atletek za celé 20. století. Už také proto, aby se na výkony z dřívějších let nezapomínalo.

 

Atletika je přesně měřitelným sportem a je tady možnost dlouhodobého porovnání výkonů ve všech disciplínách.

 

Bohužel v dřívějších dobách nebyly výkony dost dobře evidovány a tak se na mnoho atletů a atletek a na jejich výkony, kterých během své sportovní činnosti dosáhli úplně zapomnělo. Je to škoda – právem by do tabulek patřilo ještě dost jmen závodníků – bohužel jejich výkony nejsou známy.

 

Do tabulek jsou zařazeny výkony, které bylo možno zjistit z různých publikací jako pravidelně vydávaných celostátních a krajských tabulek, okresních a oddílových ročenek TJ Znojmo / jen z některých let/. Dále pak výkony zjištěné ze zápisů z atletických soutěží. Výkony z první republiky pak ze sokolských věstníků.

 

Zvlášť cenné informace poskytl doc. Mir. Klír, dr. Miroslav Vítek, prof. Jiří Mikulič a řada dalších. Velká byla pomoc ing. Aleše Matouše, který tyto tabulky podle poskytnutých záznamů napsal. Všem, kteří mě jakýmkoliv způsobem pomohli patří můj dík.

 

Udaje jsou v tabulkách řazeny po sobě dle zvyklostí: dosažený výkon, příjmení a křestní jméno, rok narození, oddíl/klub, škola apod. /datum dosažení výkonu/ psáno šestimístným číslem – prvá dvě čísla znamenají den, třetí a čtvrté měsíc a páté a šesté rok, a dále místo dosažení výkonu.

 

Jak už bylo uvedeno, značnou část výkonů z dřívějších let bylo zjištěno z tabulek Brněnského – později Jihomoravského kraje. Tyto tabulky však neměly úplnou dokumentaci. Až asi do roku 1970 v těchto tabulkách chyběly údaje o roč. narození závodníka, datum a místo dosažení výkonu. Proto i tyto údaje často v tabulkách našeho okresu chybí. V tabulkách jsou uvedeny údaje platné v době dosažení výkonu /např. název školy, u žen příjmení, název města, název oddílu atd../.

 

A co napsat závěrem tohoto úvodu. Atletického statistikáře okresu dělám od roku 1964 a tyto tabulky jsou moji snahou o zaznamenání výkonů 20. století

 

 

Josef Dvořák

statistikář okresu Znojmo

 

 

 

 

MUŽI

 

 

20 metrů

 

18 let

3.0       h          1          Oldřich                        Mlátilík             151051            TJ Znojmo                   Znojmo                        190169

3.1       h          2          Luděk               Gross                260253            TJ Znojmo                   Znojmo                        190169

3.4       h          3          Michal             Voňavka           060352            TJ Znojmo                   Znojmo                        190169

 

 

30 metrů

 

4.3       h          1b4      Oldřich                        Mlátilík             151051            TJ Znojmo                   Znojmo                        160269

4.4       h          1b1      Karel                Kafka               010846            TJ Znojmo                   Znojmo                        160269

4.4       h          2b1      Pavel               Trnka               060741            TJ Znojmo                   Znojmo                        160269

4.4       h          1b2      Karel                Chmelíř                        040746            TJ Znojmo                   Znojmo                        160269

4.4       h          1b7      Josef                Gerši                220253            TJ Znojmo                   Znojmo                        160269

4.5       h          2b2      Jiří                   Mikulič             080544            TJ Znojmo                   Znojmo                        160269

4.5       h          2b7      Miloslav           Klaudinger              54            TJ Znojmo                   Znojmo                        160269

4.6       h          1b3      Pavel               Dubný              071050            TJ Znojmo                   Znojmo                        160269

4.7       h          1b5      Vlastimil          Nešetřil                               53            TJ Znojmo                   Znojmo                        160269

4.7       h          2b5      Antonín                        Míček               250354            TJ Znojmo                   Znojmo                        160269

(10)

4.8       h          2          Luděk               Gross                260253            TJ Znojmo                   Znojmo                        190169

4.8       h          3          Michal             Voňavka           060352            TJ Znojmo                   Znojmo                        160169

4.8       h          1b6      Dalimil             Dvořák              270154            TJ Znomo                    Znojmo                        160169

4.9       h          2b6      Vladimír           Svoboda          230954            TJ Znojmo                   Znojmo                        160269

5.2       h          2b3      Milan               Křivánek           060251            TJ Znojmo                   Znojmo                        160269

 

 

40 metrů

 

5.6       h          1b1      Karel                Kafka               010846            TJ Znojmo                   Znojmo                        160269

5.8       h          2b1      Pavel               Trnka               060741            TJ Znojmo                   Znojmo                        160269

5.9       h          1b2      Karel                Chmelíř                        040746            TJ Znojmo                   Znojmo                        160269

5.9       h          1b7      Josef                Gerši                220253            TJ Znojmo                   Znojmo                        160269

6.0       h          2b2      Jiří                   Mikulič             080544            TJ Znojmo                   Znojmo                        160269

6.0       h          1b3      Pavel               Dubný              071050            TJ Znojmo                  Znojmo                        160269

6.0       h          2b7      Miloslav           Klaudinger              54            TJ Znojmo                   Znojmo                        160269

6.1       h          1b6      Dalimil             Dvořák              270154            TJ Znojmo                   Znojmo                        160269

6.2       h          2b6      Vladimír           Svoboda          230954            TJ Znojmo                   Znojmo                        160269

6.3       h          1b5      Vlastimil          Nešetřil                               53            TJ Znojmo                   Znojmo                        160269

(10)

6.4       h          2b5      Antonín                        Míček               250354            TJ Znojmo                   Znojmo                        160269

 

 

50 metrů

 

6.2                               Josef                Němec             050355            TJ Znojmo                   Znojmo                        010472

6.2                   ST       Jindřich                       Vaníček                        050686            AC Moravský Krumlov  Jihlava             220901

6.3                               Zdeněk             Aipldauer         030747            TJZnojmo                    Znojmo                        040871

6.3                               Martin              Beran               180972            TJ Znojmo                   Znojmo                        060687

6.4                               Jiří                   Mikulič             080544            TJ Znojmo                   Znojmo                        040871

6.4                               František          Domínek          310846            TJ Znojmo                   Znojmo                        040871

6.5       h                      Pavel               Staňa                      48            TJ Znojmo                   Znojmo                        200266

6.5                               Karel                Schystal           040252            TJ Znojmo                   Znojmo                        040871

6.5                               Luboš               Dvořák              010453            TJ Znojmo                   Znojmo                        040871

6.5                               Luboš               Oremba           240160            TJ Znojmo                   Znojmo                        151074

(10)

6.6                               Milan               Majer                      47            ZDŠ Václavské nám.Zn            Znojmo                        280961

6.6       h                      Miroslav           Seyček                    47            TJ Znojmo                   Znojmo                        200266

6.6                               Edward                        Palatka                        050154            TJ Znojmo                   Znojmo                        040871

6.6                               Zbyněk             Hlavinka           250359            ZDŠ Louka Znojmo      Znojmo                        171073

6.6                               Josef                Poláček                  59            ZDŠ Václavské nám.Zn            Znojmo                        171073

6.6                               Lubomír           Urbánek                  59            ZDŠ Sídliště Znojmo    Znojmo                        171073

6.6                               Bohumil           Synek                    58            ZDŠ Sídliště Znojmo    Znojmo                        171073

6.6                               Vladimír           Egner               210963            TJ Znojmo                   Znojmo                        051077

6.7                               Luděk               Lustig                      47            ZDŠ nám.Republiky Zn            Znojmo                        280961

6.7                               Václav             Slavík                      51            ZDŠ Louka Znojmo      Znojmo                        110564

(20)

6.7       h                      Pavel               Kuneš                     48            TJ Znojmo                   Znojmo                        200266

6.7                               Milan               Vlček                      58            ZDŠ Sídliště Znojmo    Znojmo                        181072

6.7                               Antonín                        Rada                190757            TJ Znojmo                   Znojmo                        181072

6.7                               Petr                  Drozd                      59            ZDŠ Leninova Znojmo Znojmo                        171073

6.7                               Jiří                   Vojtěch                        250463            TJ Znojmo                   Znojmo                        051077

6.7                               Richard                        Mates                      63            ZDŠ Mor.Krumlov         Znojmo                        051077

6.7                               Ferdinand        Jordán                    64            TJ Znojmo                   Znojmo                        121078

6.7                               Vlastimil          Svoboda                 64            ZDŠ Miroslav               Znojmo                        121078

6.7                               Pavel               Špalek                    65            ZDŠ Želetice               Znojmo                        041079

6.7                               Libor                Kubena                               65            TJ Znojmo                   Znojmo                        041079

(30)

6.7                               Josef                Němec                    65            ZDŠ Sídliště Znojmo    Znojmo                        011080

6.8                               Jiří                   Čech                            ZDŠ Václavské nám.Zn            Znojmo                        280961

6.8                               Slavomír          Němec                         ZDŠ Šatov                   Znojmo                        280961

6.8                               Adolf                Šedý                       51            ZDŠ Miroslav               Znojmo                        270564

6.8                               Josef                Schneider               52            ZDŠ Miroslav               Mor.Krumlov    210565

6.8                               Josef                Ludvík                     58            ZDŠ Prosiměřice          Znojmo                        181072

6.8                               Jaroslav           Moťka                      58            ZDŠ Sídliště Znojmo    Znojmo                        181072

6.8                               Jiří                   Doválel                               58            ZDŠ Louka Znojmo      Znojmo                        181072

6.8                               Jiří                   Škrabal                               58            ZDŠ Božice                 Znojmo                        181072

6.8                               Miloš                Drápela                               58            ZDŠ Jevišovice                        Znojmo                        181072

(40)

6.8                               Milan               Walter                     58            ZDŠ Blížkovice                        Znojmo                        181072

6.8                               Antonín                        Stuchlík                       131159            ZDŠ Jevišovice                        Znojmo                        151074

6.8                               Zdeněk             Řezáč                     59            ZDŠ Jevišovice                        Znojmo                        151074

6.8                               Rostislav          Gonsorčík                59            ZDŠ Václavské nám.Zn            Znojmo                        151074

6.8                               František          Hubatka                  60            ZDŠ Mládeže Znojmo  Znojmo                        151074

6.8                               Božetěch         Špičák             111160 ZDŠ Sídliště Znojmo    Znojmo                        151074

6.8                               Jan                  Režňák                    64            TJ Znojmo                   Znojmo                        050576

6.8                               Rostislav          Svoboda          050262            ZDŠ Jevišovice                        Znojmo                        071076

6.8                               František          Čapoun                               62            ZDŠ Jevišovice                        Znojmo                        071076

6.8                               Lubomír           Holík                       62            ZDŠ Blížkovice                        Znojmo                        071076

(50)

6.8                               Jiří                   Jakoubek                 62            ZDŠ Jevišovice                        Znojmo                        051077

6.9                   1A        Kryštof              Juránek                   00            Gy Polesného Znojmo Znojmo                        120613

 

 

60 metrů

 

6.9                               Jiří                   Schmid                        210443            TJ Znojmo                   Znojmo                        250871

7.0                               Pavel               Brychta                               38            TJ Znojmo                   Brno                 070561

7.1                               Walter              Stehlík                    13            Sokol Znojmo              Znojmo                        300831

7.1                               František          Švec                       13            Sokol Znojmo              Třebíč              060931

7.1                               Robert              Kopeček                     Sokol Znojmo              Znojmo                        250633

7.1                               Adolf                Novák                      18            Sokol Znojmo              Znojmo                        310534

7.1                               Vladimír           Vokoun             260826            Sokol NV Znojmo         Znojmo                               49

7.1                               Zdeněk             Aipldauer         030747            TJ Znojmo                   Znojmo                        010563

7.1                               Pavel               Staňa                      48            TJ Znojmo                   Chropyně         210664

7.1                               Jiří                   Grůna              221049            TJ Znojmo                   Znojmo                        220964

(10)

7.1                               Ludvík              Stroh                       50            ZDŠ Lubnice               Lubnice                       191065

7.1                               Petr                  Dungl               100653            TJ Znojmo                   Znojmo                        280672

7.1                               Andělín                        Kellner             250855            TJ Znojmo                   Znojmo                        150873

7.1                               Karel                Špaček                        290465            TJ Znojmo                   Šanov              100583

7.1                               Lubomír           Semerád          190865            TJ Znojmo                   Znojmo                        180887

7.42                             Karel                Fous                        82            TJ Znojmo                   Třebíč              050797

7.2                               Jaroslav           Ležatka                                   Sokol Znojmo              Třebíč              070930

7.2                               Jiří                   Holoubek                36            Slavoj Znojmo                                            53

7.2                               Vladimír           Jetelina                              43            TJ Znojmo                   Znojmo                        190962

7.2                               Oldřich                        Krajpl                      36            TJ Znojmo                   Znojmo                        010563

(20)

7.2                               Ladislav           Novák                      47            OU Miroslav                                         111063

7.2                               Vlastimil          Ježek               090348            TJ Znojmo                   Znojmo                        010572

7.2                               Štefan              Fabián                    49            TJ Znojmo                   Znojmo                        180773

7.2                               Michal             Kaššai              040971            TJ Znojmo                   Brno                 090786

7.2                               Jaroslav           Jelínek             100169            TJ Znojmo                   Znojmo                        180887

7.2                               Miroslav           Havliš               140575            TJ Znojmo                   Třinec              270689

7.2                               Jan                  Novotný                  80            ZŠ Prosiměřice                        Znojmo                        020595

7.2                               Petr                  Ploch                      83            ZŠ Vídeňská Znojmo    Znojmo                        110599

7.3                               Josef                Šareš                      34            Sokol NV Znojmo                                         50

7.3                               Vlado               Gramblička             47            OU Miroslav                                         111063

(30)

7.3                               Vladimír           Kotrhonz                 42            TJ Znojmo                   Znojmo                        150864

7.3                               Jiří                   Šmíd                       45            TJ Znojmo                   Pardubice        030965

7.3                               Ivan                 Svoboda          080553            TJ Znojmo                   Znojmo                        190870

7.3                               Josef                Němec             050355            TJ Znojmo                   Znojmo                        230872

7.3                               František          Domínek          310846            TJ Znojmo                   Znojmo                        180773

7.3                               Pavel               Šimek              260658            TJ Znojmo                   Znojmo                        200875

7.3                               Bruno               Kotrnetz                  58            TJ Znojmo                   Znojmo                        030877

7.3                               Petr                  Šareš                      64            TJ Znojmo                   Znojmo                        110882

7.3                               Jiří                   Šrůtka              080568            TJ Znojmo                   Znojmo                        060885

7.4                               Alois                Novák                      13            Sokol Znojmo              Třebíč              060931

(40)

7.4                               Alois                Kalík                       13            Sokol Znojmo              Třebíč              060931

7.4                               Karel                Veselý                          Sokol Znojmo              Znojmo                        310534

7.4                               Josef                Šilhan                          Sokol Znojmo                                             34

7.4                               Jan                  Peřinka                               38            TJ Znojmo                   Znojmo                        030659

7.4                               Karel                Kafka               010846            TJ Znojmo                   Znojmo                        131061

7.4                               Luděk               Lustig                      47            TJ Znojmo                   Brno                 170662

7.4                               Jaromír                        Pospíšil                               47            TJ Znojmo                   Vyškov              150663

7.4                               Vilém               Bělík                240735            TJ Znojmo                   Znojmo                        271063

7.4                               Jaroslav           Hubner                    43            TJ Znojmo                   Znojmo                        271063

7.4                               Dušan              Zaťko                      48            OUMiroslav                  Miroslav           210964

(50)

7.4                   1r3       Ludvík              Jelínek                    86            ZŠ Hrušovany               Znojmo                        230402

7.4                   1r1       Ondřej             Sedláček         020987            TJ Znojmo                   Znojmo                        240902

 

 

100 metrů

 

11.07                             Aleš                 Krajčí                      71 TJ Znojmo                   Třinec              090788

10.9                               Jiří                   Schmid                        210443            TJ Znojmo                   Brno                 110971

11.1                               František          Mochňacký             39 TJ Znojmo                   Třebíč              110960

11.1                               Vladimír           Jetelina                              43 TJ Znojmo                   Jihlava             200861

11.1                               Ivo                   Rýznar             230267            TJ Znojmo                   Znojmo                        190684

11.1                               Lubomír           Semerád          190865            TJ Znojmo                   Znojmo                        300886

11.1                               Josef                Kravec                    73 TJ Znojmo                   Třebíč              011091

11.2                               Zdeněk             Aipldauer         030747            TJ Znojmo                   Znojmo                        130664

11.2                               Jiří                   Grůna              221049            TJ Znojmo                   Znojmo                        250667

11.2                               František          Gajdůšek                 51 TJ Znojmo                   Znojmo                        280871

(10)

11.2                               Andělín                        Kellner             250855            TJ Znojmo                   Znojmo                        150873

11.2                   b          Jan                  Hanuš              310884            Gy Polesného Znojmo Brno                 081002

11.3                               Vladimír           Vokoun             260826            Sokol NV Znojmo         Ostrava                               49

11.3                               Miloš                Doubek                               30 Slavoj Znojmo                                            54

11.3                               Vladimír           Kotrhonz                 42 TJ Znojmo                   Brno                 111064

11.3                               Pavel               Staňa                      48 TJ Znojmo                   Znojmo                        040665

11.3                               Jiří                   Šmíd                       45 TJ Znojmo                   Holešov            180965

11.3                   4          Vlastimil          Ježek               090348            TJ Znojmo                   Znojmo                        060969

11.3                               Ivan                 Svoboda          080553            TJ Znojmo                   Blansko            230570

11.3                               Petr                  Dungl               100653            TJ Znojmo                   Znojmo                        250571

(20)

11.3                               Petr                  Šareš                      64 TJ Znojmo                   Znojmo                        171081

11.3                               Libor                Duchoň                        231064            TJ Znojmo                   Hradec Králové            180682

11.3                               Vlastimil          Spousta                  67 TJ Znojmo                   Praha               180683

11.3                               Jiří                   Šrůtka              080568            TJ Znojmo                   Prostějov          200986

11.3                               Jakub               Pivnička           191178            TJ Znojmo                   Brno                 010697

11.4                               Alois                Novák                           Sokol Znojmo                                             35

11.4                               Ivo                   Havlíček                       Sokol NV Znojmo                                        49

11.4                               Emil                 Pelán                      31 Jiskra Znojmo                                              56

11.4                               Jiří                   Kohut                      46 TJ Znojmo                   Znojmo                        120965

11.4                               Pavel               Pexa                       54 Gy Mor.Krumlov           Mor.Krumlov    280573

(30)

11.4                               Zdeněk             Toman             170849            TJ Znojmo                   Znojmo                        120676

11.4                               Josef                Buchtela          280661            TJ Znojmo                   Prostějov          300880

11.4                               Jaroslav           Jelínek             100169            TJ Znojmo                   Prostějov          200986

11.4                               Radim              Dočekal                  75 SpgŠ Znojmo              Znojmo                        280993

11.4                   3A        František          Podzimek                81            TJ Znojmo                   Znojmo                        190501

11.5                               Benedikt          Danko                     38 Dukla Znojmo                                             59

11.5                               Pavel               Brychta                               38 TJ Znojmo                   Brno                 100760

11.5                               Oldřich                        Krajpl                    36 TJ Znojmo                   Třebíč              080563

11.5                               Jaroslav           Hůbner                    43 TJ Znojmo                   Znojmo                        271063

11.5                               Vlado               Gramblička             47 OU Miroslav                                                63

(40)

11.5                               Pavel               Dolňák                    48 OU Miroslav                 Znojmo                               66

11.5                               Jiří                   Karas               161247            TJ Znojmo                   Znojmo                        070670

11.5                               Petr                  Pexa                270156            TJ Znojmo                   Znojmo                        220573

11.5                               Luboš               Dvořák              010453            TJ Znojmo                   Znojmo                        150873

11.5                               Pavel               Kauer               131056            TJ Znojmo                   Olomouc         080974

11.5                               Milan               Šlosr                090256            TJ Znojmo                   Znojmo                        011074

11.5                               Radovan          Trávníček         100458            TJ Znojmo                   Znojmo                        220575

11.5                               Pavel               Šimek              260658            TJ Znojmo                   Nové Zámky     130975

11.5                               Zbyšek              Hlavinka           250359            UŠ Znojmo                  Znojmo                        280576

11.5                               Ivo                   Dostál                     60 Gy Mor.Krumlov           Znojmo                        270978

(50)

11.5                               Robert              Trilec                      70 SOUS Mor.Krumlov      Vlašim             250887

11.5                               Miroslav           Havliš               140575            TJ Znojmo                   Znojmo                        290691

 

 

150metrů

 

17.4                               Jaroslav           Jelínek             100169            TJ Znojmo                   Břeclav                        260486

17.7                               Michal             Kaššai              040971            TJ Znojmo                   Jihlava             190685

17.95                             Karel                Fous                        82 TJ Znojmo                   Znojmo                        140697

17.9                               Miroslav           Havliš               140575            TJ Znojmo                   Uh.Hradiště      011089

17.9                               Jakub               Pivnička           191178            TJ Znojmo                   Znojmo                        020595

18.0                               Jiří                   Pátek               281257            TJ Znojmo                   Znojmo                        210476

18.0                               Martin              Švec                120873            TJ Znojmo                   Prostějov          070687

18.0                               David               Švec                140576            TJ Znojmo                   Znojmo                        040593

18.1                               Josef                Buchtela          280661            TJ Znojmo                   Znojmo                        250779

18.1                               Jan                  Novotný                  80 ZŠ Prosiměřice                        Znojmo                        020595

(10)

18.4                               Lubor               Veleba             070568            TJ Znojmo                   Gottwaldov      250983

18.5                               Bernard            Kuchťák           050470            TJ Znojmo                   Svitavy             220984

18.5                               Lubomír           Molík                300378            TJ Znojmo                   Znojmo                        230593

18.5                               Petr                  Kabátek           161179            TJ Znojmo                   Hranice                        120694

18.74     h          4b3      Petr                  Kéda                       82            AC Moravský Krumlov  Bratislava         040201

18.5                   1b2      Luděk               Jelínek                    86            ZŠ Hrušovany               Znojmo                        230402

18.78                 3b4      Jindřich                       Vaníček                        050686            AC Moravský Krumlov  Šumperk          170601

18.6                               František          Vavřík                      64 TJ Znojmo                   Gottwaldov      071078

18.6                               Marcel             Neuwirth          310572            TJ Znojmo                   Znojmo                        250686

18.6                               Roman             Holcr                       82 ZŠ Jevišovice              Znojmo                        250596

(20)

18.6                               Martin              Klouda                    83 ZŠ Přímětice               Znojmo                        050598

18.7                               Vladimír           Egner               210963            TJ Znojmo                   Znojmo                        040977

18.7                               Martin              Hlávka                     75 TJ Znojmo                   Třebíč              280589

18.8                               Luboš               Oremba           240160            TJ Znojmo                   Slavkov                        260574

18.8                               Petr                  Šareš                      64 TJ Znojmo                   Znojmo                        260779

18.8                               Lubomír           Semerád          190865            TJ Znojmo                   Znojmo                        150979

18.8                               Libor                Kubena                               65 TJ Znojmo                   Prostějov          061079

18.8                               Přemysl            Vojtěch                               77 TJ Znojmo                   Znojmo                        040593

18.8                               Robin               Lupač                     83 ZŠ Jevišovice              Znojmo                        050598

18.9                               Milan               Purdjak                        121259            TJ Znojmo                   Znojmo                        210476

(30)

18.9                               Ivo                   Hebelka                  82 SpgŠ Znojmo              Znojmo                        290497

18.9                               Lukáš               Turek                      84 ZŠ Jevišovice              Znojmo                        270499

18.9                   1          Jakub               Kaman                    84 TJ Znojmo                   Znojmo                        250401

19.0                               Josef                Latner                     66 TJ Znojmo                   Velká n.Vel.      240580

19.0                               Pavel               Šlapal                     76 TJ Znojmo                   Žabovřesky       110591

19.0                               Martin              Vogal                      77 TJ Znojmo                   Jihlava             250591

19.0                               René                Okoš                        81 ZŠ Lubnice                  Znojmo                        290497

19.1                               Dušan              Zvěřina                               78 TJ Znojmo                   Jihlava             060693

19.2                               Oldřich                        Svoboda          160568            TJ Znojmo                   Znojmo                        021082

19.2                               Martin              Rozmahel               72 ZŠ Mor.Krumlov           Otrokovice       080686

(40)

19.2                               Petr                  Hejtmánek              83 ZŠ Prosiměřice                        Znojmo                        050598

19.3                               Rostislav          Šumpela                 77 ZŠ Jevišovice              Znojmo                        290492

19.3                               Jiří                   Procházka               82 TJ Znojmo                   Jihlava             150996

19.3                   3          Libor                Černý                      86 ZŠ ul. Mládeže Znojmo           Znojmo                        250401

19.4                               Jiří                   Matisek                               68 TJ Znojmo                   Jihlava             230682

19.4                               Roman             Mikoška                   78 ZŠ Republiky Znojmo  Znojmo                        131092

19.4                               Lukáš               Bošina                    80 ZŠ Blížkovice               Znojmo                        170995

19.4                               Petr                  Vodička                               83 ZŠ Hrušovany               Znojmo                        050598

19.4                               Jiří                   Gardoň                               84 ZŠ Hrušovany               Znojmo                        270499

19.4                               František          Volec                      85 ZŠ Jevišovice              Znojmo                        020500

(50)

19.4                   1          Jakub               Fučík                160489            ZŠ Republiy Znojmo    Znojmo                        290403

 

 

200 metrů

 

22.0                               Ivo                   Rýznar             230267            TJ Znojmo                   Lipsko              061084

22.52                             Aleš                 Krajčí                      71 TJ Znojmo                   Třinec              100788

22.9                               Lubomír           Semerád          190865            TJ Znojmo                   Znojmo                        300690

23.0                               Ivan                 Svoboda          080553            TJ Znojmo                   Brno                 020670

23.0                               Petr                  Dungl               100653            TJ Znojmo                   Opava              250574

23.31                             Josef                Kravec                    73 TJ Znojmo                   Praha               160691

23.1                               Zdeněk             Aipldauer         030747            TJ Znojmo                   Brno                 010764

23.2                               Vladimír           Jetelina                              43 TJ Znojmo                   Znojmo                        130562

23.2                               Jiří                   Schmid                        210443            TJ Znojmo                   Šumperk          021071

23.3                               Benedikt          Danko                     38 Dukla Znojmo              Brno                 130659

(10)

23.3                               Andělín                        Kellner             250855            TJ Znojmo                   Znojmo                        110773

23.4                               Pavel               Texl                 160144            TJ Znojmo                   Znojmo                        130562

23.4                               Jakub               Pivnička           191178            TJ Znojmo                   Znojmo                        220696

23.71                             Martin              Švec                120873            TJ Znojmo                   Pardubice        290689

23.5                                                       Pigler                           Sokol Znojmo                                             47

23.5                               Vladimír           Vokoun             260826            Sokol NV Znojmo         Třebíč                     48

23.5                   1b2      Jaroslav           Jelínek             100169            TJ Znojmo                   Znojmo                        060687

23.6                               František          Gajdůšek                 49 TJ Znojmo                   Kroměříž          160972

23.6                               Zdeněk             Toman             170849            TJ Znojmo                   Znojmo                        120676

23.6                               Josef                Buchtela          280661            TJ Znojmo                   Vyškov              140680

(20)

23.7                               Josef                Němec             050355            TJ Znojmo                   Znojmo                        050573

23.7                               Lubor               Veleba             070569            TJ Znojmo                   Znojmo                        160684

23.7                               Lukáš               Vaněk               090576            TJ Znojmo                   Znojmo                        170994

23.8                               Jozef                Baluch                    37 Dukla Znojmo              Znojmo                        300859

23.8                               Vladimír           Kostrhonz                42 TJ Znojmo                   Znojmo                        131063

23.8                               Jaroslav           Jelínek                    43 Dukla Znojmo                                             64

23.8                               Pavel               Šimek              260658            TJ Znojmo                   Nové Zámky     130975

23.8                               Pavel               Štohl                140360            TJ Znojmo                   Praha               290683

23.8                               Jiří                   Šrůtka              080568            TJ Znojmo                   Znojmo                        160684

23.8                               Ladislav           Pavelka                   66 TJ Znojmo                   Hodonín           040688

(30)

23.9                               Jiří                   Valíček                    47 TJ Znojmo                   Ledeč n.Sáz.   250863

23.9                               Josef                Daněček          211146 TJ Znojmo                   Znojmo                        190568

23.9                               Pavel               Kauer               131056            TJ Znojmo                   Gottwaldov      150674

23.9                               Jiří                   Pátek               281257            TJ Znojmo                   Znojmo                        250876

23.9                               Karel                Špaček                        290465            TJ Znojmo                   Znojmo                        120682

23.9                   1b3      František          Podzimek                81 TJ Znojmo                   Znojmo                        190501

24.0                               Vlado               Gramblička             47 OU Miroslav                                                63

24.0                               Pavel               Staňa                      48 TJ Znojmo                   B.Bystrica        100987

24.0                               Oldřich                        Krajpl                      36 TJ Znojmo                   Znojmo                        190568

24.0                   2          František          Mareček                  48 PS útvar Šatov             Znojmo                        090569

(40)

24.0                               Petr                  Pexa                270156            TJ Znojmo                   Znojmo                        050573

24.0                               Luboš               Dvořák              010453            TJ Znojmo                   Znojmo                        150873

24.0                               Libor                Kubena                               65 TJ Znojmo                   Znojmo                        011080

24.0                               Roman             Veselý              160268            TJ Znojmo                   Gottwaldov      050584

24.1                               Radovan          Trávníček         100458            TJ Znojmo                   Znojmo                        230875

24.1                               Jiří                   Lenikus                        101260            TJ Znojmo                   Znojmo                        080778

24.1                               Jan                  Mlčúch                               64 TJ Znojmo                   Znojmo                        011080

24.1                               Aleš                 Svor                        74 TJ Znojmo                   Znojmo                        290691

24.2                               Zdeněk             Veselý                     41 Jiskra Znojmo                                              56

24.2                               Karel                Kafka               010846            TJ Znojmo                   Znojmo                        120662

(50)

24.2                   1          Vlastimil          Ježek               090348            TJ Znojmo                   Znojmo                        180569

 

 

300 metrů

 

38.1                               Jiří                   Pátek               281257            TJ Znojmo                   Znojmo                        260576

38.2                               Josef                Němec             050355            TJ Znojmo                   Pardubice        180771

38.6                               Libor                Kubena                               65 TJ Znojmo                   Znojmo                        190881

38.7                               Jan                  Mlčúch                               64 TJ Znojmo                   Znojmo                        190881

38.8                               Libor                Duchoň                        231064            TJ Znojmo                   Znojmo                        190881

39.1                               Edward                        Palatka                        050154            TJ Znojmo                   Znojmo                        180471

39.1                               Jiří                   Šrůtka              080568            TJ Znojmo                   Znojmo                        140884

39.2                               Bohumil           Gerža               091057            TJ Znojmo                   Znojmo                        260576

39.3                               Ivan                 Svoboda          080553            TJ Znojmo                   Znojmo                        190470

39.4                               Miroslav           Seyček                    47 TJ Znojmo                   Znojmo                        200266

(10)

39.4                               Dalimil             Dvořák              270154            TJ Znojmo                   Znojmo                        180471

39.79     h          2b3      Petr                  Kéda                       82 AC Moravský Krumlov  Bratislava         040201

39.7                               Anton               Repašský          170150            TJ Znojmo                   Znojmo                        190470

39.7                               Tibor                Vrábel              070449            TJ Znojmo                   Znojmo                        190470

39.7                               Karel                Chmelíř                        040746            TJ Znojmo                   Znojmo                        180471

39.7                               Josef                Bazal               070768            TJ Znojmo                   Ostrava                        040782

39.8                               Vladimír           Jetelina                              43 TJ Znojmo                   Znojmo                        311261

39.8                               Pavel               Staňa                      48 TJ Znojmo                   Znojmo                        200266

39.8                               Pavel               Trnka               060741            TJ Znojmo                   Znojmo                        180471

39.8                               Petr                  Dungl               100653            TJ Znojmo                   Znojmo                        020172

(20)

39.9                               Antonín                        Kala                        62 TJ Znojmo                   Znojmo

40.12                             Jiří                   Jakoubek          110285            Gymnázium Znojmo    Nové Zámky     220900

40.0                               Josef                Gerši                220253            TJ Znojmo                   Znojmo                        190470

40.2                               Pavel               Štohl                140360            TJ Znojmo                   Znojmo                        140884

40.3                               Zdeněk             Svoboda          041065            TJ Znojmo                   Znojmo                        060885

40.4                               Josef                Daněček          211146 TJ Znojmo                   Znojmo                        200266

40.4                               Karel                Král                         50 TJ Znojmo                   Kroměříž          220566

40.5                               Karel                Hudeček                 51 TJ Znojmo                   Znojmo                        180471

40.6                               Zdeněk             Jadvižák                  54 TJ Znojmo                   Znojmo                        180471

40.88                             Lukáš               Novotný           280980            ZŠ Blížkovice               Třebíč              110695

(30)

40.7                               František          Špilar               170955            TJ Znojmo                   Znojmo                        080473

40.7                               Petr                  Jandera                  61 TJ Znojmo                   Znojmo                        060885

40.7                               Přemysl            Vojtěch                               77 TJ Znojmo                   Znojmo                        080691

40.8                               František          Domínek          310846            TJ Znojmo                   Znojmo                        020172

40.8                               Pavel               Šlapal                     76 TJ Znojmo                   Třebíč              080991

40.9                               Milan               Držiak                      63 ZDŠ Mor.Krumlov         Slavkov                        250677

40.9                               Jaroslav           Jáger                      75 TJ Znojmo                   Jihlava             260590

41.0                               Bohumil           Holubec                  65 TJ Znojmo                   Prostějov          061079

41.0                               Vladan             Vodák                      75 TJ Znojmo                   Znojmo                        030589

41.1                               Karel                Chvátal                        310157            TJ Znojmo                   Znojmo                        080473

(40)

41.1                               Oldřich                        Soboda                        160568            TJ Znojmo                   Znojmo                        240883

41.2                               Zdeněk             Michna                               41 TJ Znojmo                   Znojmo                               58

41.2                               Milan               Jirgl                        40 TJ Znojmo                   Znojmo                               58

41.2                               Martin              Švec                120873            TJ Znojmo                   Znojmo                        230888

41.2                   1          Lukáš               Condelár          140288            ZŠ Přímětice               Znojmo                        240903

41.3                               Viktor               Missbach                42 TJ Znojmo                   Znojmo                        311261

41.3                               Miroslav           Havliš               140575            TJ Znojmo                   Znojmo                        100989

41.4                               Petr                  Fukal                271253            TJ Znojmo                   Znomo             190470

41.4                               Jan                  Plaček             270469            TJ Znojmo                   Znojmo                        050886

41.5                               Vladimír           Svoboda          230954            TJ Znojmo                   Znojmo                        190470

(50)

41.5                               Luděk               Gross                260253            TJ Znojmo                   Znojmo                        020172

 

 

400 metrů

 

50.1                               Josef                Daněček          211146 TJ Znojmo                   Znojmo                        230668

50.28                             Martin              Švec                120873            TJ Znojmo                   Vítkovice          090789

50.43                             Ladislav           Pavelka                  66 TJ Znojmo                   Bratislava         310888

50.4                               Josef                Němec             050355            TJ Znojmo                   Praha               021074

51.0                               Zdeněk             Michna                               41 TJ Znojmo                   Znojmo                        250661

51.0                               Jiří                   Valíček                    47 TJ Znojmo                   Brno                 200664

51.2                               Vladimír           Jetelina                              43 TJ Znojmo                   Znojmo                        011061

51.3                               Petr                  Dungl               100653            TJ Znojmo                   Plzeň               260671

51.5                               Oldřich                        Krajpl                      36 TJ Znojmo                   Brno                 190563

52.0                               František          Gajdůšek                 49 TJ Znojmo                   Brno                 170672

(10)

52.1                               Vladimír           Kotrhonz                 42 TJ Znojmo                   Brno                 090663

52.2                               Jiří                   Šrůtka              080568            TJ Znojmo                   Hodonín           020587

52.35                             Josef                Buchtela          280661            TJ Znojmo                   Praha               230679

52.3                               Jiří                   Pátek               281257            TJ Znojmo                   Znojmo                        020576

52.4                               Milan               Jirgl                        40 TJ Znojmo                   Znojmo                        280561

52.4                   1          Antonín                        Gerža               080648            TJ Znojmo                   Znojmo                        270969

52.5                               Aleš                 Matouš             140538            TJ Znojmo                   Znojmo                        090761

52.7                               Milan               Kocanda                 41 TJ Znojmo                   Znojmo                        070763

52.8                               Pavel               Trnka               060741            TJ Znojmo                   Kroměříž          220566

52.8                               Josef                Šoba                111150 TJ Znojmo                   Znojmo                        070572

(20)

52.9                               Milan               Brodský                   38 TJ Znojmo                   Čáslav              010661

52.9                   3          František          Podzimek                81 TJ Znojmo                   Jihlava             160601

53.0                               Jozef                Baluch                    37 Dukla Znojmo              Znojmo                        060959

53.0                               Josef                Gerši                220253            TJ Znojmo                   Znojmo                        010873

53.0                               Jan                  Mlčúch                               64 TJ Znojmo                   Znojmo                        120682

53.1                               Štefan              Škrip                       46 TJ Znojmo                   Znojmo                        300967

53.1                               Pavel               Dubný              071050            TJ Znojmo                   Znojmo                        010873

53.1                               Jan                  Oberreiter               82 Gymnázium Znojmo    Znojmo                        121000

53.2                               Josef                Kopřiva                               46 OU Miroslav                 Znojmo                        230663

53.2                               Jaroslav           Hůbner                    43 TJ Znojmo                   Znojmo                        130664

(30)

53.2                               Ivo                   Rýznar             230267            TJ Znojmo                   Třebíč              130584

53.2                               Michal             Kostík                      77 Gymnázium Znojmo    Znojmo                        121095

53.3                               Karel                Vokoun                    30 Sokol NV Znojmo                                    0948

53.3                               Přemysl            Vojtěch                               77 TJ Znojmo                   Brno                 210594

53.4                               Jaroslav           Jelínek             100169            TJ Znojmo                   Hodonín           020587

53.5                               Josef                Poláček                  40 TJ Znojmo                   Znojmo                        090761

53.5                               Edward                        Palatka                        050154            TJ Znojmo                   Znojmo                        070572

53.6                               Miroslav           Seyček                    47 TJ Znojmo                   Znojmo                        021065

53.6                               Karel                Král                         50 TJ Znojmo                   Vyškov              290968

53.6                               Ivan                 Svoboda          080553            TJ Znojmo                   Znojmo                        050970

(40)

53.6                               Libor                Kubena                               65 TJ Znojmo                   Vyškov              200681

53.74                             Lubor               Veleba             070569            TJ Znojmo                   Vítkovice          220584

53.6                               Ludvík              Navrátil                        080271            TJ Znojmo                   Uh.Hradiště      250688

53.8                               Rudolf              Beinhauer        020339            TJ Znojmo                   Košice             030863

53.9                               Manfred           Beneš                     37 Dukla Znojmo                                             59

54.0                               František          Šacha                          Sokol Znojmo                                             38

54.0                               Lubomír           Semerád          190865            TJ Znojmo                   Prostějov          060681

54.0                               Oldřich                        Svoboda          160568            TJ Znojmo                   Jihlava             020684

54.0                               Jakub               Pivnička           191178            TJ Znojmo                   Brno                 070698

54.15                             Petr                  Šareš                      64 TJ Znojmo                   Praha               031081

 

 

500 metrů

 

1:08.3                            Josef                Němec             050355            TJ Znojmo                   Znojmo                        220873

1:09.0                            Milan               Jirgl                        40 TJ Znojmo                                                  62

1:10.6                            Martin              Švec                120873            TJ Znojmo                   Znojmo                        220889

1:11.1                            Lukáš               Kladenský        220472            TJ Znojmo                   Znojmo                        220889

1:11.3                            Vladimír           Svoboda          230954            TJ Znojmo                   Znojmo                        230872

1:11.5                            Patrik               Bix                   010671            TJ Znojmo                   Znojmo                        220889

1:12.2                            Bohumil           Tunka              240856            TJ Znojmo                   Znojmo                        220873

1:12.4                            Pavel               Vrána               100151            TJ Znojmo                   Znojmo                        030667

1:12.5                            Jiří                   Valíček                    47 TJ Znojmo                   Znojmo                        090962

1:12.7                            Josef                Vondrák                   47 TJ Znojmo                   Žďár n.Sáz.      220965

(10)

1:12.8                            Miroslav           Válek                      49 TJ Znojmo                                                  64

1:13.1                            Karel                Chvátal                        310157            TJ Znojmo                   Znojmo                        140672

1:14.2                            Aleš                 Reisinger                57            ZDŠ Sídliště Znojmo    Znojmo                        140672

1:14.4                            Alois                Eliáš                040556            TJ Znojmo                   Znojmo                        220873

1:14.5                            Karel                Vondráček               48 TJ Znojmo                                                  63

1:14.5                            František          Vavřík                      64 TJ Znojmo                   Znojmo                        310578

1:14.8                            Petr                  Kasal               060158            TJ Znojmo                   Znojmo                        080673

1:14.8                            Lubomír           Semerád          190865            TJ Znojmo                   Martin              110979

1:15.2                            Jiří                   Pátek               281257            TJ Znojmo                   Znojmo                        080673

1:15.5                            Jan                  Hagara                    51 ZDŠ Loucká Znojmo    Znojmo                        030667

(20)

1:15.8                            Milan               Vacula             091057            TJ Znojmo                   Znojmo                        080673

1:16.0                            Ludvík              Stroh                       50 ZDŠ Lubnice               Lubnice                       291065

1:16.2                            Jiří                   Hrůza                      58 ZDŠ Šanov                  Znojmo                        080673

1:16.5                            Pavel               Pavlík                      51 ZDŠ Loucká Znojmo    Znojmo                        030667

1:16.8                            Antonín                        Gerža               080648            ZDŠ Prosiměřice                                         63

1:16.8                            Zdeněk             Novák                      49 ZDŠ Mládeže Znojmo  Brno                 130664

1:16.8                            Pavel               Kauer               131056            TJ Znojmo                   Znojmo                        050672

1:17.0                            Lubomír           Polanský                 52 ZDŠ Miroslav               Mor.Krumlov    150565

1:17.0                            Pavel               Saleta                     53 ZDŠ Želetice               Znojmo                        160567

1:17.0                            Luboš               Oremba           240160            TJ Znojmo                   Znojmo                        230574

(30)

1:17.1                            Zdeněk             Bodanský         121156            TJ Znojmo                   Znojmo                        140672

1:17.5                            Mil.                  Borkovec                 51 ZDŠ Václavské nám.Zn            Znojmo                        170567

1:17.5                            Jan                  Hřib                  160364            TJ Znojmo                   Znojmo                        170578

1:17.6                            Jiří                   Grůna              221049            TJ Znojmo                   Znojmo                        170964

1:17.7                            Jiří                   Herzig                     48 ZDŠ Loucká Znojmo                                   63

1:17.8                            Milan               Novosad                  47 TJ Znojmo                   Znojmo                        090962

1:17.8                            František          Schneider               49 ZDŠ Mládeže Znojmo                                 63

1:17.8                            Jiří                   Vojvoda                  50 ZDŠ Komenského Zn   Znojmo                        180565

1:17.8                            Ladislav           Veselý              020457            TJ Znojmo                   Znojmo                        140672

1:17.8                                                    Indra                       58 ZDŠ Loucká Znojmo    Znojmo                        080673

(40)

1:17.9                            Josef                Hruška              180956            TJ Znojmo                   Znojmo                        050672

1:18.0                            Miroslav           Hercík                     49 ZDŠ Miroslav               Miroslav           270564

1:18.0                            Milan               Pavlík                      50 ZDŠ Loucká Znojmo    Brno                 290964

1:18.0                            Bohumír           Vespalec                 52 ZDŠ Vémyslice                        Mor.Krumlov    150567

1:18.0                            Karel                Šíp                          51 ZDŠ Jevišovice                        Znojmo                        030667

1:18.0                            Antonín                        Urbánek                  52 ZDŠ Loucká Znojmo    Znojmo                        030667

1:18.0                            Bohumil           Holubec                  65 TJZnojmo                    Martin              110779

1:18.2                            Zdeněk             Vodička                               50 SVVŠ Znojmo              Znojmo                        051066

1:18.2                            Dalimil             Dvořák              270154            ZDŠ Sídliště Znojmo    Znojmo                        150568

1:18.2                            Miroslav           Klaudinger              54 ZDŠ Sídliště Znojmo    Třebíč              310568

 

 

600 metrů

 

1:22.2                            Josef                Němec             050355            TJ Znojmo                   Znojmo                        220873

1:22.4                            Ladislav           Pavelka                   66 TJ Znojmo                   Znojmo                        090888

1:23.4                            Pavel               Dubný              071050            TJ Znojmo                   Znojmo                        220873

1:24.6                            Josef                Gerši                220253            TJ Znojmo                   Znojmo                        220873

1:25.0                            Josef                Šoba                111150 TJ Znojmo                   Znojmo                        080473

1:25.1                            Jiří                   Šrůtka              080568            TJ Znojmo                   Znojmo                        260487

1:26.8                            Josef                Buchtela          280661            TJ Znojmo                   Znojmo                        041080

1:27.0                            Josef                Vondrák                   47 TJ Znojmo                   Znojmo                        100866

1:27.2                            Jan                  Mlčúch                               64 TJ Znojmo                   Znojmo                        041080

1:27.4                            Antonín                        Gerža               080648            TJ Znojmo                   Znojmo                        010567

(10)

1:27.9                            Ivan                 Januška                   58 TJ Znojmo                   Znojmo                        180882

1:28.4                            Zdeněk             Michna                               41 TJ Znojmo                   Znojmo                        150560

1:28.7                            Bohumil           Tunka              240856            TJ Znojmo                   Znojmo                        180773

1:28.8                            Karel                Chmelíř                        040746            TJ Znojmo                   Znojmo                        010971

1:29.0                            Zdeněk             Svoboda          041065            TJ Znojmo                   Znojmo                        090888

1:29.2                            Jindřich                       Laky                 310556            TJ Znojmo                   Znojmo                        180773

1:29.2                            Patrik               Bix                   010671            TJ Znojmo                   Znojmo                        140890

1:29.8                            Jan                  Mucha             280355            TJ Znojmo                   Znojmo                        080473

1:29.8                            Lukáš               Kladenský        220472            TJ Znojmo                   Znojmo                        140890

1:30.1                            Edward                        Palatka                        050154            TJ Znojmo                   Znojmo                        010971

(20)

1:30.2                            Karel                Chvátal                        310157            TJ Znojmo                   Znojmo                        070874

1:30.2                            Jiří                   Vocilka             140756            TJ Znojmo                   Znojmo                        070874

1:30.4                            Ivo                   Hodák              100373            TJ Znojmo                   Znojmo                        140890

1:30.9                            Ludvík              Navrátil                        080271            TJ Znojmo                   Znojmo                        140886

1:31.0                            Karel                Král                         50 TJ Znojmo                   Znojmo                        190967

1:31.3                            Libor                Kubena                               65 TJ Znojmo                   Znojmo                        041080

1:31.4                1          Ladislav           Minařík                    51 TJ Znojmo                   Znojmo                        160769

1:31.8                            Zdeněk             Staněk                    47 TJ Znojmo                   Znojmo                        040465

1:32.0                            Ladislav           Lužica                    44 TJ Znojmo                   Znojmo                        040465

1:32.4                            Alois                Eliáš                040556            TJ Znojmo                   Znojmo                        180773

(30)

1:32.5                            Zdeněk             Holčapek                68 TJ Znojmo                   Znojmo                        140886

1:32.6                            Libor                Vondruška        220755            TJ Znojmo                   Znojmo                        220873

1:33.6                            Jiří                   Horák                      42 TJ Znojmo                   Znojmo                        150560

1:34.0                            Josef                Dvořák              140835            TJ Znojmo                   Znojmo                        150560

1:34.0                            Petr                  Jandora           010661            TJ Znojmo                   Znojmo                        240784

1:34.1                            Josef                Hruška              180956            TJ Znojmo                   Znojmo                        020872

1:34.6                            Antonín                        Endl                 121154            TJ Znojmo                   Znojmo                        180773

1:34.8                            Jan                  Ježek               060555            TJ Znojmo                   Znojmo                        180773

1:35.0                            Dalimil             Dvořák              270154            TJ Znojmo                   Znojmo                        191070

1:35.2                            Vladimír           Svoboda          230954            TJ Znojmo                   Znojmo                        191070

(40)

1:35.3                            Jaromír                        Němec                    51 TJ Znojmo                   Znojmo                        020872

1:36.0                            Karel                Vondráček               48 TJ Znojmo                   Znojmo                        040465

1:36.0                            Luděk               Gross                260253            TJ Znojmo                   Znojmo                        191070

1:36.2                            Karel                Němec             151070            TJ Znojmo                   Znojmo                        100885

1:36.8                            Jiří                   Diviš                 121257            TJ Znojmo                   Znojmo                        180773

1:37.0                            Milan               Jirgl                        40 TJ Znojmo                   Znojmo                        150259

1:37.0                            Vladimír           Fellinger                 45 TJ Znojmo                   Znojmo                        150560

1:37.2                            Luboš               Oremba           240160            TJ Znojmo                   Znojmo                        010574

1:37.2                            Zdeněk             Kříž                  010671            TJ Znojmo                   Znojmo                        140886

1:37.6                            Jaroslav           Gryč                 131155            TJ Znojmo                   Znojmo                        180773

 

 

800 metrů

 

1:52.5                            Josef                Němec             050355            TZ Znojmo                   Houšťka            180974

1:53.69                          Přemys             Vojtěch                               77 BK Znojmo                  Jablonec n/N   130796

1:54.4                            Milan               Jirgl                        40 TJ Znojmo                   Ostrava                        180663

1:54.5                            Jiří                   Valíček                    47 TJ Znojmo                   Karlovy Vary     120965

1:54.89                          Ladislav           Pavelka                   66 TJ Znojmo                   Praha               230888

1:56.2                            Josef                Šoba                111150 TJ Znojmo                   Praha               220772

1:56.9                            Antonín                        Gerža               080648            TJ Znojmo                   Znojmo                        160673

1:57.2                            Patrik               Bix                   010671            TJ Znojmo                   Voroněž           220690

1:57.5                            Zdeněk             Michna                               41 TJ Znojmo                   Brno                 150761

1:57.9                            Edward                        Palatka                        050154            TJZnojmo                    Znojmo                        160773

(10)

1:58.10                          Martin              Švec                120873            TJ Znojmo                   Třinec              090691

1:58.1                            Josef                Gerši                220253            TJ Znojmo                   Olomouc         220973

1:58.1                            Karel                Holub               040355            TJ Znojmo                   Znojmo                        150984

1:58.2                            Libor                Vondruška        220755            TJ Znojmo                   Jihlava             030678

1:58.4                            Zdeněk             Svoboda          041065            TJ Znojmo                   Hodonín           140985

1:58.6                2          Karel                Chmelíř                        040746            TJ Znojmo                   Znojmo                        090569

1:58.6                            Ludvík              Navrátil                        080271            TJ Znojmo                   Znojmo                        100989

1:58.8                            Josef                Vondrák                   47 TJ Znojmo                   Brno                 030866

1:58.9                            Pavel               Dubný              071050            TJ Znojmo                   Opava              250574

1:59.0                            Lukáš               Kladenský        220472            TJ Znojmo                   Znojmo                        100989

(20)

1:59.3                            Aleš                 Matouš             140538            TJ Znojmo                   Třebíč              030961

1:59.8                            Jan                  Nechvátal               35 TJ Znojmo                   Praha               260767

1:59.9                            Jan                  Mlčúch                               64 TJ Znojmo                   Znojmo                        120682

2:00.1                            Karel                Vokoun                    30 Slavoj Znojmo             Opava                     54

2:00.3                            Milan               Kocanda                 41 TJ Znojmo                   Gottwaldov      150963

2:00.4                            Pavel               Trnka               060741            TJ Znojmo                   Blansko            190666

2:00.4                            Aleš                 Růžička            020879            TJ Znojmo                   Brno                 250597

2:01.2                            Jaroslav           Hůbner                    43 TJ Znojmo                   Znojmo                        131063

2:01.5                            Jindřich                       Laky                 310556            TJ Znojmo                   Šumperk          010675

2:01.6                            Vladimír           Svoboda          230954            TJ Znojmo                   Znojmo                        040574

(30)

2:01.6                            Jan                  Mucha             280355            TJ Znojmo                   Znojmo                        090674

2:01.7                            Josef                Kopřiva                               46 OU Miroslav                 Znojmo                        260563

2:01.9                            Boris                Vaňo                            TJ Znojmo                   Kroměříž          170580

2:02.0                            Ivan                 Januška                 58 TJ Znojmo                   Otrokovice       110982

2:02.1                            Miloslav           Koláček                  33 Jiskra Znojmo                                              57

2:02.26              6b1      Jiří                   Herzig              230379            TJ Znojmo                   Olomouc         180503

2:02.41                          Roman             Goldschmidt           73 TJ Mor.Krumlov                       Praha               180989

2:02.5                            Petr                  Novotný                  47 SVVŠ Mor.Krumlov      Znojmo                        100564

2:02.5                            Jiří                   Vocilka             140756            TJ Znojmo                   Šumperk          010675

2:02.6                            Manfred           Beneš                     37 Dukla Znojmo              Brno                 150659

(50)

2:02.7                            Josef                Bobek              160449            TJ Znojmo                   Znojmo                        300968

2:02.8                            Jiří                   Pátek               281257            TJ Znojmo                   Prostějov          110976

2:03.2                            Karel                Král                         50 TJ Znojmo                   Znojmo                        280468

2:03.2                            Josef                Buchtela          280661            TJ Znojmo                   Jihlava             220579

2:03.6                            Josef                Žid                          38 Dukla Znojmo              Brno                 150659

2:03.7                            Jan                  Bryks                       47 PS útvar Hatě              Znojmo                        100868

2:03.7                            Oldřich                        Svoboda          160568            TJ Znojmo                   Znojmo                        100684

2:03.8                            Jaroslav           Matysík                    48 PS útvar Hatě              Znojmo                        100868

2:04.0                            Jiří                   Šrůtka              080568            TJ Znojmo                   Jihlava             260987

2:04.37                          Jaroslav           Blažíček                  75 TJ Znojmo                   Praha               270692

 

 

880 yardů

 

1:54.6                            Josef                Němec             050355            TJ Znojmo                   Praha               240974

2:01.7                            Pavel               Dubný              071050            TJ Znojmo                   Žabovřesky       190674

2:02.4                            Josef                Šoba                111150 TJ Znojmo                   Znojmo                        080873

2:04.2                            Edward                        Palatka                        050154            TJ Znojmo                   Žabovřesky       190674

2:05.0                            Josef                Gerši                220253            TJ Znojmo                   Znojmo                        080873

2:05.2                            Jan                  Mucha             280355            TJ Znojmo                   Znojmo                        080873

2:12.2                            Jan                  Ježek               060555            TJ Znojmo                   Znojmo                        080873

2:12.5                            Ladislav           Veselý              020457            TJ Znojmo                   Znojmo                        080873

2:16.7                            Albín                Hanák              180351            TJ Znojmo                   Žabovřesky       190674

 

 

1000 metrů

 

2:27.8                            Josef                Němec             050355            TJ Znojmo                   Praha               210874

2:28.4                            Milan               Jirgl                        40 TJ Znojmo                   Uh.Hradiště      240662

2:30.8                            Zdeněk             Michna                               41 TJ Znojmo                   Uh.Hradiště      060861

2:31.2                            Jiří                   Valíček                    47 TJ Znojmo                   Brno                 110765

2:32.9                            Antonín                        Gerža               080648            TJ Znojmo                   Znojmo                        010573

2:33.2                            Libor                Vondruška        220755            TJ Znojmo                   Brno                 199778

2:34.6                            Edward                        Palatka                        050154            TJ Znojmo                   Žabovřesky       020574

2:34.8                            Pavel               Dubný              071050            TJ Znojmo                   Žabovřesky       020574

2:36.0                            Ivan                 Januška                   58 TJ Znojmo                   Brno                 110882

2:36.3                            Vladimír           Svoboda          230954            TJ Znjmo                     Znojmo                        010573

(10)

2:36.4                            Josef                Vondrák                   47 TJ Znojmo                   Brno                 170866

2:36.7                            Jindřich                       Laky                 310556            TJ Znojmo                   Znojmo                        230875

2:36.7                            Jiří                   Vocilka             140756            TJ Znojmo                   Znojmo                        230875

2:37.0                            Karel                Vokoun                    30 Sokol NV Znojmo         Brno                    1048

2:37.0                            Pavel               Trnka               060741            TJ Znojmo                   Znojmo                        010566

2:37.4                            Karel                Chmelíř                        040746            TJ Znojmo                   Karviná                        060869

2:37.5                            Josef                Žid                          38 Dukla Znojmo                                             59

2:37.5                            Josef                Šoba                111150 TJ Znojmo                   Praha               260472

2:37.6                            Jaroslav           Hůbner                    43 TJ Znojmo                                                  63

2:38.2                            Karel                Vorálek                    56 TJ Znojmo                   Znojmo                        070577

(20)

2:38.5                            Jan                  Mucha             280355            TJ Znojmo                   Znojmo                        010573

2:38.9                            Ladislav           Pavelka                   66 TJ Znojmo                   Znojmo                        310784

2:39.4                            Ludvík              Navrátil                        080271            TJ Znojmo                   Znojmo                        160888

2:39.5                            Vladimír           Fellinger                 45 TJ Znojmo                   Žilina               020761

2:39.8                10        Libor                Kohoutek         070282            AC Moravský Krumlov  Zlín                  240802

2:40.0                            Zdeněk             Staněk                    47 TJ Znojmo                   Brno                 110765

2:40.51                          Přemysl            Vojtěch                               77 TJ Znojmo                   Brno                 060595

2:40.9                            Václav             Turza                      34 TJ Znojmo                   Znojmo                        300461

2:41.0                            Manfred           Beneš                     37 Dukla Znojmo              Znojmo                        300859

2:41.0                            Josef                Gerši                220253            TJ Znojmo                   Znojmo                        140871

(30)

2:41.2                            Pavel               Dolňák                    48 TJ Znojmo                   Třebíč              060964

2:41.2                            Josef                Bobek              160449            TJ Znojmo                   Znojmo                        260968

2:41.3                            Adolf                Svoboda                 28 Slavoj Znojmo                                            54

2:41.6                            Miloslav           Koláček                  33 Jiskra Znojmo               Znojmo                        280457

2:41.6                            Josef                Kopřiva                               46 OU Miroslav                 Praha               071062

2:42.3                            Aleš                 Matouš             140538            TJ Znojmo                   Znojmo                        010564

2:42.7                            Petr                  Jelínek                    55 Gymnázium Znojmo    Znojmo                        140573

2:42.8                            Miroslav           Heřmánek               42 TJ Znojmo                                                 58

2:43.0                            Milan               Konrád                         Sokol Znojmo                                             47

2:43.1                            Antonín                        Endl                 121154            TJ Znojmo                   Znojmo                        010575

(40)

2:44.3                            Zdeněk             Bodanský         121156            TJ Znojmo                   Znojmo                        091073

2:44.7                            Jan                  Šimr                        32 Sokol NV Znojmo                                        49

2:44.8                            Jan                  Mlčúch                               64 TJ Znojmo                   Vyškov              060980

2:45.1                            Dalimil             Dvořák              270154            TJ Znojmo                   Znojmo                        250571

2:45.2                            Petr                  Jandora           010661            TJ Znojmo                   Znojmo                        130885

2:45.3                            Ladislav           Lužica                    44 TJ Znojmo                   Nové Zámky     050764

2:45.6                            Karel                Král                         50 TJ Znojmo                   Kolín                010568

2:45.6                            Ladislav           Minařík                    51 TJ Znojmo                   Znojmo                        020968

2:45.8                            Ivo                   Vyžrálek                  73 TJ Mor.Krumlov                                                      89

 

 

1200 metrů

 

3:13.0                            Zdeněk             Michna                               41 TJ Znojmo                   Znojmo                        020859

3:18.2                            Karel                Chmelíř                        040746            TJ Znojmo                   Znojmo                        080473

3:18.6                            Jan                  Šimr                        32            ČSSZ Znojmo              Ostrava                        270850

3:20.8                            Vladimír           Svoboda          230954            TJ Znojmo                   Znojmo                        080473

3:26.8                            Aleš                 Matouš             140538            SŠD Znojmo                Brno                        55

3:28.6                            Milan               Jirgl                        40 TJ Znojmo                   Znojmo                        020859

3:30.2                            Josef                Dvoák               130539            TJ Znojmo                   Znojmo                        020859

3:31.8                            Jindřich                       Laky                 310556            TJ Znojmo                   Znojmo                        270777

3:32.4                            Antonín                        Endl                 121154            TJ Znojmo                   Znojmo                        080473

3:34.4                            Dušan              Hlaváček          260949            TJ Znojmo                   Znojmo                        080473

(10)

3:35.0                            Milan               Konrád                         Sokol Znojmo                                             47

3:36.8                            Heřman            Veselý              010760            TJ Znojmo                   Znojmo                        270777

3:39.2                            František          Štípa                       36 SŠD Znojmo                                               54

3:43.5                            Adolf                Svoboda                 28 Jiskra Znojmo               Znojmo                        170458

3:48.0                            Miroslav           Heřmánek               42 Jiskra Znojmo               Znojmo                        170458

3:59.2                            Josef                Bajcar              031157            TJ Znojmo                   Znojmo                        080473

 

 

1500 metrů

 

3:54.7                            Zdeněk             Michna                               41 TJ Znojmo                   Bratislava         260861

3:57.4                            Milan               Jirgl                        40 TJ Znojmo                   Olomouc         120663

3:57.6                            Libor                Vondruška        220755            TJ Znojmo                   Ostrava                        270778

4:00.80                          Přemysl            Vojtěch                               77 BK Znojmo                  Vítkovice          290696

4:00.7                            Edward                        Palatka                        050154            TJ Znojmo                   Olomouc         140974

4:00.9                            Josef                Němec             050355            TJ Znojmo                   Praha               070874

4:03.0                3          Karel                Chmelíř                        040746            TJ Znojmo                   Brno                 140669

4:04.0                            Patrik               Bix                   010671            TJ Znojmo                   Vyškov              020690

4:04.6                            Vladimír           Svoboda          230954            TJ Znojmo                   Brno                 180574

4:05.32                          Lukáš               Kladenský        220472            TJ Znojmo                   Praha               150691

(10)

4:05.8                            Jan                  Nechvátal               35 TJ Znojmo                   Třebíč              150869

4:05.8                            Karel                Holub               040355            TJ Znojmo                   Hodonín           140985

4:06.00                          Ivo                   Hodák              100373            TJ Znojmo                   Praha               150691

4:06.53                          Aleš                 Růžička            020879            TJ Znojmo                   Praha               280697

4:06.7                            Jindřich                       Laky                 310556            TJ Znojmo                   Prostějov          300880

4:07.4                            Antonín                        Gerža               080648            TJ Znojmo                   Kroměříž          160972

4:07.8                            Pavel               Dubný              071050            TJ Znojmo                   Brno                 100774

4:09.0                            Josef                Vondrák                   47 TJ Znojmo                   Otrokovice       110966

4:09.3                            Karel                Vorálek                    56 TJ Znojmo                   Znojmo                        120676

4:09.6                            Josef                Gerši                220253            TJ Znojmo                   Znojmo                        290872

(20)

4:09.8                            Antonín                        Endl                 121154            TJ Znojmo                   Brno                 090979

4:09.9                            Jan                  Mlčúch                               65 TJ Znojmo                   Prostějov          050981

4:10.2                            Josef                Hammer                  38 Dukla Znojmo              Brno                 140659

4:10.2                1          Libor                Kohoutek         070282            TJ Mor.Krumlov                       Brno                 080902

4:10.3                            Jiří                   Vocilka             140756            TJ Znojmo                   Znojmo                        140675

4:11.8                            Ivan                 Januška                   58 TJ Znojmo                   Otrokovice       270883

4:12.0                            Zdeněk             Staněk                    47 TJ Znojmo                   Holešov            180965

4:12.2                            Jan                  Mucha             280355            TJ Znojmo                   Brno                 180574

4:13.6                            Dušan              Hlaváček          260949            TJ Znojmo                   Šumperk          210876

4:14.6                            Adolf                Forman                               55 TJ Znojmo                   Břeclav                        140986

(30)

4:14.8                            Miroslav           Koláček                  33 Jiskra Znojmo                                              56

4:14.8                            Jaromír                        Němec                    51 TJ Znojmo                   Znojmo                        290872

4:15.0                            Karel                Vokoun                    30 Sokol NV Znojmo         Znomo                    48

4:15.4                            Václav             Turza                      34 TJ Znojmo                   Znomo             240961

4:15.6                            Josef                Šoba                111150 TJ Znojmo                   Znojmo                        100570

4:15.6                            Pavel               Mlčúch                               66 TJ Znojmo                   Znojmo                        220682

4:16.0                            Roman             Goldschmidt           73 TJ Mor.Krumlov                       Brno                 070989

4:16.2                            Karel                Čapoun                               65 TJ Znojmo                   Prostějov          030983

4:16.9                6          Zdeněk             Hnilo                071085            Běžecký klub Znojmo   Brno                 010901

4:17.08                          Ludvík              Navrátil                        080271            TJ Znojmo                   B.Bystrica        270786

(40)

4:17.6                            Josef                Žid                          38 Dukla Znojmo                                           59

4:17.6                            Jaroslav           Hůbner                    43 TJ Znojmo                   Nové Zámky     201063

4:17.8                            Josef                Čech                       42 TJ Znojmo                   Znojmo                        250561

4:18.1                            Pavel               Chvatík                    69 TJ Znojmo                   Prostějov          170586

4:18.4                            Jan                  Dolejš                     37 TJ Znojmo                                                  61

4:18.4                            Pavel               Trnka               060741            TJ Znojmo                   Znojmo                        200562

4:18.4                            Josef                Bobek              160449            TJ Znojmo                   Znojmo                        160668

4:18.6                            Milan               Kocanda                 41 TJ Znojmo                   Znojmo                        130664

4:18.7                            David               Kašpárek          020678            TJ Znojmo                   Brno                 310896

4:19.1                            Ivo                   Vyžrálek                  73 TJ Moravský Krumlov   Vyškov              200589

 

 

1 míle

 

4:28.4                            Edward                        Palatka                        050154            TJ Znomo                    Slavkov                        090574

4:32.6                            Libor                Vondruška        220755            TJ Znojmo                   Slavkov                        300477

4:32.8                            Karel                Chmelíř                        040746            TJ Znojmo                   Slavkov                        090573

4:34.0                            Josef                Gerši                220253            TJ Znojmo                   Znojmo                        120772

4:34.3                            Přemysl            Vojtěch                               77 TJ Znojmo                   Brno                 110994

4:35.0                            Josef                Šoba                111150 TJ Znojmo                   Znojmo                        120772

4:35.5                            Josef                Němec             050355            TJ Znojmo                   Znojmo                        120772

4:37.2                            Vladimír           Svoboda          230954            TJ Znojmo                   Žabovřesky       230973

4:37.8                            Dušan              Hlaváček          260949            TJ Znojmo                   Nové Zámky     260474

4:38.8                            Jan                  Mucha             280355            TJ Znojmo                   Nové Zámky     260474

(10)

4:39.0                            Zdeněk             Michna                               41 TJ Znojmo                   Znojmo                        120858

4:39.0                            Jindřich                       Laky                 310556            TJ Znojmo                   Kolín                270878

4:40.2                            Milan               Jirgl                        40 TJ Znojmo                   Znojmo                        230759

4:44.82                          Libor                Kohoutek         070282            TJ Moravský Krumlov   Třebíč              130699

4:45.8                            Pavel               Dubný              071050            TJ Znojmo                   Znojmo                        010472

4:53.8                            Jiří                   Vocilka             140756            TJ Znojmo                   Nové Zámky     260474

4:56.0                            Josef                Dvořák              140835            TJ Znojmo                   Znojmo                        120558

4:58.5                            Bohumil           Tunka              240856            TJ Znojmo                   Znojmo                        120772

5:03.0                            Antonín                        Endl                 121154            TJ Znojmo                   Znojmo                        120772

5:11.0                            Tomáš              Klouda                    39 TJ Znojmo                   Znojmo                        120858

(20)

5:11.8                            Viktor               Missbach                42 TJ Znojmo                   Znojmo                        230759

5:18.6                            Jan                  Můller                     43 TJ Znojmo                   Znojmo                        290762

5:28.0                            Zdeněk             Bodanský         121156            TJ Znojmo                   Znojmo                        010472

5:47.2                            Ivo                   Kubiš               270857            TJ Znojmo                   Znojmo                        010472

6:15.0                10        Zdeněk             Cejpek                    89            BK Znojmo                  Brno                 040902

 

 

2000 metrů

 

5:36.5                            Libor                Vondruška        220755            TJ Znojmo                   Brno                 120778

5:50.0                            Karel                Chmelíř                        040746            TJ Znojmo                   Znojmo                        200673

5:52.3                            Jindřich                       Laky                 310556            TJ Znojmo                   Znojmo                        170883

5:53.3                            Karel                Holub               040355            TJ Znojmo                   Znojmo                        070884

5:55.6                            Vladimír           Svoboda          230954            TJ Znojmo                   Znojmo                        200673

5:55.8                            Adolf                Forman                               55 TJ Znojmo                   Znojmo                        170786

5:56.2                            Josef                Bobek              160449            TJ Znojmo                   Znojmo                        150968

5:57.3                            Ludvík              Navrátil                        080271            TJ Znojmo                   Znojmo                        170786

6:00.2                            Karel                Vorálek                    56 TJ Znojmo                   Znojmo                        140677

6:05.0                            Josef                Šoba                111150 TJ Znojmo                   Znojmo                        221069

(10)

6:07.4                            Pavel               Kašpar             080967            TJ Znojmo                   Znojmo                        060885

6:08.4                            Antonín                        Endl                 121154            TJ Znojmo                   Znojmo                        310774

6:10.0                            Pavel               Mucha             240756            TJ Znojmo                   Znojmo                        310774

6:17.0                            Ladislav           Minařík                    51 TJ Znojmo                   Znojmo                        221069

6:18.4                            Vít                    Rada                090164            TJ Znojmo                   Znojmo                        170883

6:18.6                            Zdeněk             Holčapek                68 TJ Znojmo                   Znojmo                        070884

6:19.3                            Karel                Braun                      67 TJ Znojmo                   Znojmo                        170883

6:24.0                            Miroslav           Juračka                        280954            TJ Znojmo                   Znojmo                        140677

6:24.3                            Dušan              Hlaváček          260949            TJ Znojmo                   Znojmo                        070884

6:25.5                            Jaromír                        Němec                    51 TJ Znojmo                   Znomo             030971

(20)

6:26.4                            Jiří                   Šimík               230366            TJ Znojmo                   Znojmo                        070884

6:32.8                            Zdeněk             Kříž                  010671            TJ Znojmo                   Znojmo                        170786

6:34.2                            Heřman            Veselý              010760            TJ Znojmo                   Znojmo                        140677

6:49.6                            Dalimil             Dvořák              270154            TJ Znojmo                   Znojmo                        111070

6:57.8                2          Antonín                        Míček               250354            TJ Znojmo                   Znojmo                        310569

7:10.8                2          Josef                Pelech             241054            TJ Znojmo                   Znojmo                        210669

7:13.6                            David               Nováček                  74 ZŠ Hrušovany               Znojmo                        210689

7:13.7                            Jiří                   Mlátilík             230655            TJ Znojmo                   Brno                 060670

7:14.4                            Petr                  Šuba                       74 ZŠ Prosiměřice                        Znojmo                        210689

7:22.7                            David               Šerada                    74 ZŠ Dukelská Znojmo    Znojmo                        210689

(30)

7:25.3                            Jiří                   Hamza             200870            TJ Znojmo                   Znojmo                        060885

7:32.8                            Tomáš              Tomek                     52 US Fruta Znojmo         Bratislava         010668

7:32.8                            Aleš                 Kňazovčík               74 ZŠ Šatov                      Znojmo                        210689

8:01.3                            Petr                  Švejcar                               74 ZŠ Sídliště Znojmo      Znojmo                        210689

8:43.7                            Jiří                   Pokorný                  75 TJ Znojmo                   Znojmo                        170786

 

 

3000 metrů

 

8:32.4                1          Jan                  Nechvátal               35 TJ Znojmo                   Žabovřesky       070669

8:32.6                2          Antonín                        Gerža               080648            TJ Znojmo                   Žabovřesky       070669

8:45.23                          Patrik               Bix                   010671            TJ Znojmo                   Ban.Bystrica    150790

8:48.8                            Libor                Vondruška        220755            TJ Znojmo                   Jablonec n/N   260978

8:49.0                            Zdeněk             Michna                               41 TJ Znojmo                   Nymburk           220759

8:52.6                            Edward                        Palatka                        050154            TJZnojmo                    Brno                 011974

8:56.6                            Vladimír           Svoboda          230954            TJ Znojmo                   Vyškov              240978

9:04.0                            Dušan              Hlaváček          260949            TJ Znojmo                   Znojmo                        080579

9:04.8                            Adolf                Forman                               55 TJ Znojmo                   Hodonín           230984

9:05.8                            Jaromír                        Němec                    51 TJ Znojmo                   Znojmo                        180971

(10)

9:06.4                            Jindřich                       Laky                 310556            TJ Znojmo                   Vyškov              240978

9:08.3                            Karel                Holub               040355            TJ Znojmo                   Znojmo                        140884

9:09.61  h          1b3      Petr                  Toman                    84            BK znojmo                   Bratislava         100202

9:10.0                            Karel                Vokoun                    30 Sokol Znojmo              Znojmo                               48

9:10.4                            Karel                Cviček                     39 Dukla Znojmo              Znojmo                        111059

9:11.2                            Karel                Chmelíř                        040746            TJ Znojmo                   Znojmo                        140871

9:11.2                            Aleš                 Růžička            020879            TJ Znojmo                   Vítkovice          300696

9:12.2                            Ladislav           Hurt                              Sokol NV Znojmo                                        51

9:12.4                            Václav             Turza                      34 TJ Znojmo                   Znojmo                        200562

9:12.5                            Ivan                 Januška                   58 TJ Znojmo                   Hodonín           170983

(20)

9:12.8                            Josef                Bobek              160449            TJ Znojmo                   Vyškov              290968

9:16.2                            Antonín                        Endl                 121154            TJ Znojmo                   Znojmo                        250779

9:16.97                          Libor                Kohoutek         070282            TJ Moravský Krumlov   Ostrava                        150599

9:17.0                            Milan               Jirgl                        40 TJ Znojmo                   Brno                 241062

9:17.4                                                    Čech                       33 Gy Moravský Krumlov                                  53

9:17.8                            Rudolf              Flaška                     42 TJ Znojmo                   Znojmo                        070763

9:20.0                            Ladislav           Lužica                    44 TJ Znojmo                   Kutná Hora      040864

9:20.0                            Zdeněk             Staněk                    47 TJ Znojmo                   Brno                        65

9:21.2                            Pavel               Štefl                        45 TJ Znojmo                   Znojmo                        100564

9:22.2                            Josef                Štangl                     44 TJ Znojmo                   Otrokovice       110965

(30)

9:23.4                            Josef                Šoba                111150 TJ Znojmo                   Znojmo                        151069

9:24.4                            Ladislav           Minařík                    51 TJ Znojmo                   Znojmo                        151069

9:24.50                          Pavel               Mlčúch                               66 TJ Znojmo                   Jablonec n/N   040782

9:25.2                            Zdeněk             Holčapek                68 TJ Znojmo                   Mladá Boleslav            300684

9:26.2                            Josef                Čech                       42 TJ Znojmo                   Brno                 170661

9:27.1                            Josef                Dvořák              140835            TJ Znojmo                   Znojmo                        270959

9:28.0                            Roman             Goldschmidt           73 TJ Moravský Krumlov   Znojmo                        040589

9:28.01              13        Zdeněk             Hnilo                071085            Běžecký klub Znojmo   Ostrava                        240601

9:29.8                            Jan                  Mlčúch                               64 TJ Znojmo                   Břeclav                        290881

9:33.0                            Alois                Matulík                    42 Dukla Znojmo              Znojmo                        230663

(40)

9:34.1                            Josef                Kolář                       70 SOUS Mor.Krumlov      Znojmo                        040588

9:35.4                            Josef                Vondrák                   47 TJ Znojmo                   Žďár n.Sáz.      131065

9:36.0                            Ludvík              Navrátil                        080271            TJ Znojmo                   Znojmo                        290786

9:36.4                4          Vladimír           Juračka                        150647            TJ Znojmo                   Žabovřesky       070669

9:37.0                            Jiří                   Vrbka                      28 Slavoj Znojmo             Znojmo                        060554

9:38.0                            Pavel               Mucha             240756            TJ Znojmo                   Slavkov                        300874

9:38.2                            Miroslav           Grebeníček             47 TJ Znojmo                   Znojmo                        120671

9:38.8                            Jan                  Šimr                        32 Sokol NV Znojmo                                        51

9:39.3                            Pavel               Kašpar             080967            TJ Znojmo                   Znojmo                        180685

9:39.6                            Josef                Gerši                220253            TJ Znojmo                   Brno                 120671

 

 

3 míle

 

15:07.0                          Dušan              Hlaváček          260949            TJ Znojmo                   Znojmo                        070577

15:22.0                          Karel                Vorálek                    56 TJ Znojmo                   Znojmo                        070577

15:31.6                          Antonín                        Endl                 121154            TJ Znojmo                   Znojmo                        020576

 

 

5000 metrů

 

14:57.6              1          Jan                  Nechvátal               35 TJ Znojmo                   Znojmo                        090769

15:11.6                          Vladimír           Svoboda          230954            TJ Znojmo                   Znojmo                        080674

15:12.1                          Libor                Vondruška        220755            TJ Znojmo                   Brno                 111078

15:17.2                          Antonín                        Endl                 121154            TJ Znojmo                   Kroměříž          160679

15:18.22                                    Přemysl            Vojtěch                               77 TJ Znojmo                   Praha               250695

15:22.0                          Dušan              Hlaváček          260949            TJ Znojmo                   Brno                 270777

15:27.6                          Jindřich                       Laky                 310556            TJ Znojmo                   Vyškov              140680

15:31.2                          Jaromír                        Němec                    51 TJ Znojmo                   Brno                 170672

15:41.2                          Václav             Turza                      34 TJ Znojmo                   Uh.Hradiště      080762

15:41.4                          Adolf                Forman                               55 TJ Znojmo                   Znojmo                        300886

(10)

15:47.0                          Karel                Chmelíř                        040746            TJ Znojmo                   Znojmo                        290472

15:50.9              1          Libor                Kohoutek         070282            AC Moravský Krumlov  Znojmo                        180502

15:52.7                          Karel                Holub               040355            TJ Znojmo                   Břeclav                        021085

15:58.1                          Aleš                 Růžička            020879            TJ Znojmo                   Praha               290697

16:02.8                          Josef                Štangl                     44 TJ Znojmo                   Blansko            190666

16:15.0                          Pavel               Mucha             240756            TJ Znojmo                   Břeclav                        140974

16:17.0                          Rudolf              Flaška                     42 TJ Znojmo                   Domažlice       250762

16:18.0                          Ladislav           Hurt                              Sokol NV Znojmo                                        51

16:18.2                          Pavel               Kašpar             080967            TJ Znojmo                   Brno                 210686

16:19.0              2          Pavel               Štefl                        45 TJ Znojmo                   Znojmo                        080969

(20)

16:21.2                          Jaroslav           Škodík                     57 TJ Znojmo                   Znojmo                        040677

16:30.5                          Karel                Čapoun                               65 TJ Znojmo                   Hodonín           300483

16:40.6                          Josef                Bobek              160449            TJ Znojmo                   Šumperk          021071

16:44.2                          Jan                  Čeleďa                    61 TJ Znojmo                   Brno                 111078

16:45.5                          Zdeněk             Holčapek                68 TJ Znojmo                   Hodonín           180585

16:46.4                          Josef                Dvořák              140835            TJ Znojmo                   Znojmo                        300859

16:49.1                          Ivan                 Januška                   58 Sokol Šanov                Znojmo                        020581

16:53.0                          Adolf                Svoboda                 28 Slavoj Znojmo             Znojmo                        180754

16:53.0                          Karel                Vokoun                    30 Slavoj Znojmo             Znojmo                        031054

16:53.5                          Zdeněk             Kříž                  010671            TJ Znojmo                   Znojmo                        270986

(30)

16:55.6                          Vít                    Rada                090164            TJ Znojmo                   Žďár n.Sáz.      110683

16:56.4                          Miroslav           Juračka                        280954            TJ Znojmo                   Slavkov                        130877

16:57.3                          Jiří                   Šimík               230366            TJ Znojmo                   Prostějov          190584

17:11.1                          Petr                  Podsedník               60 TJ Znojmo                   Znojmo                        290484

17:15.4                          Zdeněk             Bodanský         121156            TJ Znojmo                   Otrokovice       030774

17:17.0                          Miroslav           Grebeníček             47 TJ Znojmo                   Třebíč              190671

17:24.6                          Vladimír           Juračka                        150647            TJ Znojmo                   Znojmo                        031070

17:29.8                          Albin                Hanák              180351            TJ Znojmo                   Znojmo                        010773

17:32.8                          Pavel               Dubný              071050            TJ Znojmo                   Znojmo                        050970

17:41.6                          Josef                Gerši                220253            TJ Znojmo                   Znojmo                        300570

(40)

17:53.7                          David               Kašpárek          020678            TJ Znojmo                   Jihlava             180596

17:56.0                          Josek                Pink                        57 TJ Znojmo                   Šumperk          210876

18:00.8                          Antonín                        Gerža               080648            TJ Znojmo                   Znojmo                        220870

18:15.0                          Broniskav         Gruna                     70 TJ Moravský Krumlov   Brno                 200888

18:35.8                          Josef                Bajcar              031157            TJ Znojmo                   Otrokovice       030774

18:46.1                          Tomáš              Hubený                        120979            TJ Znojmo                   Jihlava             180596

18:49.0                          Josef                Šoba                111150 TJ Znojmo                   Znojmo                        220870

19:02.0                          Jaroslav           Sláma              030367            TJ Znojmo                   Znojmo                        090585

19:24.0                          Pavel               Trnka               060741            TJ Znojmo                   Hodonín           250971

19:41.0                          Ladislav           Bastl                051044            Znojmo                                    Slavkov                        290974

 

 

10000 metrů

 

32:08.5                          Antonín                        Endl                 121154            TJ Znojmo                   Otrokovice       250879

32:25.4                          Jindřich                       Laky                 310556            TJ Znojmo                   Brno                 070680

32:31.0                          Adolf                Forman                               55 TJ Znojmo                   Prostějov          070985

32:48.44                                    Roman             Goldschmidt           73 TJ Morvaský Krumlov   Třebíč              130699

32:48.3                          Dušan              Hlaváček          260949            TJ Znojmo                   Gottwaldov      140577

33:31.0              1          Jan                  Nechvátal               35 TJ Znojmo                   Brno                 140669

33:33.6                          Vladimír           Svoboda          230954            TJ Znojmo                   Prostějov          050981

34:14.6                          Viktor               Mašek                     29 Sokol Znojmo                                             50

34:48.0                          Zdeněk             Kříž                  010671            TJ Znojmo                   Hodonín           040688

35:03.33                        6          Libor                Kohoutek         070282            AC Moravský Krumlov  Třebíč              020901

(10)

35:25.8                          Jiří                   Vrbka                      28 Sokol Znojmo                                             49

36:04.0                          Vladimír           Juračka                        150647            TJ Znojmo                   Brno                 240570

36:34.2                          Josef                Dvořák              140835            TJ Znojmo                   Brno                 230761

36:38.0                          Karel                Chmelíř                        040746            TJ Znojmo                   Prostějov          050981

36:48.6                          Konstantin       Kulhánek                   Sokol Znojmo              Praha               020738

 

 

Hodinovka

 

17612                            Libor                Vondruška        220755            TJ Znojmo                   Jihlava             050984

17460                            Dušan              Hlaváček          260949            TJ Znojmo                   Bratislava         201081

17415,9                         Antonín                        Endl                 121154            TJ Znojmo                   Žabovřesky       080776

17216,5                         Vladimír           Svoboda          230954            TJ Znojmo                   Houšťka            121077

16798                            Jindřich                       Laky                 310556            TJ Znojmo                   Znojmo                        080981

16485                            Karel                Chmelíř                        040746            TJ Znojmo                   Ivančice          010584

16166                            Jan                  Nechvátal               35 TJ Znojmo                   Znojmo                        131068

16141                            Pavel               Štefl                        45 TJ Znojmo                   Znojmo                        131068

16083                            Miroslav           Juračka                        280954            TJ Znojmo                   Vlašim             060877

15360                            Jiří                   Šimík               230366            TJ Znojmo                   Jihlava             050984

(10)

14876                            Pavel               Trnka               060741            TJ Znojmo                   Znojmo                        131068

14631                15        Pavel               Macek                     67            SITEZA Znojmo                       Uh. Hradiště     010502

14321                            Josef                Dvořák              140835            TJ Znojmo                   Znojmo                        131068

13946                            Lubomír           Štola                       50 Liga 100 Znojmo         Znojmo                        080981

13233                            Zdeněk             Svoboda          041065            TJ Znojmo                   Jihlava             050984

13088,3                         František          Mittner                    50 Liga 100 Znojmo         Znojmo                        080981

12914,3                         Jiří                   Drechsler                65 SOUZ Lesná                Znojmo                        080981

 

 

15 km silnice

 

54:00.0                          Karel                Chmelíř                        040746            TJ Znojmo                   Golčův Jeníkov 180487

 

 

20 km silnice

 

1:07:20              3          Ivo                   Vyžrálek                  73            SK Kolis Mor. Krumlov Bělkovice         290602

1:09:54              9          Roman             Goldschmidt           73            AC Moravský Krumlov  Bělkovice         290602

1:10:27.0                       Karel                Chmelíř                        040746            TJ Znojmo                   Drážďany                87

1:11:00.0                                   Ivan                 Januška                   58 TJ Znojmo                   Šala                 110977

 

 

25 km dráha

 

1:27:03.8                       Jan                  Nechvátal               35 TJ Znojmo                   Innsbruck         230869

 

 

25 km silnice

 

1:24:27.0                       Dušan              Hlaváček          260949            TJ Znojmo                   Hluboká n.Vlt   240477

1:25:48.0                       Antonín                        Endl                 121154            TJ Znojmo                   Brno                 150979

1:27:17.2                       Jan                  Nechvátal               35 TJ Znojmo                   Žabovřesky       121069

1:31:10.0                       Vladimír           Juračka                        150647            TJ Znojmo                   Žabovřesky       121069

1:32:19.8                       Pavel               Štefl                        45 TJ Znojmo                   Žabovřesky       121069

1:32:42.0                       Karel                Chmelíř                        040746            TJ Znojmo                   Žabovřesky       160984

1:35:02              4          Roman             Goldschimdt           73            AC Moravský Krumlov  Brno                 070902

1:36:25.2                       Miroslav           Juračka                        280954            TJ Znojmo                   Martin              270877

1:46:09.2                       Vladimír           Svoboda          230954            TJ Znojmo                   Martin              270877

1:55:35.0                       Josef                Dvořák              140835            TJ Znojmo                   Holešov            090564

(10)

1:56:13.0                       Ladislav           Bastl                051044            TJ Znojmo                   Velká n.Vel.      190875

 

 

Půlmaratón

 

1:12:29              8          Ivo                   Vyžrálek                  73 SK Kolis Mor.Krumlov  Blansko            150602

1:15:46.0                       Přemysl            Vojtěch                               77 BK Znojmo                  Domažlice       040596

1:15:57              13        Roman             Goldschnidt            73 AC Moravský Krumlov  Domažlice       260403

1:25:20              33        Pavel               Macek                     67 Siteza Znojmo             Olomouc         210401

 

 

Maratón

 

2:34:15.0                       Vladimír           Svoboda          230954            TJ Znojmo                   Děčín               090585

2:34:44.4                       Dušan              Hlaváček          260949            TJ Znojmo                   Košice             021077

2:39:41.8                       Jan                  Nechvátal               35 TJ Znojmo                   N.Mesto n.Váh.            030868

2:40:30              4          Roman             Goldschmidt           73 AC Moravský Krumlov  Ostrava                        210902

2:42:42.0                       Karel                Chmelíř                        040746            TJ Znojmo                   Košice             071084

2:43:26.0                       Antonín                        Endl                 121154            TJ Znojmo                   Praha               021180

2:46:48.0                       Jindřich                       Laky                 310556            TJ Znojmo                   Praha               021180

2:47:41.0                       Pavel               Krška                       56 TJ Moravský Krumlov   Otrokovice       270491

2:48:34.4                       Jiří                   Vrbka                      28 Slavoj Znojmo             Úpice               010854

2:54:21.0                       Pavel               Štefl                        45 TJ Znojmo                   Košice             281068

(10)

3:04:50              14        Robert              Vala                        77 TK Znojmo                  Kroměříž          271001

3:07:42.0                       Vladimír           Juračka                        150647            TJ Znojmo                   Zemplín           290669

3:10:57.4                       Ladislav           Bastl                051044            TJ Znojmo                   Prostějov          130975

3:15:33              8          Ladislav           Jahn                       71 Znojmo                                    Č.Budějovice   010901

3:17:07              28        Pavel               Macek                     67 SITEZA Znojmo                       Benešov u Sem.121002

3:28:47.0                       Lubomír           Štola                       50 Liga 100 Znojmo         Otrokovice       200681

3:40:15              867      Bohumil           Kolář                       79 TJ Moravský Krumlov   Košice                    87

4:29:01                          Richard                        Macek                     72 Siteza Znojmo             Praha               180503

 

 

70 km silnice

 

6:06:17.0                       Jan                  Nechvátal               35 TJ Znojmo                   Neusiedl          260469

 

 

80 metrů překážek

 

13.6                   3          Pavel               Kellner             020786            ZŠ Miroslav                  Tata                 131001

14.0                   3          Tomáš              Stuchlík                       200290            ZŠ Jevišovice              Nové Zámky     240903

14.3                   4          Filip                 Tanev              020189            ZŠ Jevišovice              Nové Zámky     240903

14.8.                  2          Tomáš              Makovička               87            Znojmo                                    Znojmo                        200902

15.6                   3          Tomáš              Jarušauskas             88            Znojmo                                    Znojmo                        200902

16.1                   5          Luděk               Cvach              030786            ZŠ Pražská Znojmo      Tata                 131001

 

 

110 metrů překážek

 

15.1                               Jiří                   Černošek                 38 Dukla Znojmo              Praha               260759

15.3                               Petr                  Šareš                      64 TJ Znojmo                   Znojmo                        290985

15.4                               Milan               Soukup                               47 TJ Znojmo                   Žabovřesky       150566

15.4                               Jiří                   Šrůtka              080568            TJ Znojmo                   Olomouc         060687

15.8                               Luděk               Gross                260253            TJ Znojmo                   Šumperk          010675

16.4                               Jaroslav           Mrtýnek                   08 Sokol Znojmo                                             29

16.4                               Jaroslav           Jelínek             100169            TJ Znojmo                   Znojmo                        270986

16.5                               David               Švec                140576            TJ Znojmo                   Brno                 250597

16.6                               Emil                 Pelán                      31 Jiskra Znojmo                                              56

16.7                               Pavel               Štohl                140360            TJ Znojmo                   Postějov           240983

(10)

16.9                               Rudolf              Beinhauer        020339            TJ Znojmo                   Košice             040863

17.0                               Jiří                   Karas               161247            TJ Znojmo                   Žabovřesky       130670

17.2                                                       Zamrazil                      Sokol Znojmo                                             34

17.2                               Vladimír           Jetelina                              43            TJ Znojmo                   Znojmo                        050965

17.3                               Miroslav           Vítek                300909            Sokol Znojmo              Havlíčkův Brod        34

17.5                               Aleš                 Matouš             140538            TJ Znojmo                   Jihlava             200861

17.7                               Pavel               Hadroušek        090571            TJ Znojmo                   Uh.Hradiště      240689

17.8                               Stanislav          Zbořil                      42 TJ Znojmo                   Znojmo                        080963

17.9                               František          Protivinský        051261            TJ Znojmo                   Znojmo                        240678

18.0                               Vladimír           Vokoun             260826            Sokol Znojmo              Třebíč                     46

(20)

18.0                               Josef                Poláček                  40 TJ Znojmo                   Třebíč              030961

18.3                               Jaroslav           Polák               200661            TJ Znojmo                   Slavkov                        160978

18.3                               Luděk               Hejmalíček             67 TJ Znojmo                   Znojmo                        250884

18.3                               Lubor               Veleba             070569            TJ Znojmo                   Jihlava             310586

18.5                               Josef                Daněček          211146 TJ Znojmo                   Znojmo                        240967

18.5                               Oldřich                        Mlátilík             151051            TJ Znojmo                   Kroměříž          300973

18.7                               Ladislav           Lužica                  44 TJ Znojmo                   Znojmo                        120965

18.8                   3          Jiří                   Henkl                           TJ Znojmo                   Jihlava             300869

18.8                               Rudolf              Řezanina         200649            TJ Znojmo                   Třebíč              041092

18.9                               Jiří                   Kroutil                     39 TJ Znojmo                   Znojmo                        291061

(30)

19.0                               Viktor               Missbach                42 TJ Znojmo                   Brno                 190862

19.0                               František          Domínek          310846            TJ Znojmo                   Znojmo                        300967

19.1                               František          Mochňacký             39 TJ Znojmo                   Znojmo                        301060

19.2                               Jan                  Peřinka                               38 TJ Znojmo                   Znojmo                        200562

19.4                               Jiří                   Mikulič             080544            TJ Znojmo                   Žabovřesky       290870

19.6                               Jan                  Šimr                        32 TJ Znojmo                   Znojmo                        261059

19.6                               Vladimír           Fellinger                 45 TJ Znojmo                   Blansko            120764

19.8                               Pavel               Texl                 160144            TJ Znojmo                   Jihlava             020663

19.8                               Vilém               Bělík                240735            TJ Znojmo                   Znojmo                        120965

19.8                               Bedřich                        Ježek               140245            TJ Znojmo                   Žabovřesky       020668

(40)

19.9                               Tomáš              Klouda                    39 TJ Znojmo                   Znojmo                        130861

20.1                               Karel                Poidinger                15 Sokol Znojmo              Praha               050738

20.1                               Pavel               Trnka               060741            TJ Znojmo                   Žabovřesky       290870

20.2                               Vlastimil          Ježek               090348            TJ Znojmo                   Znojmo                        050970

20.3                               Zdeněk             Toman             170849            TJ Znojmo                   Znojmo                        101076

20.3                               Miroslav           Trojanec          210263            TJ Znojmo                   Brno                 310580

20.4                               Luboš               Dvořák              010453            TJ Znojmo                   Znojmo                        181081

20.5                               František          Feglar              240943            TJ Znojmo                   Praha               300972

20.8                               Karel                Fous                        82 TJ Znojmo                   Znojmo                        220599

 

 

200 metrů překážek

 

25.4                               Jiří                   Černošek                 38 Dukla Znojmo              Praha               260759

26.8                               Jiří                   Šrůtka              080568            TJ Znojmo                   Vyškov              080592

27.3                               Pavel               Texl                 160144            TJ Znojmo                   Brno                 190862

27.5                               Milan               Soukup                               47 TJ Znojmo                   Č.Budějovice   311065

27.7                               David               Švec                140576            TJ Znojmo                   Č.Budějovice   290691

27.8                               Josef                Poláček                  40 TJ Znojmo                   Znojmo                        011061

27.8                               Jan                  Peřinka                               38 Jiskra Znojmo                                              55

27.9                               Aleš                 Matouš             140538            TJ Znojmo                   Znojmo                        180863

28.2                               Jiří                   Holoubek                36 Slavoj Znojmo             Znojmo                        200654

28.2                               Vladimír           Fellinger                 45 TJ Znojmo                   Prostějov          290963

(10)

28.6                               Viktor               Missbach                42 TJ Znojmo                   Bratislava         280861

28.8                               František          Prchal                     41 TJ Znojmo                   Znojmo                        010658

28.8                               Oldřich                        Gajdoš                    43 TJ Znojmo                   Znojmo                        170961

28.9                               Pavel               Trnka               060741            TJ Znojmo                   Znojmo                        170961

28.9                               Stanislav          Zbořil                      42 TJ Znojmo                   Znojmo                        070763

29.0                               František          Šácha                          Sokol Znojmo                                             38

29.1                               Alois                Novák                           Sokol Znojmo                                              38

29.3                               Bohumír           Picka                      40 TJ Znojmo                   Znojmo                        170961

29.5                                                       Prokeš                          Sokol Znojmo                                             36

29.74                             Tomáš              Vrána               100181            TJ Znojmo                   Praha               060796

(20)

29.9                               Ladislav           Chvila                     43 TJ Znojmo                   Znojmo                        250563

30.0                               Bohumil           Holčapek              25 TJ Znojmo                   Brno                 150761

30.1                               Vít                    Bureš               290779            TJ Znojmo                   Hranice                        120694

30.2                               Tomáš              Klouda                    39 TJ Znojmo                   Znojmo                        170961

30.3                               Vilém               Bělík                240735            TJ Znojmo                   Třinec              161060

31.2                               Miroslav           Havliš               140575            TJ Znojmo                   Brno                 010990

31.3                               Jiří                   Pokorný                   75 TJ Znojmo                   Jihlava             260590

31.7                               Josef                David                      47 TJ Znojmo                   Znojmo                        131063

32.0                               Pavel               Brychta                               38 TJ Znojmo                   Znojmo                        090761

32.2                               Pavel               Šprynar                               76 TJ Znojmo                   Jihlava             260590

(30)

33.4                               Vítězslav          Joura                      76 TJ Znojmo                   Jihlava             250591

33.4                               Zdeněk             Hrdlička           060778            TJ Znojmo                   Prostějov          130693

33.8                               Jaroslav           Klíma                      39 TJ Znojmo                   Znojmo                        250661

34.0                               Jiří                   Mertl                       80 TJ Znojmo                   Jihlava             060693

34.2                               Josef                Dvořák              140835            TJ Znojmo                   Otrokovice       160962

34.3                               Martin              Bednář                    77 TJ Znojmo                   Jihlava             250591

34.5                               Zdeněk             Gonsorčík                79 TJ Znojmo                   Jihlava             060693

34.6                               Marek               Heimel                    79 ZŠ Blížkovice               Jihlava             060693

34.8                               Václav             Turza                      34 TJ Znojmo                   Vyškov              020962

35.4                               Jan                  Novák                      78 TJ Znojmo                   Jihlava             060693

(40)

35.6                               Martin              Urbánek                  79 TJ Znojmo                   Jihlava             060693

36.1                               Roman             Jelínek                    78 TJ Znojmo                   Třebíč              160592

36.1                               Michal             Pevný                     79 TJ Znojmo                   Jihlava             060693

37.7                               Miloš                Lustig                      78 TJ Znojmo                   Třebíč              160592

38.5                               Ivo                   Toman             170877            TJ Znojmo                   Jihlava             250591

40.5                               Aleš                 Kovařík                    82 TJ Znojmo                   Jihlava             060693

41.5                               Karel                Hodák                     44 TJ Znojmo                   Otrokovice       160962

 

 

200 metrů překážek rovná dráha

 

24.7                               Jiří                   Černošek                 38 Dukla Znojmo              Praha               220959

 

 

300 metrů překážek

 

39.4                               Jiří                   Šrůtka              080568            TJ Znojmo                   Praha               260487

40.59                             Aleš                 Svor                        74 TJ Znojmo                   Ban.Bystrrica   140790

41.12                             Martin              Švec                120873            TJ Znojmo                   Praha               020789

41.2                               Pavel               Vlaha               270668            TJ Znojmo                   Znojmo                        190684

41.7                               Jaroslav           Jelínek             100169            TJ Znojmo                   Břeclav                        010685

42.19                             Josef                Bazal               070768            TJ Znojmo                   Praha               090783

42.3                               Luděk               Hejmalíček             67 TJ Znojmo                   Brno                 090583

42.4                               Lubor               Veleba             070569            TJ Znojmo                   Prostějov          110585

43.3                               Michal             Kaššai              040971            TJ Znojmo                   Třebíč              090586

44.9                               Pavel               Štohl                140360            TJ Znojmo                   Praha               040583

(10)

45.6                               Robert              Konečný          210671            TJ Znojmo                   Kroměříž          140686

45.9                               Luděk               Novotný           070473            TJ Znojmo                   Prostějov          280588

46.1                               Zdeněk             Holčapek                68 TJ Znojmo                   Prostějov          190584

46.6                               Aleš                 Matouš             270267            TJ Znojmo                   Brno                 100983

46.9                               Jiří                   Špaček                               69 TJ Znojmo                   Prostějov          190584

47.1                               Josef                Nádaský           230969            TJ Znojmo                   Prostějov          190584

47.5                               Marek               Plechatý                 73 TJ Znojmo                   Gottwaldov      070588

47.6                               Lubomír           Vašík                071272            TJ Znojmo                   Prostějov          280588

47.8                               Jan                  Plaček             270469            TJ Znojmo                   Znojmo                        290786

48.8                               Daniel              Hubatka                  67 TJ Znojmo                   Brno                 090583

(20)

49.0                               Radek              Popp                       69 TJ Znojmo                   Gottwaldov      050584

51.6                               Rudolf              Řezanina         200649            TJ Znojmo                   Prostějov          130589

 

 

400 metrů překážek

 

54.02                          Jiří                   Šrůtka              080568            TJ Znojmo                   Třinec              190787

57.08                          Jaroslav           Jelínek             100169            TJ Znojmo                   Praha               110787

58.8                            Josef                Baluch                    37 Dukla Znojmo              Brno                 120659

58.8                            David               Švec                140576            TJ Znojmo                   Brno                 170695

59.5                            Petr                  Šareš                      64 TJ Znojmo                   Břeclav                        260682

59.9                            Aleš                 Matouš             140538            TJ Znojmo                   Brno                 220761

1:00.3                            Lubor               Veleba             070569            TJ Znojmo                   Brno                 210686

1:00.7                            Luděk               Gross                260253            TJ Znojmo                   Vyškov              140680

1:00.8                            Pavel               Vlaha               270668            TJ Znojmo                   Znojmo                        160684

1:01.3                            Pavel               Štohl                140360            TJ Znojmo                   Prostějov          070985

(10)

1:01.63                          Jaroslav           Polák               200661            TJ Znojmo                   Praha               230679

1:01.5                            David               Veselý              180271            TJ Znojmo                   Znojmo                        190587

1:01.7                            Bohumil           Gerža               091057            TJ Znojmo                   Praha               080675

1:02.6                            Marcel             Neuwirth          310572            TJ Znojmo                   Znojmo                        110689

1:02.6                            Pavel               Hadroušek        090571            TJ Znojmo                   Znojmo                        110689

1:02.8                            Josef                Poláček                  40 TJ Znojmo                   Znojmo                        180661

1:03.7                            Zdeněk             Bodanský         121156            TJ Znojmo                   Otrokovice       030774

1:03.9                            Zdeněk             Holčapek                68 TJ Znojmo                   Prostějov          070686

1:04.1                            Petr                  Kasal               060158            TJ Znojmo                   Znojmo                        300875

1:04.2                            Vladimír           Svoboda          230954            TJ Znojmo                   Nové Zámky     141072

(20)

1:05.0                            Zdeněk             Svoboda          041065            TJ Znojmo                   Znojmo                        110689

1:05.2                4b3      Robert              Konečný          210671            TJ Znojmo                   Znojmo                        060687

1:05.3                            Leoš                 Smrčka                               62 TJ Znojmo                   Kroměříž          160679

1:06.2                            Lukáš               Kladenský        220472            TJ Znojmo                   Prostějov          090587

1:06.3                            Zdeněk             Jadvidžák         141254            TJ Znojmo                   Znojmo                        061171

1:07.2                            Karel                Chvátal                        310157            TJ Znojmo                   Prostějov          110574

1:07.3                            Aleš                 Matouš             270267            TJ Znojmo                   Prostějov          190584

1:07.6                            Karel                Podzimek         100857            TJ Znojmo                   Znojmo                        280974

1:07.8                            Aleš                 Růžička            020879            TJ Znojmo                   Brno                 170695

1:07.8                            Jakub               Pivnička           191178            TJ Znojmo                   Znojmo                        040999

(30)

1:07.9                            Tomáš              Vrána               100181            TJ Znojmo                   Brno                 020696

1:08.0                            Vladimír           Jetelina                              43 TJ Znojmo                   Znojmo                        180661

1:09.2                            Jiří                   Vocilka             140756            TJ Znojmo                   Otrokovice       030774

1:09.9                            František          Podzimek                81 TJ Znojmo                   Znojmo                        040999

1:10.5                            Jaroslav           Sláma              030367            TJ Znojmo                   Znojmo                        090585

1:11.2                            Jiří                   Diviš                 121257            TJ Znojmo                   Otrokovice       030774

1:15.3                            Josef                Bajcar              031127            TJ Znojmo                   Otrokovice       030774

1:19.1                            Radek              Polák                      65 TJ Znojmo                   Gottwaldov      080582

1:19.3                            Rudolf              Řezanina         200649            TJ Znojmo                   Znojmo                        180993

 

 

1500 metrů překážek

 

4:32.8                            Vladimír           Svoboda          230954            TJ Znojmo                   Praha               170578

4:33.2                            Karel                Chmelíř                        040746            TJ Znojmo                   Znojmo                        040871

4:36.92                          Ivo                   Hodák              100373            TJ Znojmo                   Vítkovice          080789

4:40.0                            Zdeněk             Holčapek                68 TJ Znojmo                   M. Boleslav      010784

4:45.39                          Oldřich                        Svoboda          160568            TJ Znojmo                   Praha               140784

4:51.2                            Viktor               Missbach                42 TJ Znojmo                   Brno                 220560

4:54.0                            Zdeněk             Bodanský         121156            TJ Znojmo                   Jablonecn/N    071072

4:54.38                          Petr                  Kořínek                               76 TJ Znojmo                   Dubnica n.Váh.           150790

4:57.4                            Ladislav           Minařík                    51 TJ Znojmo                   Znojmo                        131068

5:03.2                            Hynek               Fruhwirt                   67 TJ Znojmo                   Brno                 100983

(10)

5:05.8                            Pavel               Dubný              071050            TJ Znojmo                   Znojmo                        131068

5:11.22                          Zdeněk             Kříž                  010671            TJ Znojmo                   Ban.Bystrica    260786

5:19.2                            Jan                  Novák                      78 TJ Znojmo                   Prostějov          130693

5:31.41                          Antonín                        Šrámek                               80 ZŠ Blížkovice               Třebíč              110695

5:32.2                            Luděk               Gross                260253            TJ Znojmo                   Znojmo                        131068

6:34.1                            Martin              Urbánek                  79 TJ Znojmo                   Znojmo                        230593

 

 

2000 metrů překážek

 

 

6:07.8                            Vladimír           Svoboda          230954            TJ Znojmo                   Jablonec n/N   250672

6:08.60                          Lukáš               Kladenský        220472            TJ Znojmo                   Třinec              160690

6:19.8                            Karel                Chmelíř                        040746            TJ Znojmo                   Znojmo                        240673

6:20.37                          Zdeněk             Holčapek                68 TJ Znojmo                   Ban.Bystrica    260786

6:21.37                          Patrik               Bix                   010671            TJ Znojmo                   Třinec              090788

6:22.8                            Zdeněk             Bodanský         121156            TJ Znojmo                   Olomouc         080974

6:35.33                          Ivo                   Hodák              100373            TJ Znojmo                   Třinec              160690

6:44.58                          Aleš                 Růžička            020879            TJ Znojmo                   Vítkovice          100695

7:06.2                            Pavel               Mucha             240756            TJ Znojmo                   Gottwaldov      150674

7:11.9                            Jiří                   Diviš                 121257            ;TJ Znojmo                  Olomouc         080974

 

 

3000 metrů překážek

 

9:19.6                          Vladimír           Svoboda          230954            TJ Znojmo                   Ostrava                        290575

9:29.52                        4          Libor                Kohoutek         070284            AC Moravský Krumlov  Praha-Eden     010902

9:48.7                          Patrik               Bix                   010671            TJ Znojmo                   Znojmo                        300690

9:57.9                          Antonín                        Endl                 121154            TJ Znojmo                   Znojmo                        100679

10:01.0                          Zdeněk             Holčapek                68 TJ Znojmo                   Brno                 170586

10:02.3                          Karel                Chmelíř                        040746            TJ Znojmo                   Znojmo                        070871

10:15.0                          Dušan              Hlaváček          260949            TJ Znojmo                   Znojmo                        100679

10:29.0                          Jiří                   Hamza             200870            TJ Znojmo                   Znojmo                        300690

11:02.0                          Aleš                 Růžička            020879            TJ Znojmo                   Brno                 040695

11:24.0                          Pavel               Štefl                        45 TJ Znojmo                   Znojmo                        150668

(10)

11:28.4                          Jaromír                        Němec                    51 TJ Znojmo                   Karviná                        150571

11:32.0                          Konstantin       Kulhánek                     Sokol Znojmo              Praha               050738

11:51.6                          Jiří                   Šrůtka              080568            TJ Znojmo                   Znojmo                        180993

11:52.1                          Jaroslav           Blažíček                75 TJ Znojmo                   Znojmo                        190992

12:32.3                          Tomáš              Hubený                        120979            TJ Znojmo                   Brno                 040695

13:24.6                          Oldřich                        Mlátilík             151051            TJ Znojmo                   Znojmo                        070871

13:25.6                          Rudolf              Řezanina         200649            TJ Znojmo                   Znojmo                        070871

 

 

Výška

 

2.05                               Jan                  Jaskula             280267            TJ Znojmo                   Znojmo                        090585

2.00                               Jaromír                        Klíč                         54 TJ Znojmo                   Prostějov          150979

1.95                               Vlastimil          Spousta                  67 TJ Znojmo                   Brno                 100983

1.94                               Miroslav           Trojanec          210263            TJ Znojmo                   Brno                 041080

1.93                               Milan               Soukup                               47 TJ Znojmo                   Kuřim               250966

1.92                               Petr                  Šareš                      64 TJ Znojmo                   Otrokovice       220881

1.92                               Jaroslav           Jurák                       70 TJ Znojmo                   Hodonín           170588

1.91                               František          Domínek          310846            TJ Znojmo                   Jihlava             220968

1.90                               Rudolf              Řezanina         201074            TJ Znojmo                   Znojmo                        240992

1.88                               Roman             Veselý              160276            TJ Znojmo                   Ml.Boleslav      300684

(10)

1.88                               David               Švec                140576            TJ Znojmo                   Brno                 170695

1.87,5                            Jaroslav           Mrtýnek                   08 Sokol Znojmo              Praha               150928

1.87                               Miroslav           Šufajzl                    81 SOŠ Znojmo                Znojmo                        260990

1.86                               Jiří                   Mikulič             080544            TJ Znojmo                   Jihlava             220968

1.86                               Štefan              Fabián                    49 TJ Znojmo                   Znojmo                        070572

1.86                               Petr                  Vocilka                    78 Gymnázium Znojmo    Znojmo                        091097

1.85                               Libor                Duchoň                        231064            TJ Znojmo                   Znojmo                        180882

1.85                               Luděk               Hejmalíček             67 TJ Znojmo                   Pardubice        140683

1.84                               Miloslav           Petráň                     38 Dukla Znojmo              Znojmo                        060659

1.84                               Luděk               Gross                260253            TJ Znojmo                   Znojmo                        091076

(20)

1.84                               Karel                Žampa             061072            TJ Znojmo                   Otrokovice       070991

1.83                               Vilém               Bělík                240735            TJ Znojmo                   Znojmo                        011061

1.83                               Luboš               Oremba           240160            TJ Znojmo                   Praha               200675

1.83                               Jan                  Plaček             270469            TJ Znojmo                   Znojmo                        130886

1.82                               Emil                 Pelán                      31 Sokol NV Znojmo                                        50

1.82                               Rudolf              Beinhauer        020339            TJ Znojmo                   Znojmo                        180863

1.82                               Josef                Daněček          211146 TJ Znojmo                   Znojmo                        210468

1.81                               Jiří                   Grůna              221049            TJ Znojmo                   Znojmo                               67

1.81                               Josef                Bazal               070768            TJ Znojmo                   Znojmo                        190984

1.80                               Julius               Antes                      34 Slavoj Znojmo             Znojmo                        090554

(30)

1.80                               Jan                  Polášek                   67 TJ Znojmo                   Znojmo                        040582

1.80                               Jiří                   Šebík                      65 TJ Znojmo                   Otrokovice       220582

1.80                               Jan                  Kafka               280772            TJ Znojmo                   Znojmo                        040589

1.80                               Michal             Zavadil                               77 Gymnázium Znojmo    Znojmo                        121095

1.79                               Pavel               Cehelský          020856            TJ Znojmo                   Znojmo                        140675

1.78                               Jan                  Vytopil                    38 Jiskra Znojmo                                              56

1.78                               Jiří                   Kroutil                     39 TJ Znojmo                   Znojmo                        080561

1.78                               Jaroslav           Anděl                      49 SVVŠ Znojmo              Znojmo                        220567

1.78                               Milan               Markovič          110261            TJ Znojmo                   Znojmo                        080579

1.77                               Ivo                   Krejčíř                     37 SŠD Znojmo                                               55

(40)

1.76                               Bohumil           Svoboda                      Sokol Znojmo                                             35

1.76                               Milan               Leso                        43 TJ Znojmo                   Znojmo                        800963

1.76                               Lubor               Šrámek                               55 UŠ Znojmo                  Znojmo                        091073

1.76                               Jaroslav           Jáger                      75 TJ Znojmo                   Znojmo                        061090

1.75                               Karel                Poidinger                15 Sokol Znojmo

1.75                               Jiří                   Jedlička           210345            TJ Znojmo                   Znojmo                        130562

1.75                               Bedřich                        Ježek               140245            TJ Znojmo                   Znojmo                        230662

1.75                               Vlastimil          Ježek               090348            TJ Znojmo                   Znojmo                        280567

1.75                               Milan               Šlosr                090256            TJ Znojmo                   Otrokovice       030774

1.75                               Miloš                Klempíř                               66 SOUS Mor.Krumlov      Znojmo                        100584

(50)

1.75                   8          Lubomír           Dítě                         86            Gy Polesného Znojmo Brno                 011003

 

 

Tyč

 

4.10                               Vlastimil          Spousta                  67 TJ Znojmo                   Znojmo                        290985

3.80                               František          Feglar              240943            TJ Znojmo                   Kroměříž          160972

3.65                               Emil                 Gablovský               38 Dukla Znojmo              Znojmo                        060659

3.60                               Milan               Strieženec              38 Dukla Znojmo              Brno                        59

3.60                   1=        Bohuslav          Vymazal                 48 TJ Znojmo                   Brno                 200969

3.50                               Jaroslav           Mrtýnek                   08 Sokol Znojmo                                             29

3.50                               Jan                  Bařinka                               38 Dukla Znojmo                                             59

3.50                               Petr                  Dungl               100653            TJ Znojmo                   Šumperk          021071

3.50                               Petr                  Šareš                      64 TJ Znojmo                   Č.Budějovice   200682

3.40                               Karel                Poidinger                15 Sokol Znojmo              Praha               050738

(10)

3.40                               František          Mochňacký             39 TJ Znojmo                   Brno                 100760

3.32                               Zdeněk             Kolmačka               48 TJ Znojmo                   Znojmo                        260568

3.30                               Jiří                   Dostál                          SŠD Znojmo                                               54

3.30                               Miroslav           Trojanec          210263            TJ Znojmo                   Brno                 220680

3.28                                                       Souček                                    Gy Moravský Krumlov                                  53

3.25                               Rostislav          Režňák                    60 TJ Znojmo                   Znojmo                        181081

3.20                               Josef                Hospaska                 43 TJ Znojmo                   Znojmo                        100564

3.20                               Karel                Šťava                      68 TJ Znojmo                   Praha               150985

3.13                               Miroslav           Sláčík                          Jiskra Znojmo                                              56

3.10                                                       Molík                            Sokol Znojmo                                             37

(20)

3.10                               Jiří                   Šrůtka                     43 ZJ Znojmo                   Brno                 100760

3.10                               Josef                Palyza                    51 US Fruta Znojmo         Bratislava         010668

3.10                               Edward                        Palatka                        050154            TJ Znojmo                   Znojmo                        180971

3.03                               Drahomír          Bílek                       51 OU Miroslav                 Znojmo                        190568

3.02                               Rudolf              Beinhauer        020339            TJ Znojmo                   Znojmo                        300564

3.01                               Vilém               Bělík                240735            TJ Znojmo                   Znojmo                        211062

3.00                               Miroslav           Vítek                300309            Sokol Znojmo                                             33

3.00                                                       Jedlička                  34 PG Znojmo                                                 52

3.00                               Jiří                   Jedlička           210345            TJ Znojmo                   Třebíč              090662

3.00                               Emil                 Kašpar                    52 TJ Znojmo                   Znojmo                        290472

(30)

3.00                               Libor                Šťasta              041251            TJ Znojmo                   Vyškov              190573

3.00                               Luděk               Gross                260253            TJ Znojmo                   Znojmo                        040677

3.00                               Libor                Duchoň                        231064            TJ Znojmo                   Znojmo                        040882

3.00                               Ivo                   Rýznar             230267            TJ Znojmo                   Jihlava             020684

3.00                               David               Švec                140576            TJ Znojmo                   Brno                 040694

2.95                               Jiří                   Šrůtka              080568            TJ Znojmo                   Znojmo                        100992

2.93                               František          Protivinský        051261            TJ Znojmo                   Znojmo                        221078

2.90                               Viktor               Missbach                42 TJ Znojmo                   Znojmo                        260862

2.90                               Zdeněk             Toman             170849            TJ Znojmo                   Znojmo                        101076

2.90                               Josef                Bazal               070768            TJ Znojmo                   Praha               120683

(40)

2.90                               Jan                  Plaček             270469            TJ Znojmo                   Praha               150985

2.85                               Miroslav           Sedláček                38 TJ Znojmo                   Znojmo                        250661

2.85                               Karel                Janda                     51 TJ Znojmo                   Znojmo                        101065

2.85                   4          Jiří                   Mikulič             080544            TJ Znojmo                   Znojmo                        270969

2.83                               Ladislav           Lužica                    44 TJ Znojmo                   Znojmo                        150865

2.55                   5          Jiří                   Henkl                           ZJ Znojmo                   Znojmo                        220669

2.00                   2          Josef                Pelech             241054            TJ Znojmo                   Znojmo                        210669

1.90                   3          Vladimír           Svoboda          230954            TJ Znojmo                   Znojmo                        210669

1.65                   4          Antonín                        Míček               250354            TJ Znojmo                   Znojmo                        200969

1.60                   1          Vlastimil          Nešetřil                               53            TJ Znojmo                   Znojmo                        210569

(50)

1.60                   2                                  Kukal                           TJ Znojmo                   Znojmo                        310569

 

 

Dálka

 

7.08                               Roman             Veselý              160268            Znojmo                                    Znojmo                        250884

6.96                               Ivo                   Rýznar                    67 Znojmo                                    Znojmo                        250884

6.72                               Jan                  Anděl                      58 TJ Znojmo                   Znojmo                        120682

6.70                               Petr                  Šareš                      64 TJ Znojmo                   Znojmo                        100984

6.69                               Michal             Kaššai              040971            TJ Znojmo                   Brno                 111086

6.62                               Jaroslav           Peřinka                        210548            TJ Znojmo                   Brno                 300673

6.62                               Aleš                 Svor                        74 TJ Znojmo                   Třinec              090691

6.59                               Martin              Beran               180972            TJ Znojmo                   Znojmo                        160587

6.54                               Bedřich                        Ježek               140245            TJ Znojmo                   Znojmo                        090568

6.53                               Stanislav          Zbořil                      42 TJ Znojmo                   Domažlice       250762

(10)

6.53                               Libor                Duchoň                        231064            TJ Znojmo                   Znojmo                        260582

6.50                               Štefan              Fabián                    49 TJ Znojmo                   Znojmo                        100672

6.50                               Rudolf              Řezanina         201074            TJ Znojmo                   Třinec              310592

6.47                               Karel                Špaček                        290465            TJ Znojmo                   Otrokovice       110982

6.47                               Josef                Bazal               070768            TJ Znojmo                   Prostějov          190584

6.45                               Karel                Kafka               010846            TJ Znojmo                   Brno                 111064

6.40                               Miroslav           Trojanec          210263            TJ Znojmo                   Praha               031081

6.39                               Jan                  Šimr                        32 Slavoj Znojmo             Znojmo                        230554

6.38                               František          Mochňacký            39 TJ Znojmo                   Znojmo                        301060

6.38                               Rudolf              Kašpárek          060356            TJ Znojmo                   Znojmo                        090674

(20)

6.36                               Miroslav           Havliš               140575            TJ Znojmo                   Sušice             150691

6.36                               David               Švec                140576            TJ Znojmo                   Brno                 040694

6.33                               Pavel               Staňa                      48 TJ Znojmo                   Znojmo                        140567

6.29                               Luděk               Gross                260253            TJ Znojmo                   Hluk                 060774

6.29                               Josef                Kravec                    73 TJ Znojmo                   Otrokovice       220691

6.28                               Milan               Mederi                    38 Dukla Znojmo              Znojmo                        090959

6.28                               Jiří                   Kroutil                     39 TJ Znojmo                   Znojmo                        240961

6.28                               David               Veselý              180271            TJ Znojmo                   Znojmo                        160587

6.27                               Pavel               Cehelský          020866            TJ Znojmo                   Znojmo                        130980

6.26                               Karel                Poidinger                15 Sokol Znojmo              Praha               040738

(30)

6.25                               Vladimír           Vokoun             260826            Sokol Znojmo              Třebíč                     46

6.24                                                       Novák                           Sokol Znojmo                                             38

6.23                               Ivo                   Havlíček                       Sokol NV Znojmo                                        49

6.23                               Jiří                   Šrůtka              080568            TJ Znojmo                   Zábřeh na Mor.            190987

6.22                               Antonín                        Moravec          230152            TJ Znojmo                   Znojmo                        050970

6.22                               Jaromír                        Klíč                         54 TJ Znojmo                   Brno                 090970

6.22                               Vladimír           Egner               210963            TJ Znojmo                   Brno                 060881

6.22                               Marek               Moltaš                     67 TJ Znojmo                   Brno                 210683

6.19                               Vlado               Gramblička             47 OV Miroslav                 Znojmo                        220664

6.18                               Tomáš              Vrána               100181            TJ Znojmo                   Znojmo                        091097

(40)

6.16                               Karel                Chvátal                        310157            TJ Znojmo                   Znojmo                        261074

6.16                               Josef                Buchtela          280661            TJ Znojmo                   Znojmo                        090980

6.15                               Jiří                   Valíček                    47 TJ Znojmo                   Brno                 210564

6.15                               Petr                  Dungl               100653            TJ Znojmo                   Týniště n/Orl.   030771

6.14                               Stanislav          Veselý                     47 SVVŠ Mor.Krumlov      Znojmo                        100564

6.13                               Ivan                 Srnec               260257            TJ Znojmo                   Znojmo                        230875

6.13                               Jaroslav           Máca                      60 Gy Moravský Krumlov   Znojmo                        170578

6.12                               Zbyšek              Kaššai                     62 Gymnázium Znojmo    Znojmo                        170579

6.10                               Jiří                   Grůna              221049            TJ Znojmo                   Jihlava             260666

5.93                   4          Michal             Voňavka           060352            TJ Znojmo                   Brno                 200969

 

 

Trojskok

 

14.10                             Petr                  Šareš               160264            TJ Znojmo                   Znojmo                        290985

13.94                             Štefan              Fabián                    49 TJ Znojmo                   Uh.Hradiště      270572

13.88                             Jiří                   Kroutil                     39 TJ Znojmo                   Brno                 220761

13.80                             Rudolf              Řezanina         201074            TJ Znojmo                   Jihlava             130692

13.74                                                     Král                              Dukla Znojmo                                             57

13.62                             Milan               Mederi                    38 Dukla Znojmo                                             59

13.31                             Rudolf              Kašpárek          060356            TJ Znojmo                   Znojmo                        180574

13.24                             Karel                Špaček                        290465            TJ Znojmo                   Otrokovice       270883

13.17                             Milan               Purdják                        121259            TJ Znojmo                   Ružomberok     110776

13.16                             Jaroslav           Peřinka                        210548            TJ Znojmo                   Znojmo                        140675

(10)

13.06                             Rudolf              Beinhauer        020339            TJ Znojmo                   Znojmo                        070763

13.00                             Josef                Dobiáš                    40 TJ Znojmo                   Brno                 190563

12.99                             Alois                Eliáš                040556            TJ Znojmo                   Znojmo                        180574

12.92                             Stanislav          Zbořil                      42 TJ Znojmo                   Domažlice       240762

12.91                             František          Protivinský        051261            TJ Znojmo                   Třebíč              260878

12.87                             Vilém               Bělík                240735            TJ Znojmo                   Uh.Hradiště      080762

12.76                             Jiří                   Mikulič             080544            TJ Znojmo                   Šumperk          021071

12.76                             Luděk               Gross                260253            TJ Znojmo                   Jihlava             070572

12.75                             Bedřich                        Ježek               140245            TJ Znojmo                   Jihlava             020663

12.75                             Michal             Kaššai              040971            TJ Znojmo                   Jihlava             310586

(20)

12.65                                                     Kacej                           Dukla Znojmo              Brno                 130659

12.47                             Josef                Nádaský           230969            TJ Znojmo                   Prostějov          180585

12.33                             Jaroslav           Jurák                       70 TJ Znojmo                   Prostějov          080990

12.23                             Karel                Žampa             061072            TJ Znojmo                   Znojmo                        300690

12.22                             Antonín                        Křoustek           311056            TJ Znojmo                   Otrokovice       030774

12.20                             Jiří                   Šrůtka              080568            TJ Znojmo                   Brno                 050992

12.15                             Karel                Kafka               010846            TJ Znojmo                   Znojmo                        290472

12.15                             Josef                Vacula                    79 TJ Znojmo                   Brno                 070698

12.11                             Luboš               Oremba           240160            TJ Znojmo                   Znojmo                        300875

12.09                             Jan                  Kafka               280772            TJ Znojmo                   Brno                 090690

(30)

12.07                             Miroslav           Vítek                300309            Sokol Znojmo                                             37

12.01                             Petr                  Střída                      44 TJ Znojmo                   Znojmo                        270662

12.01                             Miroslav           Trojanec          210263            TJ Znojmo                   Praha               290683

12.00                             Jiří                   Jedlička           210345            TJ Znojmo                   Znojmo                        180762

11.99                             Jan                  Vrbica                     43 TJ Znojmo                   Znojmo                        250762

11.94                             Libor                Duchoň                        231064            TJ Znojmo                   Prostějov          300880

11.93                             Oldřich                        Gajdoš                    43 TJ Znojmo                   Znojmo                        030662

11.90                             Jan                  Šťava                      45 TJ Znojmo                   Znojmo                        100662

11.89                             Pavel               Texl                 160144            TJ Znojmo                   Třebíč              090662

11.87                             Roman             Blažíček                  63 TJ Znojmo                   Znojmo                        270681

(40)

11.85                             Josef                Poláček                  40 TJ Znojmo                   Třebíč              090662

11.82                             Petr                  Kovařík                         TJ Znojmo                   Znojmo                        010658

11.80                             Lubor               Veleba             070569            TJ Znojmo                   Znojmo                        130785

11.77                             Jiří                   Šebík               080165            TJ Znojmo                   Znojmo                        270681

11.72                             Vladimír           Bielik                      51 OU Miroslav                 Bratislava         010668

11.70                             Jaroslav           Polák               200661            TJ Znojmo                   Slavkov                        190579

11.70                             Kamil               Vítek                       70 SOUSS Mor.Krumlov   Vlašim             170686

11.69                             Marcel             Neuwirth          310572            TJ Znojmo                   Hodonín           140588

11.68                             Antonín                        Kala                        62 TJ Znojmo                   Žďár n.Sáz.      110683

11.67                             Pavel               Staňa                      48 TJ Znojmo                   Č.Budějovice   311065

 

 

Vrh koulí 3kg

 

14,16                 1          Jiří                   Dohnal             200188            ZŠ Jevišovice              Znojmo                        170901

10,42                 1          Jaroslav           Jäger                      90            ZŠ Republiky Znojmo  Znojmo                        270503

10,69                 2          Miroslav           Přibyl                      88            ZŠ Hrušovany               Znojmo                        170901

9,93                 1          Filip                 Hájek                      90            ZŠ Hrušovany               Znojmo                        170902

9,92                 2          Oldřich                        Helebrand        050390            ZŠ Znojmo, ul. Mládeže          Znojmo                        270503

9,89                 1          Petr                  Pojer                       89            ZŠ Znojmo, Přímětice Znojmo                        140502

9,76                 1          Jan                  Müller                     90            ZŠ Lubnice                  Znojmo                        290403

9,67                 2          Karel                Hemlich                  90            ZŠ Přímětice               Znojmo                        170902

9,61                 3          Rostislav          Tomanec                88            ZŠ Hrušovany               Znojmo                        170901

9,58                 2          Martin              Piskáček                  89            ZŠ Hrušovany               Znojmo                        170902

(10)

9,45                 2          Jan                  Kočí                        89            ZŠ Zn., nám. Republiky           Znojmo                        140502

9,39                 4          Jakub               Stejskal                               88            ZŠ nám.Rep. Znojmo  Znojmo                        170901

9,28                 5          Tomáš              Jarušauskas             88            ZŠ Jevišovice              Znojmo                        170901

9,24                 3          Marcel             Koch                        90            ZŠ Republiky Znojmo  Znojmo                        270503

9,19                 3          Tomáš              Farkaš                     90            ZŠ Lubnice                  Znojmo                        290403

9,15                 3          Štefan              Vida                        89            ZŠ Hevlín                     Znojmo                        140502

9,09                 6          Ivo                   Jirgala                    88            ZŠ Pražská Znojmo      Znojmo                        170901

9,09                 1          Karel                Hort                         89            ZŠ Hevlín                     Znojmo                        230402

8,95                 5          Jiří                   Hájek                      91            ZŠ Vrbovec                  Znojmo                        270503

8,92                 4          Jakub               Fučík                       89            ZŠ Republiky               Znojmo                        170902

(20)

8,87                 2          Libor                Palička                               90            ZŠ Znojmo, ul.Mládeže           Znojmo                        230402

8,85                 7          Martin              Plíšek                      88            ZŠ Jevišovice              Znojmo                        170901

8,79                 5          Karel                Kočí                        89            ZŠ Přímětice               Znojmo                        170902

8,78                 6          Jan                  Kočí                        89            ZŠ Republiky               Znojmo                        170902

8,74                 7          Václav             Faraga                    89            ZŠ Přímětice               Znojmo                        170902

8,70                 6          Lukáš               Kilián                      90            ZŠ Republiky Znojmo  Znojmo                        270503

8,62                 8          Jiří                   Kuřitka                    89            ZŠ Republiky               Znojmo                        170902

8,61                 8          Lukáš               Růžička                        ZŠ Znojmo-Přímětice  Znojmo                        170901

8,54                 9          Pavel               Smrčka                               88            ZŠ Prosiměřice                        Znojmo                        170901

8,42                 7          Karel                Surovec                  90            ZŠ Hrušovany               Znojmo                        270503

(30)

8,33                 5          Ondřej             Novotný                  89            ZŠ Znojmo, Přímětice Znojmo                        140502

8,26                 8          Jan                  Dostál                     90            ZŠ Přímětice Znojmo  Znojmo                        270503

8,19                 10        Petr                  Kazdera                  88            ZŠ Pražská Znojmo      Znojmo                        170901

8,09                 2          Jan                  Hudec                     88            ZŠ Olbramovice          Znojmo                        250401

8,09                 6          Martin              Konvalinka              89            ZŠ Znojmo, ul.Mládeže           Znojmo                        140502

8,06                 11        Tomáš              Holík                       90            ZŠ Hrušovany               Znojmo                        270503

7,94                 11        Martin              Šincl                     88            ZŠ Jevišovice              Znojmo                        170901

7,93                 12        Dominik           Vernarský                 90            ZŠ Republily Znojmo   Znojmo                        270503

7,92                 7          Aleš                 Matějka                               89            ZŠ Hrušovany               Znojmo                        140502

7,89                 8          František          Mlejnek                               89            ZŠ Prosiměřice                        Znojmo                        140502

(40)

7,88                 9          Zdeněk             Jeřábek                   89            ZŠ Znojmo, Přímětice Znojmo                        140502

7,77                 4          Jan                  Němcovský              89            ZŠ Hevlín                     Znojmo                        230402

7,68                 5          Karel                Nečesal                  90            ZŠ Znojmo, ul.Mládeže           Znojmo                        230402

7,67                 9          Tomáš              Melichárek              90            ZŠ Mládeže                 Znojmo                        170902

7,67                 13        Rostislav          Trochta                               90            ZŠ ul. Mládeže Znojmo           Znojmo                        270503

7,55                 12        Martin              Štajner                    88            ZŠ ul.Mládeže Znojmo            Znojmo                        170901

7,51                 3          Jan                  Krösser                    88            ZŠ ul.Mládeže Znojmo            Znojmo                        250401

7,30                 14        Jakub               Hoffer                      90            ZŠ Prosiměřice                        Znojmo                        270503

7,16                 9          René                Vybíral                    91            ZŠ Vrbovec                  Znojmo                        270503

7,07                 12        Marek               Březina                               89            ZŠ Znomo,Přímětice   Znojmo                        140502

 

 

Vrh koulí 4kg

 

14,93                 1          Jiří                   Hrb                   170287            AC Miroslavské Kmínce Znojmo         200902

14,58                 1          Jiří                   Dohnal             200188            TJ Znojmo                   Znojmo                        200503

13,02                 1          Zdeněk             Peřinka                        270377            ZŠ Sídliště                   Znojmo                        050587

12,95                 1          Marek               Heimlich                 85            ZŠ Hrušovany               Znojmo                        220501

12,75                 2          Jan                  Kabelka                  85            ZGy Mor. Krumlov        Znojmo                        220501

12,74                 3          Radek              Čížek                       86            ZŠ Božice                    Znojmo                        220501

12,60                 3          Zdeněk             Mühlhauser             87            ZŠ Třináctky Miroslav  Znojmo                        210502

12,31                 2          Oldřich                        Chmelař                  87            ZŠ Jevišovice              Znojmo                        200503

12,29                 3          Luboš               Vítamvás          210887            ZŠ Blížkovice               Znojmo                        200503

11,98                  5          Marian             Teleki                      86            ZŠ nám.Rep. Znojmo  Znojmo                        220501

(10)

11,98                  3          Kamil               Karásek                   88            ZŠ Lubnice                  Nové Zámky     240903

11,96                  4          Martin              Sobotka                  87            ZŠ Třináctky Miroslav  Znojmo                        210502

11,62                  3          Lukáš               Hvězda                             87            ZŠ Lubnice                  Znojmo                        230402

11,56                  V          Milan               Šálek                      88            ZŠ Znojmo, Václavské             Znojmo                        300903

11,54                  1          Vít                    Schlezinger            87            AC Miroslavské Knínice           B-Žabovřesky    120602

11,53                  5          David               Fetterle                               86            ZŠ Václavské nám. Zn Znojmo                        210502

11,38                  6          Broněk             Bíbr                         86            ZŠ Prosiměřice                        Znojmo                        210502

11,37                  7          Václav             Mariánus                 86            ZŠ Vídeňská Znojmo    Znojmo                        210502

11,35                  6          Vojtěch                        Dufek                      85            Gy Mor. Krumlov          Znojmo                        220501

11,34                  4          Petr                  Punar               120987            ZŠ Znojmo, ul. Mládeže          Znojmo                        200503

(20)

11,28                  7          Vladimír           Farkaš                     86            ZŠ Znojmo-Přímětice  Znojmo                        220501

11,18                  AČ                               Forman                                    ZŠ Pražská Znojmo      Znojmo                        130503

11,16                  8          Martin              Knotek                    86            ZŠ Dyjákovice              Znojmo                        210502

11,15                  9          Rostislav          Norek                      86            ZŠ Pražská Znojmo      Znojmo                        210502

11,05                  8          Radek              Vidourek                 86            ZŠ Hrušovany               Znojmo                        220501

11,01                  AČ       Ondřej             Sedláček         020987            TJ Znojmo                   Znojmo                        130503

11,00                  9          Filip                 Cílek                       85            ZŠ Václ. nám. Znojmo            Znojmo                        220501

10,96                 11        Kamil               Kabele                     86            ZŠ Vrbovec                  Znojmo                        220501

10,93                 6          Petr                  Kazdera           050588            ZŠ Pražská Znojmo      Znojmo                        200503

10,93                 V          Lukáš               Condelár          140288            ZŠ Přímětice               Znojmo                        300903

(30)

10,87                 10        Tomáš              Kello                       86            ZŠ Václavské nám.      Znojmo                        210502

10,84                 12        Jaroslav           Drozd                      86            ZŠ Kravsko                   Znojmo                        220501

10,77                 13        Tibor                Šmelhaus               86            ZŠ Vídeňská Znojmo    Znojmo                        210502

10,76                 4          Miroslav           Přibil                       88            ZŠ Hrušovany               Znojmo                        290403

10,71                 14        Jakub               Valášek                               87            ZŠ ul.Mládeže Znojmo            Znojmo                        210502

10,64                 2          Pavel               Šedrla                     73            ZŠ Ivančická Mor. Krumlov Znojmo    280587

10,64                 5          Vlastimil          Málek                      87            ZŠ Hrušovany               Znojmo                        230402

10,64                 V          David               Ryvola             290889            ZŠ Republiky Znojmo  Znojmo                        300903

10,60                 14        Josef                Buršovský                86            ZŠ Znojmo-Přímětice  Znojmo                        220501

10,57                 15        Stanislav          Pokorný                   86            ZŠ Vrbovec                  Znojmo                        220501

(40)

10,56                 16        Aleš                 Tuhý                       86            ZŠ Kravsko                   Znojmo                        220501

10,52                 V          Vratislav           Pospíšil                               88            ZŠ Tasovice                 Znojmo                        300903

10,46                 17        Martin              Paško                      86            ZŠ Hrušovany               Znojmo                        220501

10,41                 16        Vojtěch                        Tatíček                    86            ZŠ nám.Rep. Znojmo  Znojmo                        210502

10,41                 5          Jakub               Zelinka                    88            ZŠ Hevlín                     Znojmo                        290403

10,40                 6          Rostislav          Tomanec                88            ZŠ Hrušovany               Znojmo                        290403

10,37                 18        Pavel               Zemanec                85            ZŠ Tasovice                 Znojmo                        220501

10,35                 3          Jaroslav           Buránek                  74            ZŠ Tasovice                 Znojmo                        280587

10,28                 6          Michal             Gruna                     87            ZŠ Olbramovice          Znojmo                        230402

10,25                 8          Petr                  Tomkovic                88            ZŠ Hrušovany               Znojmo                        200503

 

 

Vrh koulí 5kg

 

13,56                 1          Jiří                   Hrb                   170287            Obch. Akad. Znojmo    Znojmo                        240903

12,92                 1          Aleš                 Hutař                       84            Gy a SpGŠ Znojmo     Znojmo                        260902

12,36                 2          Martin              Holík                       84            OA Znojmo                  Znojmo                        260902

12,35                 3          Rostislav          Vrána               060253            TJ Znojmo                   B-Žabovřesky    130969

12,03                 2          Pavel               Procházka               86            Gy Moravský Krumlov   Znojmo                        240903

12,02                 3          Zdeněk             Mülhauser        300187            Gymnázium M.Krumlov           Znojmo                        240903

11,76                  1          Radek              Stehlík                    83            Gy Polesného Znojmo Znojmo                        190901

11,74                  5          Petr                  Buchta                    85            Gy Polesného Znojmo Brno                 011003

11,51                  9          Miloslav           Blažek                     82            Gy Polesného Znojmo Brno                 101001

11,58                  2          Vít                    Schlezinger            87            AC Miroslavské Knínice           B-Žabovřesky    240402

(10)

11,44                  4          Jan                  Kabelka                  85            Gy Mor. Krumlov          Znojmo                        240903

11,39                  5          Rudolf              Beinhauer        020339            TJ Znojmo                   B-Žabovřesky    010501

11,33                  5          Miroslav           Dvořák                     84            SOŠ,SOU,UO M.Krumlov Znojmo      260902

11,25                  1          Josef                Gerši                220253            TJ Znojmo                   Znojmo                        030569

11,16                              Luděk               Gross                260253            TJ Znojmo                   Znojmo                        060969

11,16                  6          Vladimír           Farkaš                     86            SOŠ,SOU,UO M.Krumlov Znojmo      260902

11,02                  3          Vít                    Dvořák                     83            OA Znojmo                  Znojmo                        190901

10,99                 17        Aleš                 Plch                        83            Gy Polesného Znojmo Brno                 101001

10,97                 4          Jaromír                        Kališ                260334            AC Miroslavské Knínice           B-Žabovřesky    010502

10,83                 V          Miroslav           Kohoutek                54            ZDŠ Božice                 Znojmo                        150569

(20)

10,82                 5          Ondřej             Eckl                        84            Gy Mor. Krumlov          Znojmo                        190901

10,80                 16        Martin              Pavlíček                  83            Gymnázium Znojmo    Brno                 081002

10,79                 8          Jan                  Krčmář                    83            OA Znojmo                  Znojmo                        260902

10,76                 2          Vlastimil          Nešetřil                              53            TJ Znojmo                   Znojmo                        210669

10,62                 V          Vlad.                Soukup                               54            ZDŠ Vranov nad Dyjí   Šumná             160569

10,54                 9          David               Fetterle                               86            OA Znojmo                  Znojmo                        260902

10,52                 V          Josef                Šibák                      54            ZDŠ Vranov nad Dyjí   Šumná             160569

10,50                 V          ;Zdeněk            Palát                       53            ZOU Tavíkovice                       Znojmo                        220569

10,49                 7          Jiří                   Varga                      82            OA Znojmo                  Znojmo                        190901

10,38                 6                                  Šlezinger         200185            AC Miroslavsjé Knínice            B-Žabovřesky    290601

(30)

10,37                 8          Tomáš              Šturala                    83            OA Znojmo                  Znojmo                        190901

10,32                 11        Otto                 Švrček                     83            SOŠ,SOU,UO M.Krumlov Znojmo      260902

10,25                 1          Josef                Indra                       87            Gymnázium Znojmo    Znojmo                        060902

10,25                 6          Jaroslav           Korčák                    84            SOŠ Mor. Krumlov       Znojmo                        240903

10,09                 23        Jakub               Kaman                    84            TJ Znojmo                   Brno                 081002

9,90                 8          Petr                  Kazdera           050588            Gy Polesného Znojmo Znojmo                        240903

9,89                 3          Vladimír           Burian              120553            TJ Znojmo                   Znojmo                        210669

9,81                 1          Tomáš              Moťka                     86            Gy Polesného Znojmo Znojmo                        070901

9,80                 V          Jaroslav           Zmeškal                  54            ZDŠ Hrušovany                        Božice             150569

9,79                 12        Ondřej             Žíroš                        83            Gy Polesného Znojmo Znojmo                        260902

(40)

9,76                 13        Jiří                   Stehlík                    85            Gy aSPgŠ Znojmo       Znojmo                        260902

9,69                 V          Fr.                    Boháč                     54            ZDŠ Hevlín                  Božice             150569

9,60                 9          Miroslav           Přibyl                      87            SOŠ Mor. Krumlov       Znojmo                        240903

9,59                 2          Lubomír           Dítě                         86            Gy Polesného Znojmo Znojmo                        070901

9,54                 2          Rostislav          Souček                               88            Gy Polesného Znojmo Znojmo                        040903

9,52                 V          Ivan                 Svoboda          080553            TJ Znojmo                   Znojmo                        220569

9,52                 3          Roman             Kleibl                     88            Gy Polesného Znojmo Znojmo                        040903

9,43                 9          Petr                  Nováček                  82            Gy Mor. Krumlov          Znojmo                        190901

9,40                 10        Přemysl            Kratochvíl               85            OA Znojmo                  Znojmo                        240903

9,26                 11        Karel                Lukš                        85            OA Znojmo                  Znojmo                        240903

 

 

Vrh koulí 6kg

 

11,43                  2          Rudolf              Řezanina         200649            TJ Znojmo                   B-Žabovřesky    080502

11,09                  1          Oldřich                        Mlátilík             151051            TJ Znojmo                   Znojmo                        200469

10,87                 2          Karel                Bednář             090344            TJ Znojmo                   B-Žabovřesky    131001

10,60                 2          Michal             Voňavka           060352            TJ Znojmo                   Znojmo                        200469

8,30                 V          Vlastislav         Šístek                      52            UŠ Znojmo                  Jind. Hradec    310569

 

 

Vrh koulí 6,25kg

 

10,49                 9          Rudolf              Řezanina         200649            TJ Znojmo                   Praha-Eden     150602

 

 

Koule 7,26kg

 

15,59                             Jaroslav           Cejnek                    37 Dukla Znojmo              Sušice             080759

15,07                             Vladimír           Vojtěch                        070845            TJ Znojmo                   Brno                 180585

15,01                             Miroslav           Vítek                       09 Sokol Znojmo              Znojmo                        111031

14,79                             Libor                Duchoň                        231064            TJ Znojmo                   Brno                 140583

14,54                             Felix                Hampapa                11 Sokol Znojmo                                             31

14,25                             Josef                Dohnal             220348            TJ Znojmo                   Znojmo                        010575

13,60                             Luboš               Dvořák              010453            TJ Znojmo                   Břeclav                        100574

13,54                             Rudolf              Beinhauer        020339            TJ Znojmo                   Znojmo                        070763

13,51                             Miroslav           Vítek                200343            TJ Znojmo                   Znojmo                        240967

13,48                             Miroslav           Uhlíř                 210560            TJ Znojmo                   Kroměříž          160679

(10)

13,44                             Milan               Purdjak                        121259            TJ Znojmo                   Vyškov              240978

13,17                             Jaroslav           Mrtýnek                   08 Sokol Znojmo                                             30

13,17                             Miroslav           Trojanec          210263            TJ Znojmo                   Prostějov          080990

13,15                 2          Miloš                Gryc                 070549            TJ Znojmo                   Jihlava             300869

13,14                             Bohumír           Picka                      40 TJ Znojmo                                                  60

13,07                             Jiří                   Hůbner                    42 TJ Znojmo                   Znojmo                        110563

13,04                             Emil                 Machain                 19 Sokol Znojmo              Brno                        47

12,96                             Miloš                Doubek                               30 Slavoj Znojmo                                            54

12,94                             Vlastimil          Spousta                  67 TJ Znojmo                   Znojmo                        110887

12,91                             Miroslav           Palatinus                51 TJ Znojmo                   Znojmo                        040574

(20)

12,86                             Břetislav           Vítek                       10 Sokol Znojmo                                             33

12,66                             Jaromír                        Morávek                  48 TJ Znojmo                   Žabovřesky       230590

12,46                             Josef                Štola                090466            TJ Znojmo                   Znojmo                        110689

12,34                             Josef                Balogh                    44 TJ Znojmo                   Znojmo                        040465

12,03                             Rudolf              Řezanina         200649            TJ Znojmo                   Znojmo                        290985

12,01                             Luboš               Erhard                     62            TJ Znojmo                   Znojmo                        020581

11,99                 3          Libor                Šťasta              240478            TJ Znojmo                   Znojmo                        180502

11,98                             Pavel               Hofmann          180947            TJ Znojmo                   Brno                 170672

11,96                             Karel                Šťava               030568            TJ Znojmo                   Jihlava             310586

11,93                             Stanislav          Zbořil                      42 TJ Znojmo                   Znojmo                        030863

(30)

11,87                             Jiří                   Uhlíř                 181058            TJ Znojmo                   Jihlava             030678

11,86                             Vilém               Bělík                240735            TJ Znojmo                                                   63

11,84                             Zdeněk             Balík                       44 TJ Znojmo                   Kroměříž          160565

11,79                             Zdeněk             Toman             170849            TJ Znojmo                   Slavkov                        290974

11,78                             Karel                Poideinger              15 Sokol Znojmo              Praha               040738

11,76                 6          Karel                Neuwirth          240469            TJ Znojmo                   Znojmo                        060687

11,74                             Miroslav           Petráň                     38 Dukla Znojmo              Znojmo                        060969

11,70                             Oldřich                        Mlátilík             151051            TJ Znojmo                   Znojmo                        050573

11,69                             Jaroslav           Michna                                   RH Znojmo                  Znojmo                        210973

11,68                             Jan                  Vytopil                    38            Jiskra Znojmo                                              56

(40)

11,64                             Karel                Neuwirth          091139            TJ Znojmo                   Znojmo                        250661

11,60                             Květoslav         Černý               290457            TJ Znojmo                   Znojmo                        120676

11,59                 2          Jan                  Kuřitka                    46            Sokol Prosiměřice        Znojmo                        090569

11,56                             Karel                Hodák                     44            TJ Znojmo                   Znojmo                        271063

11,51                             Karel                Bednář             090344            TJ Znojmo                   Rousínov          260475

11,39                             František          Buchal                    44            TJ Znojmo                   Znojmo                        030667

11,30                             Miloš                Rozmahel               31            OU Miroslav                 Znojmo                        230663

11,24                             Aleš                 Matouš             140538            TJ Znojmo                   Znojmo

11,20                             Zdeněk             Peřinka                        270373            TJ Znojmo                   Voroněž           220690

11,18                             Zbyněk             Stloukal                              43            TJ Znojmo                   Znojmo                        110563

 

 

Disk 1 kg

 

41,95                 1          Jaromír                        Kališ                260334            AC Miroslavské Knínice           B-Žabovřesky    150801

32,70                 6          Vít                    Schlezinger            87 AC Miroslavské Knínice           B-Žabovřesky    290502

31,31                 6          Jiří                   Hrb                   170287            AC Miroslavské Knínice           B-Žabovřesky    240402

30,89                 1          Zdeněk             Peřinka                        270373            ZŠ Sídliště                   Znojmo                        050587

26,43                 6                                  Šlezinger         200185            AC Miroslavské Knínice           B-Žabovřesky    260901

24,56                 2          Aleš                 Svor                        74            ST Znojmo                  Znojmo                        050587

20,55                 3          Luděk               Novotný           070474            TJ Znojmo                   Znojmo                        050587

19,67                 4          Rudolf              Řezanina         201074            TJ Znojmo                   Znojmo                        050587

19,40                 5          Václav             Kladiva                               73            Zvl. Šk. Uherčice         Znojmo                        050587

18,35                 6          Jan                  Toufar              150573            ST Znojmo                  Znojmo                        050587

(10)

16,19                 7          Miroslav           Bazal               100673            TT Znojmo                  Znojmo                        050587

 

 

Disk 1,5 kg

 

44,38                 1          Karel                Bednář             090344            TJ Znojmo                   B-Žabovřesky    080502

38,15                 V          Rudolf              Řezanina         200649            TJ Znojmo                   B-Žabovřesky    060702

32,95                             Vladimír           Burian              120553            TJ Znojmo                   Znojmo                        060969

30,44                 3          Vít                    Schlezinger          87            AC Miroslavské Knínice           B-Žabovřesky    240402

29,74                 2          Vlastimil          Nešetřil                               53            TJ Znojmo                   Znojmo                        310569

26,62                 4          Rostislav          Vrána               060253            TJ Znojmo                   Blansko            200969

 

 

Disk 2 kg

 

53,90                             Vladimír           Vojtěch                        070845            TJ Znojmo                   Znojmo                        100679

47,32                             Libor                Duchoň                        231064            TJ Znojmo                   Ban.Bystrica    190683

47,20                             Luboš               Dvořák              010453            TJ Znojmo                   Slavkov                        190579

45,72                             Miloš                Gryc                 070549            TJ Znojmo                   Žabovřesky       210771

45,32                             Miroslav           Vítek                300309            Sokol Znojmo              Brno                 190835

44,08                             Rudolf              Řezanina         200649            TJ Znojmo                   Znojmo                        040876

43,76                             Karel                Bednář             090344            TJ Znojmo                   Žabovřesky       061082

41,92                             Miloš                Doubek                              30            Slavoj Znojmo                                            54

41,05                             Felix                Hampapa               11            Sokol Znojmo                                             30

40,90                             Karel                Hodák                    44            TJ Znojmo                   Znojmo                        081066

(10)

40,83                             Jaroslav           Cejnekl                             37            Dukla Znojmo              Rájec n.Svit.    041059

40,18                             Jiří                   Hübner                    42            TJ Znojmo                   Vyškov              010963

39,96                             Jaromír                        Morávek                48            TJ Znojmo                   Znojmo                        270489

39,78                             Zdeněk             Toman             170849            TJ Znojmo                   Znojmo                        230875

39,26                             Josef                Dohnal             220348            TJ Znojmo                   Nové Zámky     130975

39,14                             Zdeněk             Peřinka                        270373            TJ Znojmo                   Třebíč              010691

39,05                             Josef                Kryl                         16            Sokol Znojmo                                             38

38,92                             Luděk               Gross                260253            TJ Znojmo                   Praha               200675

38,05                             František          Roupec                               20            Sokol NV Znojmo                                        48

38,05                             Josef                Balogh                    44            TJ Znojmo                   Znojmo                        180765

(20)

37,83                             Miroslav           Vítek                200343            TJ Znojmo                   Znojmo                        140567

37,70                             Kvěroslav         Černý               290457            TJ Znojmo                   Znojmo                        200474

37,62                             Rudolf              Beinhauer        020339            TJ Znojmo                   Znojmo                        131063

37,58                             Milan               Purdjak                        121259            TJ Znojmo                   Znojmo                        010180

37,37                             Aleš                 Rosenbaum            34            Sokol NV Znojmo                                        51

37,16                 3          Karel                Neuwirth          240469            TJ Znojmo                   Znojmo                        130687

37,12                             Petr                  Dungl               100653            TJ Znojmo                   Jihlava             100970

36,94                             Pavel               Tripal               281267            TJ Znojmo                   Třebíč              010691

36,57                             Oldřich                        Mlátilík             151051            TJ Znojmo                   Znojmo                        210569

36,50                             Vladislav          Šťastný                             38 TJ Znojmo                   Tábor               180661

(30)

36,30                             Karel                Šťava               030568            TJ Znojmo                   Hodonín           180585

36,26                             Bohumír           Picka                      40            TJ Znojmo                   Jihlava             020663

36,09                             Jan                  Vytopil                    38            SŠD Znojmo                                               55

35,68                             Ivan                 Budec                     57            TJ Znojmo                   Znojmo                        220575

35,68                             Miroslav           Trojanec          210263            TJ Znojmo                   Znojmo                        180993

35,58                             Zbyněk             Stloukal                              43            TJ Znojmo                   Kuřim               260965

35,14                             Miloslav           Sosnár             230670            TJ Znojmo                   Znojmo                        110689

34,95                             Zdeněk             Hoch                       28            TJ Znojmo                   Znojmo                        051058

34,95                             Bohuslav          Bělík                210461            TJ Znojmo                   Třebíč              260878

34,92                             František          Kmínek                               51            TJ Znojmo                   Brno                 170672

(40)

34,86                             Miroslav           Palatinus                51            TJ Znojmo                   Znojmo                        040574

34,78                             Jiří                   Vojtěch                        250463            TJ Znojmo                   Brno                 290582

34,76                             Vlastimil          Spousta           100167            TJ Znojmo                   Brno                 220685

34,68                             Luboš               Erhart               040162            TJ Znojmo                   Břeclav                        020582

34,45                             Karel                Neuwirth          091139            TJ Znojmo                   Znojmo                        270662

34,44                             Jaroslav           Kejval              200655            TJ Znojmo                   Znojmo                        220973

34,42                             Jan                  Plaček             270469            TJ Znojmo                   Praha               080686

34,26                             Jiří                   Peřinka                               51            TJ Znojmo                   Znojmo                        230875

34,18                             Leopold           Lokos                           Sokol Znojmo                                             26

34,18                             Libor                Šťasta              210478            TJ Znojmo                   Brno                 070698

 

 

Oštěp 600 g

 

38,40                 2          Vladimír           Burian              120553            TJ Znojmo                   Blansko            200969

37,11                 2          Přemysl            Vojtěch                               77            BK Znojmo                  Dačice             010502

37,08                 1          Vít                    Schlezinger            87            AC Miroslavdké Knínice           B-Žabovřesky    010502

37,10                 2          Vlastimil          Nešetřil                               53            TJ Znojmo                   Znojmo                        310569

34,05                 2          Jiří                   Dohnal             200188            TJ Znojmo                   Znojmo                        240902

33,72                 6          Rostislav          Vrána               060253            TJ Znojmo                   Blansko            200969

29,11                 7          Rudolf              Beinhauer        020339            TJ Znojmo                   Praha-Eden     150602

28,74                 3          Jiří                   Hrb                   170287            AC Miroslavské Knínice           B-žabovřesky    240402

28,64                 1          Pavel               Příhoda                               73            ZŠ Jaroslavice             Znojmo                        050587

26,60                 VP       Jaromír                        Kališ                260334            AC Miroslavské Knínice           B-Žabovřesky    280902

(10)

25,47                 5          Petr                  Toman                    84            BK Znojmo                  Dačice             010502

25,25                 2          Ivo                   Hodák              100373            TJ Znojmo                   Znojmo                        050587

18,14                 8          Vojtěch                        Durák               120790            BK Znojmo                  Dačice             010502

15,84                 3          Václav             Kladiva                               74            Zvl.šk.Uherčice                        Znojmo                        050587

 

 

Oštěp 700g

 

28,16                 V          Karel                Bednář             090344            TJ Znojmo                   B-Žabovřesky    060702

27,38                 V          Rudolf              Řezanina         200649            TJ Znojmo                   B-Žabovřesky    060702

 

 

Oštěp 800 g

 

61,10                             Libor                Šťasta              071251            TJ Znojmo                   Znojmo                        100679

60,20                             Bohumír           Picka                      40            TJ Znojmo                   Znojmo                        250661

57,84                             Miroslav           Vítek                200343            TJ Znojmo                   Brno                 160966

57,58                             Pavel               Šareš                      69            TJ Znojmo                   Jihlava             140686

57,43                             Libor                Šťasta              210478            TJ Znojmo                   Brno                 100600

56,30                             Břetislav           Vítek                       10            Sokol Znojmo                                             33

56,18                             Jiří                   Jedlička           210345            TJ Znojmo                   Znojmo                        030662

54,52                             Milan               Heřmanský              39            TJ Znojmo                   Znojmo                        021065

53,78                             Vladimír           Egner               210963            TJ Znojmo                   Gottwaldov      060681

53,04                             Ivan                 Srnec               260257            TJ Znojmo                   Olomouc         170575

(10)

52,45                             Jaroslav           Jelínek                    31            Sokol NV Znojmo                                        50

52,40                             Milan               Purdjak                        121259            TJ Znojmo                   Znojmo                        240678

51,77                                                     Auer                             Sokol NV Znojmo                                        51

51,67                                                     Kakáč                     34            PG Znojmo                                                 52

51,60                             Felix                Hampapa         220111 Sokol Znojmo                                             30

51,60                             Jan                  Svoboda          160551            TJ Znojmo                   Znojmo                        040677

50,80                             Bohuslav          Bělík                210461            TJ Znojmo                   Znojmo                        040571

50,66                             Pavel               Hofmann          180947            TJ Znojmo                   Znojmo                        220973

50,49                             Rudolf              Beinhauer        020339            TJ Znojmo                   Kroměříž          220566

50,30                 1          František          Domínek          310846            TJ Znojmo                   Brno                 200969

(20)

49,95                             Jan                  Vytopil                    38            SŠD Znojmo                                               55

49,10                             Jiří                   Černošek                 38            Dukla Znojmo              Znojmo                        060959

48,86                             Petr                  Dungl               100653            TJ Znojmo                   Znojmo                        040571

48,48                             Pavel               Hotový             030640            TJ Znojmo                   Znojmo                        290472

48,47                             Josef                Dohnal             220348            TJ Znojmo                   Břeclav                        210866

48,45                             Milan               Soukup                               47            TJ Znojmo                   Holešov            180965

48,09                             Stanislav          Zbořil                      42            TJ Znojmo                   Znojmo                        040863

47,82                             Libor                Duchoň                        231064            TJ Znojmo                   Znojmo                        020581

47,50                             Vladimír           Fellinger                 45            TJ Znojmo                   Znojmo                        110563

47,44                             Petr                  Šareš                      64            TJ Znojmo                   Třebíč              130584

(30)

47,16                             Zdeněk             Kolmačka               48            TJ Znojmo                   Vyškov              290968

47,10                             Zdeněk             Jadvidžák         141254            TJ Znojmo                   Brno                 190573

46,96                             Milan               Šlosr                090256            TJ Znojmo                   Otrokovice       030774

46,94                             Jaroslav           Polák               200661            TJ Znojmo                   Znojmo                        220479

46,58                                                     Frint                             YMCA Znojmo             Pardubice        030728

46,58                             František          Klempa                               11            SokolZnojmo                                              32

46,40                             Josef                Gerši                220253            TJ Znojmo                   Šumperk          021071

46,38                             Jiří                   Pátek               281257            TJ Znojmo                   Znojmo                        101076

46,36                             Miroslav           Trojanec          210263            TJ Znojmo                   Praha               041081

46,32                             Josef                Kryl                         16            Sokol Znojmo                                             38

(40)

45,84                             Miloš                Gryc                 070549            TJ Znojmo                   Znojmo                        050970

45,84                             Karel                Šťava                      68            TJ Znojmo                   Praha               150985

45,60                             Jiří                   Šmíd                      45            TJ Znojmo                   Pardubice        030965

45,47                             Zbyněk             Stloukal                              43            TJ Znojmo                   Znojmo                        110563

45,08                             Petr                  Mlčúch                               65            TJ Znojmo                   Znojmo                        220682

44,94                             David               Veselý              180271            TJ Znojmo                   Znojmo                        300690

44,72                             Miroslav           Navrátil                               58            OUŽ Mor.Krumlov        Znojmo                        220475

44,62                             Josef                Palyza                    50            US Fruta Znojmo         Třinec              210667

44,58                             René                Doležal                               66            TJ Znojmo                   Žďár n.Sáz.      110683

44,12                             Vladimír           Vojtěch                        070845            TJ Znojmo                   Žavovřesky       170766

 

 

Oštěp 800g nový typ

 

53,32                             Pavel               Šareš                      69            TJ Znojmo                   Praha               150878

52,78                 1          Libor                Šťasta              210478            TJ Znojmo                   Znojmo                        180502

49,40                 3          Vladimír           Egner               210963            TJ Znojmo                   Třinec              010603

42,02                             Karel                Šťava               030568            TJ Znojmo                   Praha               080686

41,36                 8          Libor                Šťasta              071251            TJ Znojmo                   Brno                 030601

35,60                             Jan                  Plaček             270469            TJ Znojmo                   Praha               080686

26,60                             Karel                Bednář             090344            TJ Znojmo                   B-Žabovřesky           01

 

 

Kladivo 5kg

 

39,42                 3          Jaromír                        Kališ                260334            AC Miroslavské Knínice           B-Žabovřesky    080501

27,18                 5          Vít                    Schlezinger            87            AC Miroslavské Knínice           B-Žabovřesky    240402

20,57                 8                                  Šlezinger         200185            AC Miroslavské Knínice           B-Žabovřesky    290601

 

 

Kladivo 6kg

 

39,04                 2          Karel                Bednář             090344            TJ Znojmo                   B-Žabovřesky    131001

24,79                 V          Rudolf              Řezanina         200649            TJ Znojmo                   B-Žabivřesky     060702

 

 

Kladivo 7,26kg

 

57,64                             Květoslav         Černý               290457            TJ Znojmo                   Třebíč              280583

43,60                             Miloš                Gryc                 070549            TJ Znojmo                   Žabovřesky       200980

40,40                             Karel                Bednář             090344            TJ Znojmo                   Žabovřesky       200980

40,34                             Luboš               Dvořák              010453            TJ Znojmo                   Prostějov          300880

38,94                             Josef                Dohnal             220348            TJ Znojmo                   Znojmo                        230875

37,02                             Josef                Štola                090466            TJ Znojmo                   Hodonín           040688

36,60                             Oldřich                        Mlátilík             151051            TJ Znojmo                   Kroměříž          300973

34,26                             Rudolf              Beinhauer        020339            TJ Znojmo                   Brno                 190563

33,48                             Pavel               Hofmann          180947            TJ Znojmo                   Břeclav                        140974

33,44                             Milan               Purdjak                        121259            TJ Znojmo                   Znojmo                        010179

(10)

33,34                             Jaroslav           Kosík                301058            TJ Znojmo                   Vyškov              180677

30,14                             Rudolf              Řezanina         200649            TJ Znojmo                   Znojmo                        200875

29,56                             František          Domínek          310846            TJ Znojmo                   Znojmo                        230875

29,24                             Miroslav           Vítek                200343            TJ Znojmo                   Šumperk          021071

27,09                             Karel                Neuwirth          091139            TJ Znojmo                   Znojmo                        200562

26,84                             Jiří                   Hübner                    42            TJ Znojmo                   Třebíč              080563

24,97                             Bohumír           Picka                    40            TJ Znojmo                   Vyškov              020962

24,30                             Libor                Šťasta              210478            TJ Znojmo                   Brno                 070998

21,00                             Vladimír           Jetelina                            43            TJ Znojmo                   Znojmo                        300862

20,89                             Vladimír           Vojtěch                        070845            TJ Znojmo                   Uh.Hradiště      240564

(20)

20,48                             Libor                Duchoň                        231064            TJ Znojmo                   Brno                 060692

20,47                             Vilém               Bělík                240735            TJ Znojmo                   Brno                 190862

20,38                             Jiří                   Vojtěch                        250463            TJ Znojmo                   Hodonín           230587

20,36                             František          Domínek          310846            TJ Znojmo                   Znojmo                        230587

20,23                             Karel                Hodák                    44            TJ Znojmo                   Brno                 190563

19,67                             Jiří                   Jedlička           210345            TJ Znojmo                   Znojmo                        311263

19,58                             Aleš                 Matouš             140538            TJ Znojmo                   Znojmo                        120962

18,81                             Bohumil           Holčapek               25            TJ Znojmo                   Znojmo                        300862

17,69                             Vladimír           Fellinger                45            TJ Znojmo                   Znojmo                        300862

17,40                             Stanislav          Zbořil                    42            TJ Znojmo                   Znojmo                        300862

(30)

17,28                             Zdeněk             Toman             170849            TJ Znojmo                   Znojmo                        060875

17,04                             Jan                  Svoboda          160551            TJ Znojmo                   Jihlava             020684

16,99                             Václav             Turza                      34            TJ Znojmo                   Vyškov              020962

12,37                             Josef                Dvořák              140835            TJ Znojmo                   Vyškov              020962

12,18                             Pavel               Trnka               060741            TJ Znojmo                   Brno                 190862

10,91                             Milan               Jirgl                        40            TJ Znojmo                   Znojmo                        260862

 

 

Hod míčkem

 

76,30                 V          David               Fetterle                               86            ZŠ Vác. nám. Znojmo Znojmo                        021001

71,90                 V          Jiří                   Hrb                   170287            ZŠ Miroslav                  Znojmo                        021001

71,60                 V          Jan                  Kotlařík                        301086            ZŠ Hrušovany               Znojmo                        021001

71,00                 AČ       Petr                  Dvořák                     87            Gy a SPgŠ Znojmo      Znojmo                        130503

70,71                 3          Filip                 Tanev              020189            ZŠ Jevišovice              Nové Zámky     240903

70,00                 AČ       Zdeněk             Mička               130987            ZŠ Přímětice – Znojmo            Znojmo                        130503

68,40                 V          Martin              Sobotka                  87            ZŠ Miroslav                  Znojmo                        021001

67,50                 V          Pavel               Šeiner                     87            ZŠ Vémyslice              Znojmo                        021001

67,50                 AČ       Tomáš              Jarušauskas             88            ZŠ Jevišovice              Znojmo                        130503

66,43                 5          Jiří                   Dohnal             200188            TJ Znojmo                   Nové Zámky     240903

(10)

66,00                 AČ       Tomáš              Stuchlík                       200290            ZŠ Jevišovice              Znojmo                        130503

65,00                 AČ       Ondřej             Drahokoupil                 Gy Moravský Krumlov   Znojmo                        130503

63,50                 AČ       Ondřej             Zajíc                       87            Gy a SPgŠ Znojmo      Znojmo                        130503

63,00                 V          Libor                Leikep              300388            ZŠ Znojmo-Přímětice  Znojmo                        021001

62,50                 AČ       Marek               Meister                     89            ZŠ Pražská Znojmo      Znojmo                        130503

62,30                 V          Jan                  Vondruška               86            ZŠ Vémyslice              Znojmo                        021001

61,00                 1          Martin              Smetana                 90            ZŠ Znojmo, Pražská     Znojmo                        200503

60,60                 V          Pavel               Kellner             020786            ZŠ Miroslav                  Znojmo                        021001

60,00                 AČ       Jan                  Ponížil                    87            ZŠ Hrušovany               Znojmo                        130503

59,50                 AČ       Ondřej             Steinhauser     040188            ZŠ Hrušovany               Znojmo                        130503

(20)

59,00                 V          Petr                  Punar                      87            ZŠ ul. Mládeže Znojmo           Znojmo                        021001

59,00                 AČ       Aleš                 Stavinoha               88            ZŠ Dyjákovice              Znojmo                        130503

58,80                 V          Michal             Sklenář                               86            ZŠ Vác. nám. Znojmo Znojmo                        021001

58,50                 1          Karel                Kočí                        89            ZŠ Přímětice               Znojmo                        210502

58,23                 5          Marek               Jordán                    86                                                Tata /Maď./      131001

58,00                 AČ                               Pavelka                   88            ZŠ Jevišovice              Znojmo                        130503

57,90                 V          Vojtěch                        Tatíček                    86            ZŠ nám. Rep. Znojmo Znojmo                        021001

57,50                 V          Ondřej             Šušlák                     86            ZŠ nám. Rep. Znojmo Znojmo                        021001

57,30                 V          Jiří                   Kutlvašr            170486            Gy Polesného Znojmo Znojmo                        021001

57,20                 V          David               Essender                 86            ZŠ Pražská Znojmo      Znojmo                        021001

(30)

57,00                 8          Jan                  Dřevínek                  89            ZŠ Hrušovany n.J.        Znojmo                        100603

56,60                 V          Lukáš               Machoň                  86            ZŠ Pražská Znojmo      Znojmo                        021001

56,50                 V          Tomáš              Zika                         86            ZŠ ul. Mládeže Znojmo           Znojmo                        021001

56,50                 AČ       Karel                Heimlich                  89            ZŠ Přímětice – Znojmo           Znojmo                        130503

56,50                 V          Petr                  Nesnídal                 86            ZŠ nám. Rep. Znojmo Znojmo                        021001

56,50                 2          Roman             Baldreich                89            ZŠ Dyjákovice              Znojmo                        210502

56,30                 V          Adam               Řezanina                87            ZŠ Znojmo-Přímětice  Znojmo                        021001

56,09                 AČ       Tomáš              Makovička               87            ZŠ Jevišovice              Znojmo                        130503

56,00                 4          Libor                Kašinec                  88            ZŠ Dyjákovice              Znojmo                        210502

55,50                 1          Tomáš              Farkaš                     90            ZŠ Lubnice                  Znojmo                        170603

(40)

55,00                 5          Antonín                        Kölbl                       88            ZŠ ul.Mládeže Znojmo            Znojmo                        210502

55,00                 6          Michal             Novák                      88            ZŠ Blížkovice               Znojmo                        210502

55,00                 AČ       Josef                Šťastný                                    Gy Moravský Krumlov   Znojmo                        130503

55,00                 AČ       Petr                  Marek                      88            ZŠ Dyjákovice              Znojmo                        130503

55,00                 2          Aleš                 Kornely                        090789            ZŠ Pražská Znojmo      Znojmo                        200503

54,70                 V          Libor                Černý                      86            ZŠ ul. Mládeže Znojmo           Znojmo                        021001

54,50                 AČ       Šimon              Galko                      90            ZŠ Pražská Zn.             Znojmo                        130503

54,40                 2          Martin              Plíšek                      88            ZŠ Jevišovice              Znojmo                        220501

54,30                 V          Ivan                 Srnec               260257            ZDŠ Znojmo, Pražská   Jind. Hradec    310569

54,10                 V          Tomáš              Přibyl                      86            ZŠ Lubnice                  Znojmo                        021001

 

 

Granát

 

84,60                             Petr                  Dungl               100653            TJ Znojmo                   Týniště n/Orl    030771

81,06                             Jiří                   Jedlička           210345            TJ Znojmo                   Otrokovice       160962

79,72                             Miroslav           Navrátil                               58 OUŽ Mor.Krumlov        Znojmo                        300975

77,20                             Milan               Šlosr                090256            TJ Znojmo                   Znojmo                        091073

76,28                             Miroslav           Vítek                200343            TJ Znojmo                                                  62

74,50                             Libor                Duchoň                        231064            TJ Znojmo                   Znojmo                        260582

73,78                             František          Čapoun                               62 UŠ Znojmo                  Znojmo                        170578

73,40                             Jiří                   Pátek               281257            TJ Znojmo                   Znojmo                        300975

73,30                             František          Kadlec                    55 OU Lesná                     Lesná               280573

73,00                             Břetislav           Vítek                       10 Sokol Znojmo                                             33

(10)

72,40                             Pavel               Chvatík                    69 TJ Znojmo                   Břeclav                        151086

72,23                             Karel                Kapsa                     50 ZOU Tavíkovice                                                      67

72,09                             Jan                  Hochman                50 OUŽ Mor.Krumlov                                       67

71,80                             Pavel               Pexa                       54 Gy Moravský Krumlov   Znojmo                        091073

71,22                             Jaroslav           Kukrecht                 61 Gymnázium Znojmo    Znojmo                        010679

70,80                             Tomáš              Danda                     42 TJ Znojmo                   Znojmo                        290865

70,45                                                     Audy                            Real.gym Znojmo        Praha                  0638

70,40                             Jaroslav           Zmeškal                  54 SZTŠ Znojmo              Znojmo                        080573

70,36                             Miroslav           Vítek                       09 Sokol Znojmo                                             34

70,34                             Lubomír           Sklenář                               57 OUŽ Mor.Krumlov        Znojmo                        011074

(20)

70,20                             František          Šedivý                    50 TJ Znojmo                   Znojmo                        300575

70,00                                                     Růžička                       Sokol Znojmo                                             33

69,80                             Rostislav          Grůna                     63 SZTŠ Znojmo              Znojmo                        260581

69,64                             Ivan                 Labský                     58 ZŠ Sídliště Znojmo      Znojmo                        040674

69,30                             Václav             Kropáč                    56 Gymnázium Znojmo    Znojmo                        300975

69,28                             Josef                Gerši                220253            TJ Znojmo                   Týniště n/Orl    030771

69,00                             Josef                Adam                      50 SZTŠ Znojmo              Znojmo                        220567

69,00                             Jiří                   Šachl                      49 SVVŠ Mor.Krumlov                                     67

69,00                             Josef                Šuráň                      52 ZDŠ Břežany                                               67

68,26                             Bohuslav          Michl                      55 OUŽ Mor.Krumlov        Mor.Krumlov    140573

(30)

68,00                             Pavel               Jelínek ;                  50 ZDŠ Višňové                Višňové                        080565

67,70                             Jaromír                        Jíral                        44 TJ Znojmo                   Sokolov            290979

67,30                             František          Pelech                    59 OUŽ Mor.Krumlov        Znojmo                        300975

67,12                             Karel                Březina                               55 UŠ Znojmo                  Lesná               280973

67,03                             Jiří                   Hůbner                    42 TJ Znojmo                   Otrokovice       180962

67,02                             Bořivoj             Ziegler                    62 Gy Moravský Krumlov   Znojmo                        010679

67,00                             Oldřich                        Bušek                      47 OU Lesná                     Znojmo                        130564

67,00                             Jiří                   Grůna                     49 TJ Znojmo                   Znojmo                        030667

66,94                             Lubomír           Březina                               57 Gy Moravský Krumlov   Praha               200675

66,75                             Zbyněk             Stloukal                              43 TJ Znojmo                   Znojmo                        290865

(40)

66,72                             Jindřich                       Janák                      59 ZDŠ Kravsko                 Znojmo                        300475

66,66                             Zdeněk             Komenda                56 OU Lesná                     Znojmo                        091073

66,64                             Lubomír           Drozd                      58 Gymnázium Znojmo    Znojmo                        300975

66,50                             Michal             Mahr                       63 ZDŠ Václavské nám.Zn            Znojmo                        050679

66,42                             Jaroslav           Kosík                301058            TJ Znojmo                   Znojmo                        300975

66,04                             František          Klíma                      61 ZDŠ Hrušovany                        Znojmo                        080677

66,00                             Pavel               Strnad                     51 ZDŠ Božice                 Božice             240566

66,00                             Zdeněk             Kolmačka               48 TJ Znojmo                   Znojmo                        220567

66,00                             Martin              Topolčan                52 ZDŠ Božice                 Znojmo                        160568

66,00                             František          Škarek                          RH Znojmo                  Cheb                       74

 

 

1000 metrů chůze dráha

 

5:15.0                            Milan               Křivánek           060251            TJ Znojmo                   Znojmo                               69

5:39.2                            Dušan              Homola                               72 TJ Znojmo                   Znojmo                        290786

5:47.7                            Jaroslav           Klíma                      39 TJ Znojmo                   Znojmo                        010169

5:49.9                            Josef                Gerši                220253            TJ Znojmo                   Znojmo                        010169

5:55.0                            Luděk               Gross                260253            TJ Znojmo                   Znojmo                        010169

6:03.4                            Josef                Puchner                  50 TJ Znojmo                   Znojmo                        110563

6:11.0                            Pavel               Dubný              071050            TJ Znojmo                   Znojmo                        010169

6:13.0                            Karel                Kafka               010846            TJ Znojmo                   Znojmo                        010169

6:16.0                            Josef                Dvořák              140835            TJ Znojmo                   Znojmo                        010169

6:49.0                            Jaroslav           Dufek                      59 ZDŠ Václavské nám.Zn            Znojmo                        010672

(10)

7:38.0                            Jar.                   Belog                      58 ZDŠ Václavské nám.Zn            Znojmo                        010672

7:38.2                            Jaroslav           Černý                      58 ZDŠ Václavské nám.Zn            Znojmo                        010672

 

 

2000 metrů chůze dráha

 

10:58.9                          Petr                  Žák                          44 TJ Znojmo                   Znojmo                        270561

11:01.0                          Josef                Kotiba                     44 TJ Znojmo                   Znojmo                        270561

11:02.7                          Jaroslav           Klíma                      39 ZJ Znojmo                   Znojmo                        280468

11:05.4                          Josef                Puchner                  50 TJ Znojmo                   Znojmo                        280468

12:05.6                          Lukáš               Málek                      81 ZŠ Blížkovice               Tata                 141095

12:53.1                          David               Lerch                      82 ZŠ Mládeže Znojmo    Nové Zámky     081094

13:06.9                          Peter                Samaš                    82 ZŠ Mládeže Znojmo    Nové Zámky     081094

13:21.5                          Aleš                 Kovařík                    82 ZŠ Mládeže Znojmo    Tata                 141095

13:49.68                                    Jiří                   Gardoň                               84 ZŠ Hrušovany               Nové Zámky     181097

13:49.69                                    Libor                Mandát                               83 ZŠ Jevišovice              Nové Zámky     181097

 

 

3000 metrů chůze dráha

 

14:06.4                          Ivan                 Požár                      37 Dukla Znojmo              Praha               181059

14:18.2                          Petr                  Žák                          44 TJ Znojmo                   Znojmo                        270662

14:31.2                          Vojtěch                        Majling                               38 Dukla Znojmo              Znojmo                        060959

15:11.4                          Jaroslav           Klíma                      39 TJ Znojmo                   Brno                 110560

16:04.8                          Josef                Puchner                  50 TJ Znojmo                   Domažlice       011169

16:11.4                          Vilém               Roman                    38 Dukla Znojmo              Znojmo                        060959

16:12.0                          Pavel               Jech                       43 TJ Znojmo                                                  60

16:15.0                          Josef                Gerši                220253            TJ Znojmo                   Domažlice       011169

16:19.0                          Josef                Kotiba                     44 TJ Znojmo                   Znojmo                        200661

16:38.0                          Jan                  Nechvátal               35 TJ Znojmo                   Znojmo                        110568

(10)

16:39.6                          Oldřich                        Horák                      38 Jiskra Znojmo                                              56

16:43.2                          Luděk               Gross                260253            TJ Znojmo                   Domažlice       011169

17:26.0                          Milan               Křivánek           060251            TJ Znojmo                   Domažlice       011169

17:47.8                          Michal             Pevný                     79 TJ Znojmo                   Prostějov          130693

18:37.0                          Milan               Šlosr                090256            TJ Znojmo                   Znojmo                        010672

18:38.3                          Ivo                   Šalomon                 68 TJ Znojmo                   Tatabánya       130782

19:00.3                          Oldřich                        Mlátilík             151051            TJ Znojmo                   Domažlice       011169

19:00.5                          Dušan              Homola                               72 TJ Znojmo                   Otrokovice       080686

19:11.0                          Josef                Dvořák              140835            TJ Znojmo                   Domažlice       011169

19:26.0                                                  Soukup                               56 ZDŠ Mládeže Znojmo  Znojmo                        010672

(20)

19:30.0                          Jan                  Plaček             270469            TJ Znojmo                   Tatabánya       130782

19:34.8                          Pavel               Dubný              071050            TJ Znojmo                   Domažlice       011169

19:42.3                          Bohuslav          Weber                     73 TJ Moravský Krumlov   Prostějov          070687

19:45.0                          Petr                  Pexa                270156            TJ Znojmo                   Znojmo                        010672

19:49.0                          Josef                Kocour                    57 ZDŠ Václavské nám.Zn            Znojmo                        010672

19:50.3                          Jan                  Kaman                    64 TJ Znojmo                   Slavkov                        250677

20:09.7                          Vladimír           Svoboda          230954            TJ Znojmo                   Domažlice       011169

20:09.8                          Dalimil             Dvořák              270154            TJ Znojmo                   Domažlice       011169

20:21.0                          Aleš                 Svor                        74 TJ Znojmo                   Praha               250688

21:23.0                          Josef                Krutiš                      65 TJ Znojmo                   Slavkov                        170678

 

 

2 míle chůze

 

20:22.0                          Jaroslav           Klíma                      39 TJ Znojmo                   Znojmo                        020166

20:28.0                          Josef                Puchner                  50 TJ Znojmo                   Znojmo                        020166

 

 

5000 metrů chůze dráha

 

22:30.0                          Ivan                 Požár                      37 Dukla Znojmo              Třebíč              240559

23:36.2                          Vojtěch                        Majling                               38 Dukla Znojmo              Třebíč              240559

24:40.0                          Jaroslav           Klíma                      39 TJ Znojmo                                                  61

24:56.4                          Marek               Dubovský          161068            TJ Znojmo                   Znojmo                        290484

24:57.0                          Petr                  Žák                          44 TJ Znojmo                   Znojmo                        130562

25:04.0                          Michal             Spišiak                    38 Dukla Znojmo              Znojmo                        090559

25:38.5              1          Josef                Puchner                  50 TJ Znojmo                   Znojmo                        090569

26:17.0                          Josef                Kotiba                     44 TJ Znojmo                   Znojmo                        260661

26:46.8                          Pavel               Jech                       43 TJ Znojmo                   Znojmo                        200661

26:55.8                          Ladislav           Nápravník                    Dukla Znojmo              Znojmo                        260563

(10)

27:10.0                          Hynek               Fruhwirth                 67 TJ Znojmo                   Znojmo                        260983

27:52.6              2          Milan               Křivánek           060251            TJ Znojmo                   Znojmo                        090569

28:13.8                          Vilém               Roman                    38 Dukla Znojmo              Znojmo                        050469

29:38.4                          Ivo                   Rajgl                       68 TJ Znojmo                   Ml.Boleslav      300684

29:42.3                          Jaroslav           Sláma              030367            TJ Znojmo                   Znojmo                        290484

30:09.0                          Roman             Průšek                     69 TJ Znojmo                   Ml.Boleslav      300684

31:16.0                          Josef                Dvořák              140835            TJ Znojmo                   Č.Budějovice   311065

31:48.0                          Viktor               Missbach                42 TJ Znojmo                   Znojmo                        111059

31:52.4                          Bohumír           Picka                      40 TJ Znojmo                   Znojmo                        110660

34:02.5                          Ladislav           Kalužík                    33 TJ Znojmo                   Třinec              161060

(20)

34:57.2                          Josef                Štangl                     44 TJ Znojmo                   Č.Budějovice   311065

35:35.0                          Vladimír           Koutecký          071255            TJ Znojmo                   Znojmo                        010672

35:51.8                          Jiří                   Diviš                 121257            TJ Znojmo                   Brno                 090575

36:05.2                          Libor                Dočekal           191059            TJ Znojmo                   Otrokovice       030774

 

 

10000 metrů chůze dráha

 

47:27.6                       Ivan                 Požár                      37 Dukla Znojmo              Praha               181059

50:51.4                       Petr                  Žák                          44 TJ Znojmo                   Gottwaldov      230663

52:24.4                       Jaroslav           Klíma                      39 TJ Znojmo                   Znojmo                        090761

52:46.0                       Vojtěch                        Majling                               38 Dukla Znojmo                                             59

53:09.2                       Josef                Puchner                  50 TJ Znojmo                   Brno                 070969

57:05.2                       Jaroslav           Sláma              030367            TJ Znojmo                   Znojmo                        190984

57:12.0                       Pavel               Jech                       43 TJ Znojmo                   Znojmo                        200661

58:32.8                       Josef                Gerši                220253            TJ Znojmo                   Znojmo                        290571

59:47.2                       Hynek               Fruhwirth                 67 TJ Znojmo                   Vítkovice          310885

59:56.0                       Milan               Křivánek           060251            TJ Znojmo                   Milevsko           280969

(10)

1:06:56.4                       Marek               Dubovský          161068            TJ Znojmo                   Vítkovice          310885

1:08:59.6                       Ivo                   Rajgl                       68 TJ Znojmo                   Znojmo                        190984

1:08:59.8                       Luboš               Žitňan                     69 TJ Znojmo                   Znojmo                        190984

1:08:59.8                       Roman             Průšek                     69 TJ Znojmo                   Znojmo                        190984

1:12:23.0                       Vladimír           Fellinger                 45 TJ Znojmo                   Vyškov              140963

 

 

Hodinovka chůze

 

10809,2                         Jaroslav           Klíma                      39 TJ Znojmo                   Vyškov              270861

10104                            Josef                Puchner                  50 TJ Znojmo                   Znojmo                        131068

9286                            Oldřich                        Mlátilík             151051            TJ Znojmo                   Znojmo                        131068

8864                            Michal             Voňavka           060352            TJ Znojmo                   Znojmo                        131068

 

 

Dvouhodinovka chůze

 

20679                            Jaroslav           Klíma                      39 TJ Znojmo                   Třebíč              010761

 

 

25 km chůze dráha

 

2:11:39.0                                   Ladislav           Moc                        31 DA Znojmo                   Znojmo                        131155

 

 

30 km chůze dráha

 

2:38:05.0                       Ladislav           Moc                        31 DA Znojmo                   Znojmo                        131155

 

 

50 km chůze dráha

 

4:27:28.0                       Ladislav           Moc                        31 DA Znojmo                   Znojmo                        131155

 

 

5 km chůze silnice

 

26:30.0                          Jaroslav           Sláma              030367            TJ Znojmo                   Borský Mikuláš  180585

27:09.0                          Marek               Dubovský          161068            TJ Znojmo                   Olomouc            0484

27:39.4                          Josef                Puchner                  50 TJ Znojmo                   Třebíč              180966

30:39.0                          Ivo                   Rajgl                       68 TJ Znojmo                   Borský Mikuláš  180585

31:58.0                          Roman             Průšek                     69 TJ Znojmo                   Borský Mikuláš  190584

36:20.8                          Libor                Dočekal           191059            TJ Znojmo                   Znojmo                        020674

 

 

10 km chůze silnice

 

50:15.6                          Petr                  Žák                          44 TJ Znojmo                   Hranice                        300962

53:16.0                          Jaroslav           Klíma                      39 TJ Znojmo                   Třebíč              170961

53:50.0                          Josef                Puchner                  50 TJ Znojmo                   Třebíč              140969

56:41.0                          Pavel               Jech                       43 TJ Znojmo                   Znojmo                        110661

58:47.6                          Josef                Kotiba                     44 TJ Znojmo                   Znojmo                        110661

59:20.0                          Milan               Křivánek           060251            TJ Znojmo                   Stráž p.Ral.      130769

 

 

15 km chůze silnice

 

1:28:42.4           21        Josef                Puchner                  50 TJ Znojmo                   Praha               220669

 

 

20 km chůze silnice

 

1:43:31.5                       Ivan                 Požár                      37 Dukla Znojmo              Znojmo                        300859

1:46:02.6                       Vojtěch                        Majling                               38 Dukla Znojmo              Brno                 130659

1:48:05.0                       Michal             Spišiak                    38 Dukla Znojmo                                             59

1:49:44.8           7          Josef                Puchner                  50 TJ Znojmo                   Znojmo                        191069

1:52:21.0                       Jaroslav           Klíma                      39 TJ Znojmo                   Znojmo                        110661

1:53:08.0                       Petr                  Žák                          44 TJ Znojmo                   Znojmo                        090663

1:57:43.6                       Josef                Gerši                220253            TJ Znojmo                   Znojmo                        181070

1:58:22.0                       Vilém               Roman                    38 Dukla Znojmo                                             59

2:01:51.0                       Ladislav           Nápravník                     Dukla Znojmo              Znojmo                        090663

 

 

35 km chůze silnice

 

3:10:50.0                       Ivan                 Požár                      37 Dukla Znojmo              Poděbrady       160859

 

 

50 km chůze silnice

 

4:39:22.2                       Ladislav           Moc                        31 DA Znojmo                   Poděbrady       140855

4:39:54.2                       Ivan                 Požár                      37 Dukla Znojmo              Poděbrady       160859

4:40:44.8                       Jaroslav           Pouzar                    33 DA Znojmo                   Praha-Davle     310755

4:55:48.8                       Rudolf              Vondráček               34 DA Znojmo                   Praha-Davle     310755

5:11:02.2                                   Vilém               Roman                    38 Dukla Praha                 Poděbrady       160859

 

 

Desetiboj

 

5941                              Rudolf              Beinhauer        020339            TJ Znojmo                   Košice             040863

11,8     6.07     13,11   1.76        53.8  =16.9   34,70   2.80     50,24   4:33.9

5914                              Petr                  Šareš                      64 TJ Znojmo                   Praha               120683

11.70   6.53     10,34   1:89        54.62            =15.97 29,82   3.40     40,44   4:57.95

5335                              Luděk               Gross                260253            TJ Znojmo                   Znojmo                        101076

12.1     6.04     10,13   1.84        56.6  =16.7   36,40   2,80     36,84   5:03.4

5161                              Karel                Poidinger                15 Sokol Znojmo              Praha               050738

11.7     6.26     11,18   1.70        57.1  =20.1   31,83   3.40     41,94   5:12.1

4889                              Aleš                 Matouš             140538            TJ Znojmo                   Znojmo                        291061

11.9     5.66     11,07   1.65        53.5  =18.2   26,38   0          38,70   4:30.2

4823                              Jiří                   Šrůtka              080568            TJ Znojmo                   Třebíč              041092

11.9     5.83     8,70   1.50        55.6  =17.2   23,40   2.90     37,54   4:48.3

4734                              Zdeněk             Toman             170849            TJ Znojmo                   Znojmo                        101076

11.7     5.59     11,71   1.60        57.1  =20.3   35,84   2.90     39,36   5:40.0

4708                              Josef                Poláček                  40 TJ Znojmo                   Znojmo                        291061

12.1     5.75    9,73   1.68        54.8  =18.5   26,30   2.23     32,15   4:48.0

4654                              Bedřich                        Ježek               140245            TJ Znojmo                   Znojmo                        300864

11.9     6.16     10,32   1.65        57.2  =21.5   27,87   2.70     31,80   4:47.6

4621                              Rudolf              Řezanina         201074            TJ Znojmo                   Třebíč              041092

12.0     6.02     9,04   1.77        59.0  =18.8   23,04   2.50     36,70   5:00.5

(10)

4518                              Stanislav          Zbořil                      42 TJ Znojmo                   Znojmo                        291061

12.0     5.87     10,60   1.60        57.5  =20.3   24,71   2.23     46,25   5:13.5

4412                              Ladislav           Lužica                    44 TJ Znojmo                   Znojmo                        150865

12.5     5.72     8,60   1.51        56.1  =21.3   26,40   2.83     38,10   4:43.0

4367                              František          Domínek          310846            TJ Znojmo                   Znojmo                        201074

12.3     5.46     10,16   1.75     1:01.5  =20.0   28,56   2.20     41,34   5:27.1

4303                              Jiří                   Mikulič             080544            TJ Znojmo                   Praha               300972

12.8     5.21     9,79   1.80        59.9  =20.1   29,82   2.60     36,14   5:15.5

4242                              Luboš               Dvořák              010453            TJ Znojmo                   Znojmo                        181081

12.2     5.19     11,90   1.55     1:01.4  =20.4   39,56   2.80     43,28   6:44.2

4172                              Vilém               Bělík                240735            TJ Znojmo                   Znojmo                        250959

12.5     5.84     10,51   1.55     1:00.6  =19.9   28,88   2.20     34,10   5:18.0

4158                              Josef                Cihlář                           Sokol Znojmo              Přerov              120834

12.5     5.47     8,67   1.55        57.2  =20.0   26,65   2.30     35,43   5:06.0

4102                              Miroslav           Vítek                       09 Sokol Znojmo              Přerov              120834

12.8     5.56     12,54   1.60     1:00.6  =20.0   32,92   2.40     49,62   0

4052                              František          Feglar              240943            TJ Znojmo                   Praha               300972

12.6     5.52     9,27   1.50     1:00.9  =20.5   24,68   3.70     37,22   5:58.1

4052                              Josef                Šoba                111150 TJ Znojmo                   Znojmo                        081072

12.0     4.49     7,94   1.45        55.6  =21.5   24,04   2.20     31,08   4:28.6

(20)

4011                              Rostislav          Režňák                    60 TJ Znojmo                   Znojmo                        181081

13.3     5.16     7,47   1.55        59.0  =21.8   24,80   3.25     34,38   4:42.1

3984                              Josef                Hospaska               43 TJ Znojmo                   Znojmo                        300864

12.7     5.06     9,66   1.50     1:01.1  =22.4   30,57   3.10     36,34   5:16.0

3971                              Jan                  Šimr                        32 TJ Znojmo                   Znojmo                        250959

12.2     5.56     9,79   1.30        58.9  =19.6   27,71   2.00     32,61   5:13.6

3964                              Karel                Chmelíř                        040746            TJ Znojmo                   Znojmo                        201074

12.7     5.06     7,78   1.55        56.2  =21.0   23,70   2.10     26,66   4:28.2

3792                              Vladimír           Fellinger                 45 TJ Znojmo                   Znojmo                        040863

12.7     5.58     9,02   1.35        57.3  =20.9   19,58   0          39,85   4:47.6

3774                              Milan               Kocanda                 41 TJ Znojmo                   Znojmo                        040863

12.4     4.93     9,57   1.50        53.8  =0        24,95   0          30,03   4:34.0

3693                              Jiří                   Jedlička           210345            TJ Znojmo                   Znojmo                        040863

12.5     5.64     10,19   1.66        58.0  =23.1   25,51   2.16     44,00   0

3684                              Jan                  Peřinka                               38 TJ Znojmo                   Znojmo                        250959

12.1     5.36     8,78   1.40        59.3  =19.7   25,17   0          31,77   5:23.0

3588                              Rudolf              Řezanina         200649            TJ Znojmo                   Znojmo                        101076

12.8     4.95     11,37   1.30     1:03.0  =20.7   40,56   1.80     32,74   6:09.3

3471                              Pavel               Texl                 160144            TJ Znojmo                   Znojmo                        040863

12.0     5.34     7,92   1.70        58.4  =20.4   19,45   2.52     25,65   0

(30)

3460                              Alois                Odstrčil                                    RH Znojmo                  Znojmo                        291061

12.6     4.96     8,35   1.40        59.5  =22.2   25,66   0          34,00   5:03.0

3449                              Pavel               Trnka               060741            TJ Znojmo                   Znojmo                        291061

12.8     5.01     8,07   1.35        55.1  =20.8   20,50   0          24,20   4:54.5

3409                              Libor                Vondruška        220755            TJ Znojmo                   Znojmo                        301077

12.9     4.80     7,24   1.40        57.0  =23.0   17,56   0          33,30   4:28.5

3303                              Karel                Bednář             090344            TJ Znojmo                   Znojmo                        101076

13.1     4.93     11,07   1.40     1:05.6  =22.1   40,48   1.60     38,10   7:01.4

2996                              Rudolf              Flaška                     42 TJ Znojmo                   Znojmo                        040863

13.7     5.25     7,66   1.35        58.3  =0        17,48   0          25,51   4:39.0

2877                              Miroslav           Vítek                200343            TJ Znojmo                   Znojmo                        300864

13.6     4.95     11,76   1.40     1:05.0  =0        31,30   0          44,91   0

2858                              Vladimír           Svoboda          230954            TJ Znojmo                   Znojmo                        181081

13.8     4.23     5,90   1.30     1:01.0  =24.3   16,86   2.20     23,40   4:28.0

2746                              Stanislav          Struhař                         RH Znojmo                  Znojmo                        291061

13.7     5.09     7,66   1.50     1:04.5  =26.4   21,62   0          26,00   5:18.5

2678                              Ladislav           Běhunčík                     RH Znojmo                  Znojmo                        291061

12.5     5.14     6,82   1.40        59.6  =0        16,88   0          0          5:09.5

2529                              Josef                Dvořák              140835            TJ Znojmo                   Znojmo                        040863

14.0     4.45     6,57   1.40     1:00.9  =0        18,83   0          18,52   4:53.2

(40)

2264                              Jaroslav           Skřeček                        RH Znojmo                  Znojmo                        291061

13.4     4.80     8,01   1.55     1:02.0  0          18,21   2.23     0          0

2176                              Jaroslav           Klíma                      39 TJ Znojmo                   Znojmo                        291061

13.6     4.11     7,12   1.30     1:02.6  =28.0   14,20   0          0          4:49.5

 

 

4 x 60 metrů

 

28.9                               Sokol NV Zn /Šareš 34, Štolpa, Kubík, Novotný                                                                  50

29.2                               ZDŠ Mládeže Zn /Špaček 65,Latner, Holubec, Semerád 65   Brno                 041079

29.3                               ZDŠ Sídliště Zn /sestava neuvedana                                        Znojmo                        140672

29.3                               TJ Znojmo /Sosnár 70, Kuchťák 70, Kaššai M. 71, Donát        Znojmo                        061084

29.4                               TJ Znojmo /Gretz 57, Rada 57, Srnec 57, Chvátal 57             Znojmo                        050672

29.4                               TJ Znojmo /Šrůtka 68, Veselý, Šťava, Veleba 69                     Ostrava                        030782

29.5                               SVVŠ Znojmo /Kafka 46, Pospíšil, Lustig, Němec                   Znojmo                        270962

29.5                               SZTŠ Znojmo /Šafránek, Plešinger, Sušílek, Horáček              Znojmo                        270962

29.5                               ZŠ Jevišovice /Turek, Pohl, Jakoubek 85, Štrubl 83                 Znojmo                        110599

29.6                               ZDŠ Leninova Zn /Kasal 58, Zlámal, Bauer, Kauer 56             Znojmo                        050672

(10)

29.6                               ZŠ Vídeňská Zn /Žák 82, Ploch, Malačka, Stehlík                    Znojmo                        120598

29.7                               TJ Znojmo /Svoboda 68, Šrůtka 68, Šťava, Veselý                  Znojmo                        021082

29.8                               SZTŠ Znojmo /Krejčí, Baláš, Plíšek, Kocanda                         Znojmo                        270962

29.8                               SVVŠ Znojmo /Ševčík, Ježek, Šrámek, Šťava                                                         62

29.8                               ZŠ Pražská Zn /Svoboda, Kutner, Binder, Grois 83                   Znojmo                        110599

29.8                   1b2      ZŠ Pražská Zn /Potácel 85, Najman, Babuška, Kašpar             Znojmo                        220501

29.9                               Sokol Jaroslavice /Tručka 69, Jelínek, Konrád, Smutný                       Třebíč              290683

29.9                               ZŠ Sídliště Zn /Pokorný 78, Dočekal, Hladík, Navrkal               Znojmo                        180593

30.0                               TJ Znojmo /Paul 51, Dohnal, Vrána 53 9, Slavík                                 Znojmo                        101065

30.1                               TJ Znojmo /Boudný 70, Sosnár 70, Kuchťák 70, Kaššai                      Jihlava             270684

(20)

30.1                   1b3      ZŠ Hrušovany /Helán 85, Heimlich, Vitouch, Jelínek               Znojmo                        220501

30.1                   3r1       ZŠ Jevišovice /Jarušauskas 88, Dohnal 88, Makovička 87, Plíšek 88 Znojmo  100603

30.2                               TJ Znojmo /Bureš 79, Vajčner, Kabátek 79, Dvořák                  Hranice                        120694

30.2                               ZŠ Mládeže Zn /Kavan 81, Lerch, Petera, Kovařík                  Znojmo                        140597

30.3                               ZŠ Mládeže Zn /Havliš 75, Šprynar, Jedlička, Ondráček                      Třinec              270689

30.4                               ZŠ Mládeže Zn /Nečesal 65, Šebík, Vala, Slabý                                  Brno                 041079

30.4                               TJ Znojmo /Svoboda 68, Dočekal, Kurka, Holčapek                Třebíč              300582

30.4                               ZŠ Mládeže Zn /Veselý 68, Štolpa, Šrůtka 68, Bazal 68                      Třinec              160682

30.4                               TJ Znojmo /Kaššai, Nádaský 69, Dubovský 68, Veleba 69        Třebíč              290683

30.4                               ZŠ Mládeže Zn /Besednjak 70, Boudný, Dubovský 68, Sosnár 70 Opava         120684

(30)

30.4                               ZŠ Mládeže Zn /Hanuš, Hrubý 83, Šotkovský, Plaček               Znojmo                        110599

30.5                   1b3      ZŠ Hrušovany /Kaštánek, Klimentík, Alexa, Ponížil                  Znojmo                        210502

30.5                   1b4      ZŠ Mládeže Zn /Zika, Margetin, Punar, Černý                          Znojmo                        210502

30.6                   2b2      ZŠ Ivančická MK /Vaníček, Sláma, Zima 85, Řezníček                       Znojmo                        220501

30.7                   1b2      ZŠ Třináctky Miroslav /Hrb, Kellner, Sobotka, Lukas                 Znojmo                        210502

30.9                   2b4      ZŠ nám.Teoubliky Zn /Tatíček, Šušlák, Molík, Bachel              Znojmo                        210502

30.9                   1b4      ZŠ Jevišovice /Dohnal 88, Jarušauskas 88, Chmelař 87, Makovička 87 Znojmo         200503

31.0                   1b5      ZŠ nám.Republiky Zn /Teleki, Tatíček, Šušlák, Kejzlar 85        Znojmo                        220501

31.0                   1b1      ZŠ Hrušovany /Soukal, Tomšovic, Steinhauser, Ponížil 87       Znojmo                        200503

31,0                   1b3      ZŠ Pražská Zn. /Bengál, Valášek 88, Čermák, Mister                Znojmo                        200503

(40)

31.0                   2b4      ZŠ ul. Mládeže Zn /Lahvička 87, Turek, Hazucha, Pospíchal  Znojmo                        200503

31.1                   1b2      ZŠ Loucká /Rycl, Vavroušek, Hrůza, Havlíček                           Znojmo                        280587

31.1                   1b1      ZŠ Pražská Zn /Votava, Pfeffer, Forman, Ill                              Znojmo                        210502

31.1                   1b6      ZŠ Hrušovany /Jelínek, Droud, Chromý, Málek                         Znojmo                        210502

31.2                   2b3      ZŠ Třináctky Miroslav / Suchan, Sobotka, Lapeš, Hrb              Znojmo                        220501

31.2                   3b4      ZŠ Blížkovice /Vítámvás, Bednář, Sedláček, Finda                 Znojmo                        210502

31.2                   2b1      ZŠ Pražská Zn /Forman 87, Hrůza, Vávra, Štola                                   Znojmo                        200503

31.4                   1b4      ZŠ Hevlín/ Kočica 85, Juříček, Teplý, Pavlíček                                   Znojmo                        220501

31.4                   2b2      ZŠ Mládeže Zn /Lahvička, Jancek, Jordán, Czucz                   Znojmo                        210502

31.5                   1b1      ZŠ Mládeže ST /Sova, Hýbler, Novotný, Švec                         Znojmo                        280587

(50)

31.5                   3b1      ZŠ nám. Republiky Zn /Fučík, Bachel 87, Bretschneider, Lipička        Znojmo                        200503

 

 

4 x 100 metrů

 

44.7                               TJ Znojmo /Rýznar, Semerád 65, Veselý, Šareš 64                  Prostějov          010984

44.9                               TJ Znojmo /Aipldauer 47, Ježek V. 48, Svoboda, Schmid 43  Znojmo                        050970

45.1                               TJ Znojmo /Aipldauer 47, Lusk 50, Svoboda, Schmid 43                    Znojmo                        220870

45.1                               TJ Znojmo /Aipldauer 47, Karas 47, Gajdušek, Schmid 43     ŠumperK         021071

45.1                               TJ Znojmo /Němec, Gajdušek, Dungl 53, Schmid 43              Brno                 170672

45.2                               TJ Znojmo/Aipldauer 47, Staňa, Ježek, Kraipl 36                   Znojmo                        280567

45.2                               TJ Znojmo /Ježek, Karas 47, Svoboda, Schmid 43                 Třebíč              170570

45.3                               TJ Znojmo /Aipldauer 47, Karas 47, Gajdušek, Dungl 53                    Znojmo                        100771

45.3                               TJ Znojmo/Němec, Gajdušek, Dungl 53, Schmid 43               Vyškov              190872

45.4                               TJ Znojmo /Brychta, Peřinka, Šimr 32, Mochňacký                 Znojmo                        280560

(10)

45.4                               TJ Znojmo /Texl 44, Peřinka, Kotrhonz, Kraipl 36                   Znojmo                        080963

45.4                               TJ Znojmo /Aipldauer 47, Kotrhonz, Beinhauer 39, Vrábel 49            Nové Zámky     201063

45.4                               TJ Znojmo /Staňa, Aipldauert 47, Šmíd 43, Kohut                  Znojmo                        050965

45.4                               TJ Znojmo /Aipldauer 47, Dungl 53, Gajdušek, Schmid 43     Třebíč              190671

45.4                               TJ Znojmo / Němec, Peřinka, Fabian, Schmid 43                   Vyškov              190573

45.4                               TJ Znojmo /Špaček 65, Anděl 58, Semerád, Šareš                 Brno                 050781

45.4                               TJ Znojmo /Semerád 65, Šrůtka 68, Pavelka, Spousta                        Třebíč              250585

45.4                               TJ Znojmo /Semerád 65, Krajčí, Švec, Hadroušek 71             Znojmo                        110689

45.5                               TJ Znojmo /Domínek 46, Karas 47, Svoboda, Schmid 43       Žabovřesky       100670

45.5                               TJ Znojmo /Němec, Fabián, Gajdušek, Peřinka 48                  Kroměříž          160972

(20)

45.5                               TJ Znojmo /Dvořák, Toman 49, Dungl 53, Schmid 43             Kroměříž          300973

45.5                               TJ Znojmo /Spousta, Rýznar, Šareš 64, Semerád 65               Prostějov          030983

45.5                               TJ Znojmo /Spousta 67, Šťava, Šrůtka 68, Bazal 68               Znojmo                        090585

45.5                               TJ Znojmo /Jelínek, Šareš 64, Semerád 65, Šrůtka 68                        Břeclav                        060986

45.6                               TJ Znojmo /Hůbner, Valíček, Kostrhonz 42, Aipldauer 47        Znojmo                        100664

45.6                               TJ Znojmo /Semerád, Pavelka, Šrůtka 68, Šareš 64                Znojmo                        290985

46.0                   1          TJ Znojmo /Schmid 43, Koukal 48, Ježek V. 48, Trnka 41      Znojmo                        310569

46.0                   2          TJ Znojmo /Schmid 43, Koukal 48, Ježek, Aipldauer 47                     Znojmo                        060969

46.2                   2          TJ Znojmo /Aipldauer 47, Koukal 48, Trnka 41, Schmid 43    Znojmo                        270969

46.9                   7          TJ Znojmo /Spousta 67, Šareš 64, Kerel 67, Jelínek 69                      Znojmo                        060687

(30)

47.2                   2          TJ Znojmo/ Mikulič 44, Kafka 46, Trnka 41, Schmid 43                      Brno                 200969

47.6                   2          TJ Znojmo / Domínek 46, Koukal, Ježek, Schmid 43               Třebíč              120769

47.9                   2          TJ Znojmo/ Aipldauer 47, Repašský 50, Chmelíř 46, Koukal 48           Znojmo                        220669

48.3                   2          TJ Znojmo/ Minařík, Repašský 50, Juračka, Dubný 50              B-Žabovřesky    010669

48.4                   3          TJ Znojmo/ Minařík, Gerža 48, Šoba 50, Vrábel 49                 Znojmo                        270769

48.8                   1b1      TJ Znojmo/ Gerši 53, Dvořák 54, Gross 53, Svoboda I. 54       Blansko            200969

49.0                   2          TJ Znojmo/ Aipldauer 47, Ježek V. 48, Koukal 48, Nechvátal 35         Jihlava             300869

49.1                   2          Znojmo /Jelínek, Vaníček, Přibyl, Kutlvašr                               Tata                 131001

49.1                   2b3      TJ Znojmo /Podzimek, Šťasta, Herzig, Pivnička                                  Znojmo                        070603

49.3                   3          TJ Znojmo/ Vrábel 49, Minařík, Dubný 50, Šoba 50                Brno                 200969

(40)

49.5                               TJ Znojmo/ Svoboda I. 54, Fukal 53, Chaloupka, Dvořák 54    Znojmo                        060969

50.2                   3          TJ Znojmo/ Domínek 46, Vrábek, Minařík, Štefl                                   Znojmo                        310569

50.2                   1          TJ Znojmo/ Svoboda 54, Dvořák 54, Chaloupka, Gerši 53       Znojmo                        310569

50.2                   4          TJ Znojmo/ Nechvátal 35, Minařík, Repašský 50, Chmelíř       Třebíč              120769

50.6                   2          TJ Znojmo/ Fukal 53, Míček 54, Gerši 53, Svoboda I. 54                    Brno                 140669

50.8                   2          TJ Znojmo/ Svoboda V. 54, Dvořák, 54, Gerši 53, Svoboda I. 54         B-Žabovřesky    130969

51.1                   2          Znojmo /Condelár, Soukal, Dohnal, Ošlejšek                           Nová Zámky     240903

51.2                   3          TJ Znojmo/ Vrabel, Minařík, Repašský 50, Henkl                      Jihlava             300869

51.6                   3          TJ Znojmo/ Koukal 48, Domínek, Chmelíř, Trnka 41                B-Žabovřesky    010669

52.5                   1b2      TJ Znojmo/ Míček 54, Vrána 53, Burian, Svoboda V. 54                     Blansko            200969

 

S hostujícím závodníkem

50.2                   4b1      TJ Znojmo /Hnilo, Pivnička 78, Podzimek, Herzig                   Znojmo                        190501

 

 

3 x 300 metrů

 

2:05.2                            TJ Znojmo /Pokorný, Vojtěch, Šlapal 76                                             Znojmo                        080691

2:07.0                            TJ Znojmo /Vogal, Vojtěch, Švec 76                                       Žabovřesky       110591

2:09.0                            TJ Znojmo /Pivnička 78, Novák, Zvěřina                                              Prostějov          130693

2:10.1                            TJ Znojmo /Kořínek 76, Vogál, Lukas                                       Znojmo                        220691

2:15.4                            TJ Znojmo /Novák 78, Zvěřina, Pivnička          78                               Jihlava             060693

2:17.8                            TJ Znojmo /Lukas 77, Hlávka, Durák                                        Žabovřesky       110591

2:18.39                          ZŠ Blížkovice /sestava neuvedena                                           Třebíč              110695

2:21.4                            TJ Znojmo /Jelínek, Hlávka 77, Kosmák                                               Třebíč              160592

2:21.8                            TJ Znojmo /Hlávka 77, Krob, Jelínek                                       Znojmo                        220691

2:24.8                            TJ Znojmo /Gonsorčík 79, Procházka, Urbánek                                    Jihlava             060693

(10)

2:25.6                            TJ Znojmo /Mertl, Šťasta 78, Pevný                                        Jihlava             060693

2:26.3                            ZŠ Blížkovice /Heimel 79, Kučera, Hos                                               Jihlava             060693

2:36.1                            ZŠ Blížkovice /Fiala, Řeřucha 79, Pikolon                               Třebíč              160592

2:36.1                            ZŠ Blížkovice /Lán, Holub, Pikolon 79                                     Jihlava             060693

 

 

4 x 400 metrů

 

3:29.6                            TJ Znojmo /Krajčí, Navrátil, Svoboda 65, Pavelka                  Uh.Hradiště      250688

3:31.5                            Dukla Znojmo /Baluch 37, Danko, Beneš, Černošek                 Brno                 130659

3:33.09                          TJ Znojmo /Pavelka 66, Jaskula 67, Spousta, Rýznar              Praha               010784

3:33.9                            TJ Znojmo /Šrůtka 68, Jelínek, Svoboda 65, Pavelka              Hodonín           140985

3:34.5                            TJ Znojmo /Hodák 73, Kravec, Švec, Kladenský 72                 Třinec              140791

3:35.09                          TJ Znojmo /Bix 71, Navrátil, Krajčí, Švec                                Třinec              180689

3:35.2                            TJ Znojmo /Navrátil, Krajčí, Švec, Svoboda 65                                   Uh.Hradiště      240689

3:35.8                1          TJ Znojmo /Repašský 50, Gerža 48, Chmelíř 46, Trnka 41       Znojmo                        180569

3:37.7                            TJ Znojmo /Mucha 55, Tunka 56, Laky 56, Němec                 Znojmo                        230673

3:37.9                            TJ Znojmo /Veleba 69, Jelínek, Šťava 68, Šrůtka 68               Vítkovice          310885

(10)

3:38.2                            TJ Znojmo /Brychta 38, Matouš 38, Poláček, Jirgl                  Brno                 230761

3:38.9                            TJ Znojmo /Švec, Svor, Žampa 72, Kravec                             Znojmo                        290691

3:39.2                            TJ Znojmo /Svoboda 54, Januška 58, Štohl 60, Špaček 65     Jihlava             020684

3:39.8                            TJ Znojmo /Veleba 69, Jandora 61, Štohl 60, Semerád 65     Hodonín           140985

3:40.0                2          TJ Znojmo /Repašský 50, Gerža 48, Dubný 50, Chmelíř 46     Brno                 140669

3:40.3                            TJ Znojmo /Bix 71, Kladenský 72, Konečný, Semerád 65       Uh.Hradiště      250688

3:40.6                            TJ Znojmo /Pavelka 66, Jaskula 67, Spousta, Rýznar              Jihlava             020684

3:40.6                            TJ Znojmo /Šrůtka 68, Jelínek, Jandora 61, Veleba 69                        Znojmo                        130785

3:41.4                            TJ Znojmo /Jelínek, Svoboda 65, Semerád 65, Šrůtka 68       Znojmo                        300886

3:41.82                          TJ Znojmo /Krajčí, Jurák 70, Navrátil, Bix 71                           Třinec              100788

(20)

3:42.1                            TJ Znojmo /Švec, Hodák 73, Kladenský 72, Bix 71                  Jihlava             220990

3:45.3                            TJ Znojmo /Chvátal 57, Vocilka 56, Laky 56, Gerža 48                       Olomouc         080974

3:45.5                            TJ Znojmo /Růžička, Vojtěch, Pivnička 78, Švec 76               Znojmo                        220696

3:46.3                            TJ Znojmo /Vaněk 76, Egner 63, Vojtěch, Švec                                  Vyškov              030994

4:05.2                b          TJ Znojmo /Kaman, Pivnička, Řežanina, Podzimek                Břeclav                        080602

4:25.4                2          TJ Znojmo/ sestava neuvedena                                                           Znojmo                        180569

 

S hostujícím závodníkem

3:51.6                2b2      TJ Znomo /Herzig, Hnilo, Kaman, Pivnička 78                                    Brno                 030601

 

 

3 x 1000 metrů

 

7:58.8                1          TJ Znojmo /Trnka 41, Chmelíř 46, Gerža 48                            Znojmo                        180569

8:12.0                            Dukla Znojmo /Kracík, Baluch 37, Beneš                                 Znojmo                        041059

8.21.2                            Slavoj Znojmo /Šimr, Svoboda 28, Vokoun 26                         Znojmo                        130654

8:31.6                2          TJ Znojmo /Repašský 50,Vrábel 49, Dubný      50                   Znojmo                        180569

8:39.0                            TJ Znojmo-Dukla /Požár, Matouš 38, Dvořák 35                                   Znojmo                        041059

8:40.2                            11letka Znojmo /Klouda 38, Horák, Matouš 38                         Brno                 290555

8:50.0                            Slavoj Znojmo /Vrbka 28, Novosad, Dvořák                              Znojmo                        130654

8:54.1                3          TJ Znojmo /Míček 54, Gross 53, Svoboda 54                          Znojmo                        180569

8:54.6                            Jiskra Znojmo /Hlom, Dvořák 35, Haspra                                  Znojmo                        201057

8:56.6                            Sokol Znojmo                                                                                                         34

(10)

9:21.0                            Gymn. Znojmo /Matouš 38, Muller, Stritzko                             Znojmo                        140554

9:24.5                4          TJ Znojmo /Juračka 47, Dvořák, Hanák 51                               Znojmo                        180569

9:26.0                            Jiskra Znojmo                                                                                                          56

9:48.9                            Pedag.škola Znojmo / Mach 40, Janík, Teplý                          Znojmo                        201057

 

 

4 x 1500 metrů

 

20:13,4                          OU Miroslav /Benkovský, Lofítek, Beichbauer, Harca                Bratislava         010668

21:38.6                          US Fruta Znojmo /Henkl, Zelený, Palyza, Medek                     Bratislava         010668

 

 

400 – 300 – 200 – 100 metrů

 

2:06.6                            TJ Znojmo /Kladenský 72, Švec, Krajči 71, Kravec                 Znojmo                        120789

2:08.5                            Gy Znojmo /Dokulil 78, Vajčner, Pivnička 78, Fiala                 Znojmo                        081096

2:09.7                            Gy Znojmo /Vojtěch, Kostík, Vajčner, Michalec 76                  Znojmo                        111094

2:10.0                            Gy Znojmo /Dokulil 78, Oberreiter, Podzimek, Vajčner                        Znojmo                        091097

2:10.4                            Gy Znojmo /Kostík 77, Zavadil, Vajčner, Vajčner                                 Znojmo                        121095

2:11.9                            Gy Znojmo /Dokulil, Kostík 77, Pivnička 78, Vrána                  Znojmo                        031096

2:12.0                            Gy Znojmo /Oberreiter, Podzimek F. 81, Samaš, Hanuš                       Znojmo                        220999

2:12.0                7          Gy Polesného Zn /Kelča 82, Hanuš, Jakoubek 85, Oberreiter  Brno                 101001

2:14.6                            Gy Znojmo /Dokulil 78, Podzimek F., Vrána, Vajčner               Znojmo                        300997

2:14.9                            Gy Znojmo /Podzimek F. 81, Oberreiter, Samaš, Vrána                       Znojmo                        081098

(10)

2:15.8                            Gy Znojmo /Tomšíček, Podzimek K. 57, Opálka, Blažek                      Znojmo                        061099

2:17.3                11        Gy Polesného Znojmo /Blažek, Šotkovský, Tomíček 83, Toman 49 Brno                    101001

2:17.5                            Gy Znojmo /Kostík 77, Pivnička 78, Vajčner, Dokulil                Znojmo                        190995

2:18.2                            Gy Znojmo /Podzimek F. 81, Oberreiter, Samaš, Vrána                       Znojmo                        220998

2:19.0                            OA Znojmo / Zálešák 78, Hlávka, Kavan, Ferik                         Znojmo                        300997

2:19.0                1          Gy Znojmo /Binder, Toman P., Hanuš, Šotkovský                     Znojmo                        260902

2:19.52              8          Gy Znojmo /Salaba 86, Piskač 85, Mička 87, Dítě Lukáš 85    Brno                 011003

2:19.6                2          Gy M.Krumlov /Kocáb V., Kocáb D., Filip, Kéda 82                Znojmo                        190901

2:19.9                            Gy M.Krumlov /Diviš, Kohoutek, Mazáč 81, Valla                    Znojmo                        300997

2:19.9                            SOŠ Znojmo /Pečenka, Malačka, Šafajzl 81, Bukáček                        Znojmo                        220999

(20)

2:20.1                            SSOŠ Znojmo /Kabátek 79, Kladenský 72, Musil, Kvapil 77    Znojmo                        031096

2:20.4                            SSOŠ Znojmo /Kabátek 79, Novák, Švach, Musil 78               Znojmo                        300997

2:20.7                            Gy M.Krumlov /Pavlů, Nič, Tomaj 79, Mazáč                          Znojmo                        031096

2:20.8                1          Gy M.Krumlov /Procházka 86, Hrubý 86, Polák 86, Kocáb 85 Znojmo                        240903

2:21.0                2          Gy Znojmo /Piskač 85, Ponížil 87, Salaba 86, Teplý 88                      Znojmo                        240903

2:21.76              10        Gy Znojmo /Ponížil 87, Dítě Lubomír 85, Daniel 88, Bartošek 84        Brno                 011003

2:22.1                            Gy Znojmo /Oodzimek 81, Binder, Tomšíček, Opálka              Znojmo                        220999

2:24.1                3          Gy Polesného Zn /Šotkovský 84, Kaman, Toman 49, Tomíček Znojmo                        190901

2:24.2                3          SOŠ M. Krumlov /Jelínek 86, Vondruška 86, Ludin 84, Mikéska 85   Znojmo   240903

2:24.3                2          Gy M. Krumlov /Kocáb V., Polák, Dufek, Kocáb D.                  Znojmo                        260902

(30)

2:26.8                3          SOŠ,SOU,OU M.Krumlov /Herolt, Ďurač, Vyžrálek, Jelínek      Znojmo                        260902

2:27.5                4          Gy Znojmo /Toman J., Roček, Hotař, Pavlíček                         Znojmo                        260902

2:27.6                b          Gy Znojmo /Dítě, Hotař, Salaba, Šotkovský                              Brno                 081002

2:28.0                5          OA Znojmo /Habrle, Gonsorčík, Fetterle, Ploch                                   Znojmo                        260902

2:30.2                4          OA Znojmo /Hrb 87, Lukš 85, Fiala 85, Kratochvíl 85              Znojmo                        240903

2:31.0                4          OA Znojmo /Ploch, Kantor, Šturala, Umlášek 82                                  Znojmo                        190901

2:59.0                6          Gy +SPgŠ Znojmo /Mička, Dvořák, Karl, Radil                                    Znojmo                        260902

 

 

800 – 400 – 200 – 100 metrů

 

3:23.1                            TJ Znojmo /Jirgl, Jetelina, Matouš 38, Šafránek                                  Praha               151061

3:33.4                            TJ Znojmo /Gerža 48, Seyček 47, Soukup, Staňa                   Znojmo                        031065

3:36.6                            TJ Znojmo /Vondrák, Trnka 41, Mikulič 44, Dvořák 35             Znojmo                        031065

3:45.7                            Sokol Znojmo                                                                                                         35

3:50.0                            Sokol Znojmo                                                                                                         34

3.50.8                            TJ Znojmo /Šoba 50, Endl 54, Šimek 58, Cehelský 56                        Nové Zámky     130975

3:52.0                            Sokol Znojmo                                                                                                         47

3:53.5                            Sokol Znojmo /Kulhánek, Cihlář, Vondráček, Stehlík                                              33

3:53.7                            Sokol Znojmo                                                                                                         35

3:55.0                            Sokol Znojmo                                                                                                         33

 

3:55.1                            Sokol Znojmo                                                                                                         35

3:57.5                            TJ Znojmo /Veselý, Oremba 60, Purdják 59, Zelený 60                       Nové Zámky     130975

4:01.4                            Dukla Znojmo VÚ 9108/Hubatka, Fencl, Matějíček, Lolek       Znojmo                        031065

4:05.1                            Sokol Znojmo /Illich, Holomek,Zásměta, Mrtýnek 08               Brno                 201029

4:14.9                            Dukla Znojmo VÚ 8505 /Kliment, Malacj, Farkaš, Molnár        Znojmo                        031065

4:16.8                            Dukla Znojmo VÚ 8505 /Petrovič, Remenár, Orgon, Zimák      Znojmo                        031065

 

 

Hod břemenem 9,08kg

 

14,44                 V          Jaromír                        Kališ                260334            AC Miroslavské Knínice           B-Žabovřesky    230601

 

 

Hod břemenem 11,34kg

 

12,53                 V          Karel                Bednář             090344            TJ Znojmo                   B-Žabovřesky    220901

10,97                 V          Rudolf              Řezanina         200649            TJ Znojmo                   B-Žabovřesky    060702

 

 

Hod kamenem 50kg

 

2,55                 3          Karel                Bednář             090344            TJ Znojmo                   B-Žabovřesky    260901

 

 

Sprinterský trojboj

/ 50 metrů – 60 metrů. – 100 metrů/

 

1862                  2          Jindřich                       Vaníček                        050686            AC Moravský Krumlov  Jihlava             220901

 

 

Vrhačský trojboj

/koule 5kg, disk, 1kg, oštěp 600g/

 

1554                  1          Jaromír                        Kališ                260334            AC Miroslavské Knínice           B-Žabovřesky    080501

10,70   41,14   32,76

 

 

Vrhačský pětiboj

/kladivo 5kg, koule 5kg, disk 1kg, oštěp 600g, břemeno 9,08kg/

 

2755                  1          Jaromír                        Kališ                260334            AC Miroslavské Knínice           B-Žabovřesky    080501

39,42   10,70   41,14   32,76   17,36

 

 

Vrhačský pětiboj

/kladivo 6kg, koule 6kg, disk 1,5kg, oštěp 800g, břemeno 11,34kg/

 

2539                              Karel                Bednář             090344            TJ Znojmo                   B-Žabovřesky    220901

36,28   10,50   42,98   26,60   12,53

 

 

Čtyřboj

/60 metrů, Dálka, míček, 800 metrů/

 

1817                  1          Pavel               Kellner             020786            ZŠ Miroslav                  Znojmo                        021001

7.9     4.80     60,60   2:24.6

1811                   2          Zdeněk             Mička               130987            ZŠ Znojmo-Přímětice  Znojmo                        021001

8.1     5.05     55,30   2:20.4

1773                  3          David               Fetterle                               86            ZŠ Václ.nám. Znojmo Znojmo                        021001

8.3     4.66     76,30   2:29.0

1757                  4          Jiří                   Kutlvašr            170486            Gymnázium Znojmo    Znojmo                        021001

7.9     4.71     57,30   2:25.8

1746                  5          Michal             Sklenář                               86            ZŠ Václ. nám. Znojmo            Znojmo                        021001

7.8     4.93     58,80   2:34.5

1733                  6          Martin              Sobotka                  87            ZŠ Miroslav                  Znojmo                        021001

8.1     4.42     68,40   2:27.1

1686                  7=        Tomáš              Přibyl                      86            ZŠ Lubnice                  Znojmo                        021001

7.9     5.15     54,10   2:37.9

1686                  7=        Jan                  Vondruška               86            ZŠ Vémyslice              Znojmo                        021001

8.2     4.63     62,30   2:27.5

1666                  9          Ondřej             Šušlák                     86            ZŠ nám. Rep. Znojmo Znojmo                        021001

8.3     4.70     57,50   2:24.4

1638                  10        Pavel               Šeiner                     87            ZŠ Vémyslice              Znojmo                        021001

8.3     4.68     37,50   2:34.8

(10)

1630                  11        Lukáš               Machoň                  86            ZŠ Pražská Znojmo      Znojmo                        021001

8.2     4.99     58,60   2:34.4

1623                  12        Tomáš              Zika                         86            ZŠ ul.Mládeže Znojmo            Znojmo                        021001

8.2     4.39     56,50   2:24.8

1616                  13        Libor                Černý                      86 ZŠ ul.Mládeže Znojmo            Znojmo                        021001

8.0     4.63     54,70   2:32.9

1612                  14        Jiří                   Hrb                   170287            ZŠ Miroslav                  Znojmo                        021001

8.5     5.09     41,90   2:44.4

1581                  15        Petr                  Prunar                     87            ZŠ ul.Mládeže Znojmo            Znojmo                        021001

8.1     4.59     59,00   2:36.6

1574                  3          Tomáš              Stuchlík                       200290            ZŠ Jevišovice              Znojmo                        130503

8.4     4.11     66,00   2:33.6

1479                  16        Luděk               Jelínek             270886            ZŠ Hrušovany               Znojmo                        021001

7.8     4.37     50,10   2:43.8

1410                  17        Vojtěch                        Tatíček                    86            ZŠ nám.Rep. Znojmo  Znojmo                        021001

8.4     4.98     57,90   2:53.8

1406                  18        Jan                  Ponížil                    87            ZŠ Hrušovany               Znojmo                        021001

8.3     4.05     50,00   2:32.1

1355                  19        Luboš               Mihalík                    86            ZŠ Václ. nám. Znojmo            Znojmo                        021001

8.6     4.37     53,20   2:37.8

(20)

1353                  20        Lukáš               Kačal                      87            ZŠ Dyjákovice              Znojmo                        021001

8.3     4.31     43,20   2:35.9

1349                  6          Martin              Piskáček                       ZŠ Hrušovany               Znojmo                        130503

8.9     4.15     50,00   2:30.9

1321                  21        Dušan              Míček                      86            ZŠ Pražská Znojmo      Znojmo                        021001

8.2     4.28     47,80   2:45.4

1314                  22        Jan                  Kolařík             301086            ZŠ Hrušovany               Znojmo                        021001

9.0     4.29     71,60   2:48.6

1311                   23        Petr                  Nesnídal                 86            ZŠ nám.Rep. Znojmo  Znojmo                        021001

8.7     4.30     56,50   2:41.7

1300                  24        Milan               Juřena                    87            ZŠ Vémyslice              Znojmo                        021001

8.5     4.13     49,90   2:38.9

1299                  25        David               Essender                  86            ZŠ Pražská Znojmo      Znojmo                        021001

8.6     4.32     57,20   2:46.5

1261                  8          Václav             Faraga                    89            ZŠ Přímětice Zn          Znojmo                        130503

8.7     4.66     51,50   2:56.0

1254                  9          Adam               Vajčner                               89            ZŠ Jevišovice              Znojmo                        130503

8.7     4.48     41,00   2:43.2

1246                  10        Adam               Holubovský       271290            ZŠ Hrušovany               Znojmo                        130503

8.6     4.47     44,00   2:49.4

(30)

1234                  11        Martin              Pěnkava                  90            ZŠ Přímětice Zn          Znojmo                        130503

8.5     4.52     48,50   2:59.9

1232                  12        Jaroslav           Staněk                    89            ZŠ Přímětice Zn          Znojmo                        130503

8.5     4.04     47,00   2:48.4

1170                   14                                Bursík                      90            ZŠ Republiky Zn          Znojmo                        130503

9.0     3.90     43,00   2:36.4

1149                   26        David               Babuška                  87            ZŠ Dyjákovice              Znojmo                        021001

8.8     4.36     46,40   2:48.8

1120                   16        Šimon              Galko                      90            ZŠ Pražská Zn              Znojmo                        130503

9.2     4.50     54,50   2:59.2

1094                  18                                Sivera                     90            ZŠ Republiky Zn          Znojmo                        130503

9.0     3.58     44,00   2:40.0

1090                  19        Lukáš               Šebesta                  89            G a SPgŠ Znojmo       Znojmo                        130503

8.7     4.20     48,00   3:04.9

1082                  20        Miroslav           Dohnal                    89            ZŠ Jevišovice              Znojmo                        130503

9.0     4.06     39,00   2:44.7

1065                  22=      Filip                 Humlíček                90            ZŠ Dyjákovice              Znojmo                        130503

8.5     4.40     49,50   3:25.8

1063                  27        Tomáš              Hříbek                     87            ZŠ Dyjákovice              Znojmo                        021001

9.3     4.04     46,90   2:41.9

(40)

1036                  28        Adam               Řezanina                87            ZŠ Znojmo-Přímětice  Znojmo                        021001

9.4     3.92     56,30   2:49.7

1026                  25                                Česnek                         ZŠ Pražská Zn              Znojmo                        130503

9.1     4.04     39,00   2:48.2

1021                  29        Libor                Lejkep              300388            ZŠ Znojmo-Přímětice  Znojmo                        021001

9.7     4.03     63,00   2:54.7

999                  26        Miloš                Jelínek                                                             Znojmo                        130503

9.3     3.75     40,50   2:42.0

966                  28        Aleš                 Čech                       90            G a SPgŠ Znojmo       Znojmo                        130503

8.9     4.11     35,50   3:08.6

955                  30                                Tobolka                                    ZŠ Pražská Znojmo      Znojmo                        130503

8.7     3.64     35,00   2:56.4

916                  33                                Mareš                      90            ZŠ Republiky Zn          Znojmo                        130503

9.3     4.00     37,00   2:53.8

909                  34        Petr                  Čech                       90            G a SPgŠ Znojmo       Znojmo                        130503

9.2     4.03     38,50   2:58.9

889                  30        Vojtěch                        Durák               120790            Běžecký klub Znojmo   Znojmo                        021001

8.0     3.22     34,00   2:42.5

873                  31        Vít                    Bárta                       87            ZŠ Znojmo-Přímětice  Znojmo                        021001

8.7     4.29     49,20   DNF

 

 

Čtyřboj

/60m – výška – míček – 800m/

 

1479                  4          Filip                 Tanev              020189            ZŠ Jevišovice              Znojmo                        130503

8.4   1.35   67,00   2:51.1

1364                  5          Radek              Železný                                    ZŠ Hrušovany               Znojmo                        130503

8.4   1.50   49,00   2:59.1

1293                  7                                  Novák                           ZŠ Pražská Zn              Znojmo                        130503

8.7   1.35   45,00   2:42.2

1182                   13        Tomáš              Holík                060890            ZŠ Hrušovany               Znojmo                        130503

9.3   1.40   48,00   2:46.3

1150                   15        Karel                Heimlich                 89            ZŠ Přímětice Zn          Znojmo                        130503

9.4   1.35   56,50   2:52.2

1122                   17        Tomáš              Dufek                      89            ZŠ Jevišovice              Znojmo                        130503

9.1   1.40   42,00   2:52.5

1073                  21        Lukáš               Blanár                     90            ZŠ Dyjákovice              Znojmo                        130503

9.1   1.30   50,00   2:58.3

1044                  24                                Kuřitka                         ZŠ Republika Zn          Znojmo                        130503

10.0   1.40   54,00   2:54.3

980                  27                                Beil                              ZŠ Pražská Zn              Znojmo                        130503

8.9   1.20   42,00   2:59.6

959                  29        Jiří                   Pacík                      89            ZŠ Dyjákovice              Znojmo                        130503

9.5   1.25   42,50   2:50.4

934                  31        Jan                  Bvoc                       90            ZŠ Přímětice Zn          Znojmo                        130503

9.2   1.30   44,50   3:08.4

928                  32        Miroslav           Zika                         90            G a SPgŠ Znojmo       Znojmo                        130503

9.6   1.20   43,50   2:49.3

854                  35        Miroslav           Raab                       90            G a SPgŠ Znojmo       Znojmo                        130503

9.3   1.25   29,50   2:55.0

768                  36        Radek              Chýla                           ZŠ Hrušovany               Znojmo                        130503

9.2   1.35   40,00   0.00.0

661                  37        Petr                  Bezděk                    90            ZŠ Republiky Zn          Znojmo                        130503

9.7   1.30   42,00   3:50.7

 

 

Čtyřboj

/60m – dálka – koule 4kg – 800m/

 

2018                  1          Lukáš               Condelár          140288            ZŠ Přímětice               Znojmo                        300903

7.8   5.25   10,93   2:30.0

1772                  2          Jakub               Fučík                160489            ZŠ Republiky Znojmo  Znojmo                        300903

7.7   4.78     9,06   2:36.6

1654                  3          Marek               Meistr                      89            ZŠ Znojmo, Pražská     Znojmo                        300903

8.1   4.46     8,85   2:29.8

1624                  4          Lukáš               Soukal                    89            ZŠ Hrušovany               Znojmo                        300903

8.1   5.24     7,52   2:39.9

1604                  5          Karel                Kočí                        88            ZŠ Znojmo, Přímětice Znojmo                        300903

8.0   4.84     8,46   2:42.7

1602                  6          Petr         Tomašovič                      88            ZŠ Hrušovany               Znojmo                        300903

8.3   4.66     9,42   2:37.2

1576                  7          Jan                  Kočí                        89            ZŠ Znojmo, Republiky Znojmo                        300903

8.5   4.75     9,31   2:35.8

1523                  8          Jakub               Teleki                      89            ZŠ Prosiměřice                        Znojmo                        300903

8.2   4.21     9,25   2:38.8

1518                  9=        Ludvík              Houšť                      88            ZŠ Tasovice                 Znojmo                        300903

8.4   4.70     9,38   2:43.7

1518                  9=        Milan               Šálek                      88            ZŠ Znojmo, Václavské Znojmo                        300903

8.9   4.66   11,56   2:44.9

1459                  11        Martin              Piskáček                  89            ZŠ Hrušovany               Znojmo                        300903

8.6   4.56     7,07   2:28.7

1450                  12        Jan                  Mai                         88            ZŠ Miroslav                  Znojmo                        300903

8.6   4.55     8,68   2:38.7

1424                  13        Jakub               Machoň                  88            ZŠ Znojmo, Pražská     Znojmo                        300903

8.5   4.89     9,58   2:57.5

1415                  14        David               Ryvola             290989            ZŠ Znojmo, Republiky Znojmo                        300903

8.6   4.59   10,64   2:56.8

1397                  15        Radek              Čermák                        210589            ZŠ Znojmo, Pražská     Znojmo                        300903

7.9   4.52     6,70   2:50.8

1317                  16        Pavel               Tapšík                    88            ZŠ Znojmo, Přímětice Znojmo                        300903

8.6   3.97     8,20   3:39.3

1287                  17        Vratislav           Pospíšil                               88            ZŠ Tasovice                 Znojmo                        300903

8.9   3.59   10,52   2:44.1

1251                  18        Jakub               Jedinák                               88            ZŠ Prosiměřice                        Znojmo                        300903

8.5   4.66     7,68   2:59.9

1249                  19        Michal             Zeiser                      88            ZŠ Prosiměřice                        Znojmo                        300903

8.6   3.50     8,16   2:38.8

1247                  20        Václav             Koryťák                               88            ZŠ Tasovice                 Znojmo                        300903

8.5   4.36     7,55   2:52.8

1223                  21        Marek               Procházka               88            ZŠ Miroslav                  Znojmo                        300903

8.7   4.30   7,00   2:45.1

1218                  22        Miloš                Neunteufel              88            ZŠ Znojmo, Václavské Znojmo                        300903

8.7   3.98     7,12   2:40.9

1203                  23        Petr                  Priml                       89            ZŠ Miroslav                  Znojmo                        300903

8.8   4.15     8,06   2:49.1

1191                   24        Jan                  Sojka                      88            ZŠ Břežany                  Znojmo                        300903

9.3   4.13     8,26   2:40.5

1065                  25        Marek               Fojtík                       90            ZŠ Břežany                  Znojmo                        300903                                    8.8   3.84     7,29   2:54.2

958                  26        Ondřej             Nohava                               89            ZŠ Znojmo, Václavské Znojmo                        300903

8.9   4.07     6,41   3:03.7

849                  27                                Koudela                       ZŠ Břežany                  Znojmo                        300903

9.2   4.04     8,33   2:55.3

726                  28        Filip                 Gregr                      92            ZŠ Břežany                  Znojmo                        300903

11.8   3.06     4,73   3:43.7

374                  29        Robert              Zámečník                92            ZŠ Břežany                  Znojmo                        300903

10.5   3.06     5,56   3:32.2

329                 30        Jan                  Bartl                        92            ZŠ Břežany                  Znojmo                        300903

10.3   0.00     4,32   3:14.7

 

 

 

Čtyřboj

/60 metrů, výška, míček, 1000 metrů/

 

2017                  4          Ondřej             Steinhauser     040188            ZŠ Hrušovay                 Znojmo                        130503

8.0   1.63   59,50   3:09.0

1862                  8          Tomáš              Makovička               87            ZŠ Jevišovice              Znojmo                        130503

8.2   1.63   58,09   3:16.6

1788                  14        Libor                Leikep                     88            ZŠ Přímětice – Zn       Znojmo                        130503

8.6   1.63   70,00   3:26.8

1552                  22        Ivo                   Drahokoupil                 Gy Moravský Krumlov   Znojmo                        130503

8.8   1.55   65,00   3:38.3

1484                  28        Jakub               Fučík                160489            ZŠ Republika Zn          Znojmo                        130503

8.3   1.50   45,00   3:36.4

1457                  29        Miroslav           Svoboda                 88            ZŠ Blížkovice               Znojmo                        130503

8.9   1.40   52,00   3:19.4

1449                  30        Josef                Šťastný                                    Gy Motavský Krumlov   Znojmo                        130503

8.9   1.45   55,00   3:27.7

1439                  31        Petr                  Dvořák                     87            G a SPgŠ Znojmo       Znojmo                        130503

9.4   1.45   71,00   3:33.4

1328                  33                                Machoň                       ZŠ Pražská Znojmo      Znojmo                        130503

8.7   1.55   47,00   3:52.4

1208                  40        Martin              Marek                      88            ZŠ Dyjákovice              Znojmo                        130503

9.1   1.50   52,00   3:57.9

1018                  41                                Pokorný                   87            ZŠ Blížkovice               Znojmo                        130503

9.3   1.45   44,00   4:06.0

 

 

Čtyřboj

/60m – výška – koule 4kg – 1000m/

 

2196                  2          Zdeněk             Mička                      87            ZŠ Přímětice – Zn       Znojmo                        130503

7.9   1.60     9,93   3:00.3

1950                  5                                  Forman                                    ZŠ Pražská Znojmo      Znojmo                        130503

8.3   1.60   11,18   3:23.6

1878                  6          Lukáš               Condelár          140288            ZŠ Přímětice – Zn       Znojmo                        130503

8.2   1.60   10,45   3:30.5

1867                  7          Oldřich                        Chmelař                  87            ZŠ Jevišovice              Znojmo                        130503

8.1   1.55   11,92   3:42.8

1798                  13        Lukáš               Soukal             040189            ZŠ Hrušovany               Znojmo                        130503

8.1 1.66   8,30 3:34.0

1648                  18        Petr                  Svoboda                      Gy Moravský Krumlov   Znojmo                        130503

8.7   1.45     8,71   3:16.4

1563                  20        Michal             Bělák                      87            G a SPgŠ Znojmo       Znojmo                        130503

8.7   1.25     9,05   3:13.2

1562                  21        Jan                  Kočí                        89            ZŠ Republika Zn          Znojmo                        130503

8.9   1.55     8,09   3:25.5

1528                  24        Tomáš              Volný                      87            ZŠ Dyjákovice              Znojmo                        130503

8.4 1.40   9,46 3:42.6

 

 

Čtyřboj

/60m – dálka – míček – 1000m/

 

2070                  3          Jan                  Ponížil                    87            ZŠ Hrušovany               Znojmo                        130503

7.8   5.10   60,00   3:01.0

1814                  10                                Meister                         ZŠ Pražská Znojmo      Znojmo                        130503

8.1   4.65   62,50   3:12.1

1622                  17                                Valášek                                    ZŠ Pražská Znojmo      Znojmo                        130503

8.7   5.01   47,00   3:08.9

1520                  25        Tomáš              Jarušauskas             88            ZŠ Jevišovice              Znojmo                        130503

8.2   4.57   67,50   3:50.8

1508                  26        Aleš                 Stavinoha               88            ZŠ Dyjákovice              Znojmo                        130503

8.2   4.59   59,00   3:41.9

1507                  27        Petr                  Marek                      88            ZŠ Dyjákovice              Znojmo                        130503

8.2   4.77   55,00   3:41.9

1432                  32        Jiří                   Kahoun                               88            ZŠ Přímětice – Zn       Znojmo                        130503

8.7   4.43   53,00   3:24.3

1309                  36        Vít                    Čepera                         Gy Moravský Krumlov   Znojmo                        130503

9.1   4.76   47,00   3:29.3

1303                  37        Lubomír           Hammer                  87            G a SPgŠ Znojmo       Znojmo                        130503

8.8   4.28   51,00   3:32.2

1297                  38                                Pavelka                   88            ZŠ Jevišovice              Znojmo                        130503

8.9   4.30   58,00   3:38.3

1221                  39        Ondřej             Zajíc                       87            G a SPgŠ Znojmo       Znojmo                        130503

9.9   4.07   63,50   3:24.0

 

 

Čtyřboj

/60m – dálka – koule 4kg – 1000m/

 

2378                  1          Ondřej             Sedláček         020987            ZŠ Blížkovice               Znojmo                        130503

7.6   5.51   11,01   2:59.6

1843                  9          Jiří                   Dohnal             200188            ZŠ Jevišovice              Znojmo                        130503

8.6   5.10   14,35   3:44.9

1807                  11        Luboš               Vítámvás                 87            ZŠ Blížkovice               Znojmo                        130503

8.3   4.57   11,82   3:26.0

1805                  12                                Hrůza                           ZŠ Pražská Znojmo      Znojmo                        130503

8.2   5.00     7,72   3:10.4

1651                  15        Pavel               Rojík                       87            G a SPgŠ Znojmo       Znojmo                        130503

8.6   4.68     7,93   3:10.3

1649                  16        Petr                  Bretschneider       88            ZŠ Republiky Zn          Znojmo                        130503

8.4   4.72     9,25   3:26.5

1611                   19        Petr                  Tomšovič                88            ZŠ Hrušovany               Znojmo                        130503

8.5   4.62   10,09   3:32.2

1549                  23        Vojtěch                        Friml                            Gy Moravský Krumlov   Znojmo                        130503

8.8   4.76     8,78   3:24.0

1371                  33        David               Ryvola                    88            ZŠ Republika Zn          Znojmo                        130503

8.8   4.43   10,20   3:52.4

1337                  34        Vladimír           Drmota                    87            ZŠ Dyjákovice              Znojmo                        130503

8.9   3.88     8,58   3:27.4

946                              Luboš               Hrnčíř                      88            ZŠ Přímětice – Zn       Znojmo                        130503

42        9.3   4.50     8,82   0

 

 

 

 

 

ŽENY

 

50 metrů

 

6.8                               Zdeňka             Fialová                        280159            TJ Znojmo                   Znojmo                        200875

6.9                               Vlasta              Drábková          010959            TJ Znojmo                   Znojmo                        200875

7.0                               Irena                Tomášová               62            TJ Znojmo                   Znojmo                        151074

7.0                               Zuzana                        Ďurková                   64            Sokol Šanov                Znojmo                        150976

7.1                               Růžena                        Komendová     160361            TJ Znojmo                   Znojmo                        151075

7.1                               Eva                  Buchtelová      130565TJ Znojmo                   Znojmo                        180479

7.1                               Dagmar            Brunclíková             66            TJ Znojmo                   Znojmo                        240981

7.2                               Naděžda          Běhavá                               50            ZDŠ Loucká Znojmo    Znojmo                        120564

7.2                               Jana                Holčapková             51            ZDŠ Loucká Znojmo    Znojmo                        120564

7.2                               Eva                  Dvořáková               51            ZDŠ Leninova Znojmo Znojmo                        300564

(10)

7.2                               Zdena              Nešpůrková             52            ZDŠ Republiky Znojmo            Znojmo                        250566

7.2                               Miluše              Filipská                               59            ZDŠ Jevišovice                        Znojmo                        171073

7.2                               Anna                Debrecinová    170560            TJ Znojmo                   Znojmo                        151074

7.2                               Jana                Kumprechtová        68            TJ Znojmo                   Znojmo                        240981

7.3                               Eva                  Krejčí                      50            ZDŠ Loucká Znojmo    Znojmo                        120564

7.3                               Pavla               Jandová                  52            ZDŠ Miroslav               Miroslav           250564

7.3                               Alena               Tobolková               53            ZDŠ Šanov                  Znojmo                        030667

7.3                               Marie               Popelková               54            ZDŠ Želetice                                              67

7.3                               Libuše              Drábková          300957            ZDŠ Loucká Znojmo    Znojmo                        181072

7.3                               Alena               Holíková           060159            TJ Znojmo                   Znojmo                        171073

(20)

7.3                               Libuše              Čechová          241258            TJ Znojmo                   Znojmo                        171073

7.3                               Anna                Benčatová              61            TJ Znojmo                   Znojmo                        151074

7.3                               Jana                Jakoubková             61            ZDŠ Jevišovice                        Znojmo                        151075

7.3                               Renata             Pěnkavová              67            ZDŠ Mládeže Znojmo  Znojmo                        010679

7.3                               Radka              Cafourková              72            ZDŠ Republiky Znojmo            Znojmo                        060687

7.4                               Helena             Koukalová               52            ZDŠ Blížkovice                        Blížkovice        150564

7.4                               Anna                Sedláková               51            ZDŠ Miroslav               Miroslav           250564

7.4                               Vlasta              Moučková               50            ZDŠ Miroslav               Miroslav           250564

7.4                               Zdeňka             Kaplanová              50            ZDŠ Miroslav               Miroslav           250564

7.4                               Anna                Formáčková            54            ZDŠ Strachotice          Znojmo                        260566

(30)

7.4                               Svatava           Stejskalová             52            ZDŠ Želetice               Znojmo                        260566

7.4                               Jana                Juřičková                55            ZDŠ Břežany                                               67

7.4                               Eva                  Marešová         070158            ZDŠ Leninova Znojmo Znojmo                        181072

7.4                               Eliška               Rýznarová               58            ZDŠ Sídliště Znojmo    Znojmo                        181072

7.4                               Dana                Kinčíková                58            TJ Znojmo                   Znojmo                        171073

7.4                               Marie               Ďurišová                  59            ZDŠ Václavské nám.    Znojmo                        171073

7.4                               Lenka               Štorková           180157            TJ Znojmo                   Znojmo                        170774

7.4                               Milada             Čechová                 62            TJ Znojmo                   Znojmo                        180974

7.4                               Lenka               Dlapová                  63            TJ Znojmo                   Znojmo                        250475

7.4                               Marie               Pilařová                  63            TJ Znojmo                   Znojmo                        300575

(40)

7.4                               Jana                Kratochvílová         61            TJ Znojmo                   Znojmo                        151075

7.4                               Jana                Pašková           060562            TJ Znojmo                   Znojmo                        151075

7.4                               Markéta            Kopečková              64            TJ Znojmo                   Znojmo                        150976

7.4                               Jitka                 Dreickerová             62            ZDŠ Želetice               Znojmo                        071076

7.4                               Anna                Řehůřková               62            ZDŠ Božice                 Znojmo                        071076

7.4                               Alena               Vlčková                               62            ZDŠ Sídliště Znojmo    Znojmo                        071076

7.4                               Ivana               Nováková                65            ZDŠ Blížkovice                        Znojmo                        121078

7.4                               Dagmar            Chmelová               64            TJ Znojmo                   Znojmo                        121078

7.4                               Věra                 Adamíková              64            ZDŠ Moravský Krumlov            Znojmo                        121078

7.4                               Eva                  Coufalová               68            Sokol Blížkovice          Vyškov              270980

(50)

7.4                               Jaroslava         Plíšková                  68            ZDŠ Jevišovice                        Znojmo                        011080

7.4                               Anna                Jakoubková             67            ZDŠ Jevišovice                        Znojmo                        011080

 

 

60 metrů

 

7.8                               Vlasta              Drábková          010959            TJ Znojmo                   Znojmo                        040674

7.8                               Irena                Tomášová               62            TJ Znojmo                   Znojmo                        150674

7.8                               Zuzana                        Ďurková                   64            Sokol Šanov                Velké Meziříčí  190677

7.9                               Libuše              Bohdálková             40            Jiskra Znojmo                                              56

7.9                               Zdeňka             Fialová                        280159            TJ Znojmo                   Znojmo                        040674

7.9                               Martina                        Šplíchalová     071075            TJ Znojmo                   Olomouc         160690

8.0                               Ludmila                       Jelečková               34            Sokol NV Znojmo                                        51

8.0                               Anna                Debrecinová    170560            TJ Znojmo                   Znojmo                        040674

8.0                               Lenka               Dlapová                  63            TJ Znojmo                   Martin              130979

8.0                               Ladislava         Valíková           241273            TJ Znojmo                   Znojmo                        120989

(10)

8.0                               Hana                Lorencová              74            SOU Znojmo                Znojmo                        120989

8.0                               Daniela                        Watzingerová   130576            TJ Znojmo                   Třinec              130690

8.31                             Kateřina           Hroudná                  84            ZŠ Lubnice                  Nové Známky   181097

8.1                               Běla                 Kudláčková             33            Sokol NV Znojmo                                         50

8.1                               Eva                  Dvořáková               51            ZDŠ Leninova Znojmo B rno                011064

8.1                               Marie               Černá                      50            ZDŠ Mor. Krumlov                                       64

8.1                               Vilma               Nejepsová               49            AŽD Mor. Krumlov        Znojmo                        020565

8.1                               Ivana               Bláhová                  46            TJ Znojmo                   Znojmo                        060663

8.1                               Eva                  Krejčí                      50            SVVŠ Znojmo              Znojmo                        030667

8.1                   V          Alena               Gabrhelová      050954            ZDŠ Božice                 Božice             150569

(20)

8.1                               Eva                  Buchtelová      130565            TJ Znojmo                   Znojmo                        160578

8.1                               Dagmar            Jandová                  64            TJ Znojmo                   Znojmo                        011080

8.1                               Petra                Písaříčková             69            TJ Znojmo                   Znojmo                        250582

8.1                               Pavla               Nagyová                 68            TJ Znojmo                   Jihlava             230682

8.1                               Barbora            Šmerdová        100671            TJ Znojmo                   Třebíč              020684

8.1                               Lenka               Bikarová                  73            TJ Moravský Krumlov   Znojmo                        240587

8.1                               Miriam             Jurčíková                75            SOU Znojmo                Znojmo                        120889

8.1                               Jitka                 Obrdlíková              82            ZŠ Jevišovice              Znojmo                        290497

8.1                               Michaela         Švecová          020379            Gymnázium Znojmo    Znojmo                        091097

8.2                               Věra                 Škrobáčková           46            SZŠ Znojmo                Brno                 070662

(30)

8.2                               Zdena              Polášková               48            TJ Znojmo                   Znojmo                        180563

8.2                               Marie               Pospíšilová             50            SVVŠ Znojmo              Třebíč              310568

8.2                               Dana                Kinčíková                58            TJ Znojmo                   Znojmo                        040674

8.2                               Dana                Kratochvílová  141261            TJ Znojmo                   Praha               200675

8.2                               Růžena                        Komendová     160361            TJ Znojmo                   Znojmo                        020676

8.2                               Jana                Pašková           060562            TJ Znojmo                   Znojmo                        130676

8.2                               Jarmila                        Fialková           161157            TJ Znojmo                   Znojmo                        140776

8.2                               Markéta            Kopečková              64            TJ Znojmo                   Znojmo                        270477

8.2                               Renata             Oliwiská                  65            ZDŠ Mor.Krumlov         Znojmo                        070678

8.2                               Ivana               Nováková                65            Sokol Blížkovice          Znojmo                        010679

(40)

8.2                               Dagmar            Brunclíková             66            TJ Znojmo                   Znojmo                        150680

8.2                               Jana                Kumprechtová        68            TJ Znojmo                   Znojmo                        140682

8.2                               Kateřina           Maloňová               72            TJ Moravský Krumlov   Znojmo                        250686

8.2                               Marcela           Groissová                75            TJ Znojmo                   Třinec              150688

8.2                               Klára                Šmerdová               75            TJ Znojmo                   Třebíč              280589

8.2                               Petra                Adámková        090975            TJ Znojmo                   Třebíč              280589

8.2                               Hana                Hrdová                    75            TJ Znojmo                   Znojmo                        100989

8.2                               Blanka             Žďánská                  74            SZŠ Znojmo                Znojmo                        120989

8.2                               Petra                Nováková         131178            TJ Znojmo                   Ivančice          200692

8.2                   3b1      Eva                  Moltašová        170388            ZŠ Znojmo, ul.Mládeže           Znojmo                        100603

 

 

100 metrů

 

12.5                               Zdeňka             Fialová                        280159            TJ Znojmo                   Nitra                 150876

12.5                               Petra                Pokorná           260966            TJ Znojmo                   Prostějov          030983

12.80                             Zuzana                        Čučková           040486            ZŠ Vídeňská Znojmo    Nové Zámky     220900

12.81                             Martina                        Šplíchalová     071075            TJ Znojmo                   Vídeň               040591

12.6                               Vlasta              Drábková          010959            TJ Znojmo                   Frýdek-Místek   200975

12.6                               Alena               Vyskočilová             66            TJ Znojmo                   Brno                 170586

12.7                               Lenka               Dlapová                  63            TJ Znojmo                   Hodonín           150680

12.7                               Dagmar            Jandorová               64            TJ Znojmo                   Znojmo                        120682

13.00                             Kateřina           Lacinová                86            Gymnázium Znojmo    Nové Zámky     220900

12.8                               Ladislava         Valíková           241273            TJ Znojmo                   Voroněž           220690

(10)

12.9                               Ivana               Bláhová                  46            TJ Znojmo                   Znojmo                        130664

12.9                               Jaromíra          Šulová             140656            TJ Znojmo                   Znojmo                        270574

12.9                               Alena               Lorencová       140871            TJ Znojmo                   Kroměříž          170586

12.9                               Andrea             Bohdálková      190373            TJ Znojmo                   Uh.Hradiště      200589

13.0                               Petra                Stehlíková               85            ZŠ Jevišovice              Znojmo                        120699

13.1                               Lenka               Štorková           180157            TJ Znojmo                   Gottwaldov      030675

13.1                               Zuzana                        Ďurková                   64            Gymnázium Znojmo    Znojmo                        170579

13.1                               Dagmar            Brunclíková             66            TJ Znojmo                   Znojmo                        060681

13.1                               Jitka                 Bechová                 68            Gy Mor.Krumlov           Vyškov              180584

13.1                               Marcela           Dlapová                  66            TJ Znojmo                   Znojmo                        160684

(20)

13.2                               Jana                Bláhová                  39            Jiskra Znojmo                                              56

13.2                               Růžena                        Komendová     160361            TJ Znojmo                   Hodonín           260676

13.2                               Petra                Špačková         291071            TJ Znojmo                   Brno                 140587

13.3                               Libuše              Bohdálková             40            Jiskra Znojmo                                              56

13.3                               Věra                 Škrobáčková           46            SZŠ Znojmo                Znojmo                        230662

13.3                               Zdena              Drábková          240252            Gymnázium Znojmo    Znojmo                        190570

13.3                               Libuše              Drábková          300957            TJ Znojmo                   Chropyně         120573

13.3                               Miluška                        Musilová          130758            TJ Znojmo                   Znojmo                        270574

13.3                               Jarmila                        Fialková           161157            TJ Znojmo                   Znojmo                        290574

13.3                               Eva                  Buchtelová      130565            TJ Znojmo                   Znojmo                        060681

(30)

13.3                               Pavla               Nagyová                 68            TJ Znojmo                   Tatabánya       130782

13.3                               Daniela                        Watzingerová   130576            TJ Znojmo                   Znojmo                        290490

13.3                               Hana                Hrdová                    75            TJ Znojmo                   Znbojmo          050690

13.60                             Lenka               Rosotová                 86            ZŠ Mládeže Znojmo    Nové Zámky     220900

13.4                               Eva                  Skoumalová            44            TJ Znojmo                   Znojmo                        230662

13.4                               Věra                 Kopecká          090161            TJ Znojmo                   Znojmo                        270978

13.4                               Štěpánka         Hynková                  71            Gymnázium Znojmo    Břeclac                        180589

13.4                               Ivana               Rabovská                66            SZŠ Znojmo                Znojmo                        260582

13.4                               Iveta                Vaňková                  63            TJ Znojmo                   Šumperk          270681

13.5                               Marcela           Machačová            40            TJ Znojmo                   Znojmo                        080658

(40)

13.5                               Miluše              Dvořáková               41            TJ Znojmo                                                  59

13.5                               Běla                 Šefčíková                33            TJ Znojmo                   Znojmo                        300862

13.5                               Marie               Šulová             290754            Gymnázium Znojmo    Znojmo                        170572

13.5                               Věra                 Jiskrová                   56            TJ Znojmo                   Znojmo                        170572

13.5                               Irena                Tomášová               62            TJ Znojmo                   Znojmo                        061076

13.5                               Markéta            Kopečková              64            TJ Znojmo                   Znojmo                        151080

13.5                               Barbora            Šmerdová        100671            TJ Znojmo                   Brno                 140587

13.5                               Petra                Adámková        090975            TJ Znojmo                   Znojmo                        290490

13.6                               Zdeňka             Nešpůrková             52            SZŠ Znojmo                Znojmo                        210569

13.8                               Karla                Tinková                               52            SZŠ Znojmo                Znojmo                        210569

 

 

150 metrů

 

19.1                               Martina                        Špíchalová             75            TJ Znojmo                   Brno                 290491

19.4                               Vlasta              Drábková          010959            TJ Znojmo                   Znojmo                        140776

19.8                               Irena                Tomášová               62            TJ Znojmo                   Znojmo                        100676

19.8                               Zdeňka             Fialová                        280159            TJ Znojmo                   Znojmo                        140776

20.0                               Lenka               Dlapová                  63            TJ Znojmo                   Znojmo                        250779

20.1                               Petra                Nováková         131178            TJ Znojmo                   Ivančice          200692

20.2                               Jana                Pašková           060562            TJ Znojmo                   Uh.Hradiště      060676

20.2                               Daniela                        Watzingerová   130576            TJ Znojmo                   B-Žabovřesky    110591

20.2                               Miroslava         Štykarová         111181 ZŠ Lubnice                  Znojmo                        020595

20.3                               Klára                Šmerdová               75            TJ Znojmo                   Jihlava             170689

(10)

20.4                               Jarmila                        Fialková           161157            TJ Znojmo                   Znojmo                        140776

20.4                               Dagmar            Brunclíková             66            TJ Znojmo                   Znojmo                        150680

20.5                               Miluška                        Musilová          130758            TJ Znojmo                   Znojmo                        140776

20.5                               Michaela         Švecová          020379            TJ Znojmo                   Znojmo                        040593

20.6                               Alena               Holíková           060159            TJ Znojmo                   Brno                 080973

20.6                               Věra                 Mikešová                 63            Sokol Šanov                Jaroměřice      050677

20.6                               Dagmar            Chmelová               64            TJ Znojmo                   Znojmo                        040678

20.6                               Andrea             Bohdálková      190373            TJ Znojmo                   Prostějov          070687

20.6                               Jana                Miklovicová            75            TJ Znojmo                   Jihlava             170689

20.6                               Radmila           Kauerová         280978            ZŠ Vídeňská Znojmo    Znojmo                        080592

(20)

20.7                               Anna                Debrecinová    170560            TJ Znojmo                   Jihlava             070974

20.7                               Radka              Valášková                73            TJ Znojmo                   Znojmo                        041086

20.8                               Jana                Kumprechtová        68            TJ Znojmo                   Brno                 140681

20.8                               Ilona                Koukalová               76            ZŠ Blížkovice               Ivančice          200692

20.8                               Monika             Pellová                               79            ZŠ Blížkovice               Hranice                        120694

20.9                               Růžena                        Komendová     160361            TJ Znojmo                   Jihlava             300875

20.9                               Hana                Peřinková                74            TJ Znojmo                   Znojmo                        150588

20.9                               Hana                Hrdová                    75            TJ Znojmo                   Znojmo                        071089

21.0                               Dana                Kratochvílová  141261            TJ Znojmo                   Jihlava             300875

21.0                               Věra                 Kopecká          090161            TJ Znojmo                   Jihlava             300875

(30)

21.0                               Eva                  Macháčová            66            TJ Znojmo                   Znojmo                        150680

21.0                               Eva                  Coufalová               68            Sokol Blížkovice          Jihlava             230682

21.0                               Barbora            Šmerdová        100671            TJ Znojmo                   Jihlava             150984

21.0                               Martina                        Balíková                  72            TJ Znojmo                   Znojmo                        250686

21.0                               Veronika           Fálová                    80            TJ AC Mor.Krumlov      Třebíč              14O594

21.1                               Dana                Polášková               62            ZDŠ Václavské nám.    Znojmo                        250475

21.1                               Marie               Švejcarová             61            TJ Znojmo                   Znojmo                        170575

21.1                               Ivana               Brázdová                67            TJ Znojmo                   Brno                 011080

21.1                               Eva                  Vávrová                  70            TJ Znojmo                   Jihlava             270684

21.1                               Alena               Gregorová        230377            TJ Znojmo                   Jihlava             250591

(40)

21.1                               Monika             Mayerová                77            Sokol Blížkovice          Znojmo                        220691

21.2                               Eva                  Buchtelová      130565            TJ Znojmo                   Nové Zámky     230979

21.2                               Milena             Weissová          280170            TJ Znojmo                   Znojmo                        190584

21.2                               Alena               Trnková            170571            TJ Znojmo                   Jihlava             190685

21.2                               Šárka               Suchá                     78            ZŠ Jevišovice              Znojmo                        040593

21.3                               Milada             Čechová                 61            TJ Znojmo                   Znojmo                        170575

21.3                               Petra                Chaloupková           76            ZŠ Sídliště Znojmo      Znojmo                        030589

21.3                               Zuzana                        Jukešová                 77            TJ Znojmo                   Znojmo                        290490

21.3                               Jana                Kapitánová             81            ZŠ Hrušovany               Znojmo                        030594

21.3                               Jitka                 Sedláčková             82            ZŠ Vídeňská Znojmo    Znojmo                        290497

 

 

200 metrů

 

25.6                               Petra                Pokorná           260966            TJ Znojmo                   Prostějov          030983

25.8                               Vlasta              Drábková          010959            TJ Znojmo                   Frýdek-Místek   200975

25.8                               Dagmar            Jandorová               64            TJ Znojmo                   Brno                 050781

26.0                               Zdeňka             Fialová                        280159            TJ Znojmo                   Uh.Hradiště      210876

26.0                               Alena               Vyskočilová             66            TJ Znojmo                   Třebíč              250585

26.33                             Martina                        Šplíchalová     071075            TJ Znojmo                   Vídeň               040591

26.6                               Andrea             Bohdálková             73            TJ Znojmo                   Znojmo                        070589

26.6                               Petra                Nováková         131178            TJ Znojmo                   Vítkovice          140594

26.7                               Lenka               Dlapová                  63            TJ Znojmo                   Brno                 090581

27.0                               Ladislava         Valíková           241273            TJ Znojmo                   Otrokovice       260590

(10)

27.2                               Věra                 Kopecká          090161            TJ Znojmo                   Uh.Hradiště      130579

27.3                               Marcela           Dlapová                  66            TJ Znojmo                   Gottwaldov      140985

27.4                               Markéta            Kopečková              64            TJ Znojmo                   Pov.Bystrica     080881

27.5                               Michaela         Švecová          020379            Gymnázium Znojmo    Znojmo                        031096

27.7                               Milena             Weissová          280170            TJ Znojmo                   Znojmo                        270485

27.8                               Růžena                        Komendová     160361            TJ Znojmo                   Brno                 290576

27.8                               Alena               Lorencová       140871            TJ Znojmo                   Prostějov          310586

28.12     h          2b6      Kateřina           Doubková         200972            AC Moravský Krumlov  Pha-Stromovka            130101

27.9                               Petra                Špačková         291071            TJ Znojmo                   Břeclav                        260486

28.0                               Ivana               Bláhová                  46            TJ Znojmo                   Znojmo                        220963

(20)

28.0                               Libuše              Drábková          300957            TJ Znojmo                   Znojmo                        080973

28.1                               Jarmila                        Fialková           161157            TJ Znojmo                   Praha               030775

28.1                               Dagmar            Brunclíková             66            TJ Znojmo                   Znojmo                        050781

28.1                               Hana                Lorencová              75            SOU Znojmo                Znojmo                        120989

28.2                               Lenka               Štroková           180157            TJ Znojmo                   Znojmo                        070874

28.2                               Hana                Doležalová             65            TJ Znojmo                   Brno                 100680

28.3                               Jana                Procházková           45            TJ Znojmo                   Znojmo                        260563

28.3                               Petra                Písaříčková             69            Gymnázium Znojmo    Znojmo                        250985

28.4                               Miluška                        Musilová          130758            TJ Znojmo                   Znojmo                        070874

28.4                               Radka              Szabová                 66            TJ Znojmo                   Jihlava             290582

(30)

28.5                               Miluše              Dvořáková               41            TJ Znojmo                   Jihlava             200959

28.5                               Irena                Tomášová               62            TJ Znojmo                   Znojmo                        250876

28.5                               Zuzana                        Zachurčoková         63            TJ Znojmo                   Znojmo                        270485

28.6                               Věra                 Jiskrová                   56            TJ Znomo                    Znojmo                        070572

28.6                               Dagmar            Chmelová               64            TJ Znojmo                   Znojmo                        220479

28.6                               Barbora            Šmerdová        100671            TJ Znojmo                   Břeclav                        260486

28.7                               Marcela           Kosmáková      280458            TJ Znojmo                   Znojmo                        110773

28.7                               Eva                  Buchtelová      130565            TJ Znojmo                   Brno                 100680

28.7                               Daniela                        Polášková        281269            TJ Znojmo                   Prostějov          080685

28.7                               Alena               Trnková            170571            TJ Znojmo                   Břeclav                        260486

(40)

28.7                               Pavla               Hyclová                  80            Gymnázium Znojmo    Znojmo                        091097

28.8                               Alena               Soušková                55            TJ Znojmo                   Znojmo                        050573

28.8                               Jana                Stará                270779            TJ Znojmo                   Vítkovice          140594

29.0                               Běla                 Šefčíková                33            TJ Znojmo                   Znojmo                        281061

29.0                               Alena               Holíková           060159            TJ Znojmo                   Blansko            080674

29.0                               Lenka               Plašilová                 75            TJ Znojmo                   Znojmo                        120989

29.0                               Zuzana                        Ďurková                   64            TJ Znojmo                   Znojmo                        011080

29.0                               Eva                  Roupcová               84            Gymnázium Znojmo    Znojmo                        061099

29.0                   10        Vladimíra         Binderová        070186            Gymnázium Znojmo    Brno                 101001

29.1                               Jitka                 Bechová                 68            Gy Mor.Krumlov           Znojmo                        190984

 

 

300 metrů

 

40.8                               Petra                Pokorná           260966            TJ Znojmo                   Znojmo                        060885

42.3                               Petra                Nováková         131178            TJ Znojmo                   Ivančice          200992

42.9                               Vlasta              Drábková          010959            TJ Znojmo                   Praha               141073

44.2                               Dana                Kratochvílová  141261            TJ Znojmo                   Znojmo                        170975

44.7                               Renata             Cejnková                 73            TJ Moravský Krumlov   Třebíč              240586

44.8                               Věra                 Jiskrová                   56            TJ Znojmo                   Znojmo                        030672

44.8                               Martina                        Šplíchalová     071075            TJ Znojmo                   Znojmo                        100989

45.0                               Zdeňka             Fialová                        280159            TJ Znojmo                   Znojmo                        271073

45.1                               Libuše              Drábková          300957            TJ Znojmo                   Znojmo                        240673

45.1                               Dagmar            Chmelová               64            TJ Znojmo                   Znojmo                        040678

(10)

45.2                               Irena                Tomášová               62            TJ Znojmo                   Znojmo                        300575

45.3                               Lenka               Plašilová                 75            TJ Znojmo                   Znojmo                        020690

45.5                               Blanka             Plachá                    66            TJ Znojmo                   Martin              110979

45.5                               Daniela                        Watzingerová   130576            TJ Znojmo                   Jihlava             170689

45.5                               Jana                Peterová                 80            TJ Znojmo                   Třebíč              140594

45.6                               Naděžda          Běhavá                               50            ZŠ Loucká Znojmo      Znojmo                        030665

45.6                               Eva                  Buchtelová      130565            TJ Znojmo                   Znojmo                        010679

45.6                               Irena                Kratochvílová         66            Sokol Blížkovice          Vyškov              280980

45.7                               Marie               Švejcarová             61            TJ Znojmo                   Znojmo                        190575

45.7                               Alena               Gregorová        230377            TJ Znojmo                   Ivančice          200692

(20)

45.8                               Irena                Kalužíková              70            Sokol Blížkovice          Jihlava             270684

46.0                               Alena               Tobolková               54            ZDŠ Šatov                   Znojmo                        030667

46.0                               Marie               Tunková           230656            ZDŠ Leninova Znojmo Znojmo                        030670

46.0                               Marcela           Kosmáková      280458            TJ Znojmo                   Znojmo                        110673

46.0                               Květa               Hrdličková        310158            TJ Znojmo                   Znojmo                        240673

46.0                               Markéta            Kopečková              64            TJ Znojmo                   Znojmo                        310578

46.0                               Jana                Kumprechtová        68            TJ Znojmo                   Znojmo                        260581

46.0                               Pavla               Nagyová                 68            TJ Znojmo                   Jihlava             230682

46.1                               Růžena                        Komendová     160361            TJ Znojmo                   Znojmo                        190575

46.1                               Věra                 Mikešová                 63            Sokol Šanov                Znojmo                        250577

(30)

46.1                               Petra                Špačková         291071            TJ Znojmo                   Znojmo                        270485

46.1                               Ladislava         Valíková           241273            TJ Znojmo                   Znojmo                        290490

46.1                               Radmila           Kauerová         280978            TJ Znojmo                   Znojmo                        080592

46.2                               Klára                Šmerdová               75            TJ Znojmo                   Třebíč              180688

46.61                             Hana                Kuřitková                 83            TJ Znojmo                   Znojmo                        140687

46.5                               Barbora            Šmerdová        100671            TJ Znojmo                   Znojmo                        200684

46.6                               Ivana               Nováková                65            Sokol Blížkovice          Znojmo                        250578

46.6                               Petra                Písaříčková            69            TJ Znojmo                   Jihlava             230682

46.7                               Věra                 Pelechová              50            ZDŠ Loucká Znojmo    Znojmo                        120664

46.7                               Eva                  Dvořáková               51            ZDŠ Keninova Znojmo            Znojmo                        011064

(40)

46.7                               Marcela           Dlapová                  66            TJ Znojmo                   Jihlava             180580

46.8                               Radka              Fousková                 65            ZDŠ Sídliště Znojmo    Znojmo                        010679

46.8                               Alena               Trnková            170571            TJ Znojmo                   Znojmo                        270485

46.9                               Zlata                Jadrná                    52            ZDŠ Jaroslavice           Znojmo                        240666

46.9                               Zdena              Drábková          240252            ZDŠ Loucká Znojmo    Znojmo                        030667

47.0                               Jarmila                        Pivovarčíková         49            ZDŠ Slovenská Znojmo            Znojmo                        030665

47.0                               Jarmila                        Řezaninová            52            ZDŠ Václavské nám.    Znojmo                        250566

47.0                   V          Jaroslava         Baštová                   55            ZDŠ Vémyslice                        Mor.Krumlov    170569

47.0                               Jarmila                        Kutláková                57            ZDŠ Sídliště Znojmo    Znojmo                        030670

47.0                               Jana                Pašková           060562            TJ Znojmo                   Velké Meziříčí  190676

(50)

47.0                               Dagmar            Konvalinová           72            TJ Znojmo                   Jihlava             190685

 

 

400 metrů

 

55.55                          Petra                Pokorná           260966            TJ Znojmo                   Praha               100783

58.39                          Kateřina           Doubková         200972            TJ Moravský Krumlov   Brno                 010799

59.0                            Petra                Nováková         131178            TJ Znojmo                   Vítkovice          140594

59.34                          Vlasta              Drábková          010959            TJ Znojmo                   Praha               300679

1:01.1                            Jarmila                        Fialková           161157            TJ Znojmo                   Brno                 290576

1:01.1                            Zdeňka             Fialová                        280159            TJ Znojmo                   Znojmo                        130877

1:02.08                          Zuzana                        Zachurčoková         63            TJ Znojmo                   Praha               110781

1:02.1                            Ladislava         Valíková           241273            TJ Znojmo                   Znojmo                        020690

1:02.26                          Marcela           Dlapová                  66            TJ Znojmo                   Praha               140784

1:02.4                            Alena               Trnková            170571            TJ Znojmo                   Kroměříž          240586

(10)

1:02.7                            Světlana          Kudlová           021159            TJ Znojmo                   Frýdek-Místek   180677

1:02.8                            Milena             Weissová          280170            TJ Znojmo                   Třebíč              250585

1:03.1                            Květa               Hrdličková        310158            TJ Znojmo                   Znojmo                        080973

1:03.1                            Marta               Zejdová                  78            TJ Znomo                    Vítkovice          140594

1:03.8                            Radka              Szabová                 66 TJ Znojmo                  Jihlava             290582

1:03.9                            Věra                 Kopecká          090161 TJ Znojmo                  Svitavy             160978

1:04.0                            Marie               Tomisová                64 TJ Znojmo                  Brno                 260679

1:04.0                            Iva                   Kopaničová            65            TJ Znojmo                   Brno                 090581

1:04.4                            Lenka               Dlapová                  63            TJ Znojmo                   Znojmo                        041080

1:04.6                            Libuše              Drábková          300957            TJ Znojmo                   Brno                 300673

(20)

1:04.6                            Libuše              Čechová          241258            TJ Znojmo                   Prostějov          140773

1:04.9                            Jana                Matoušová       170274            TJ Znojmo                   Vyškov              130589

1:05.4                            Alena               Pavlíková                 62            TJ Znojmo                   Ústí nad Orl.     200578

1:05.5                            Běla                 Šefčíková                33            TJ Znojmo                   Uh.Hradiště      070762

1:05.7                            Lenka               Štorková           180157            TJ Znojmo                   Uh.Hradiště      170575

1:05.8                            Irena                Tomášová               62            TJ Znojmo                   Znojmo                        230674

1:05.9                            Petra                Písaříčková             69            TJ Znojmo                   Tatabánya       130782

1:06.2                            Anna                Šimáková         190759            TJ Znojmo                   Znojmo                        110675

1:06.4                            Jana                Procházková           45            TJZnojmo                    Znojmo                        300462

1:06.4                            Dagmar            Jandorová               64            TJ Znojmo                   Znojmo                        041080

(30)

1:06.7                            Marcela           Kosmáková      280458            TJ Znojmo                   Prostějov          140773

1:07.0                            Markéta            Kopečková              64            TJ Znojmo                   Brno                 180879

1:07.0                            Radka              Kmeťová                 69            TJ Znojmo                   Jihlava             020684

1:07.0                            Lucie               Ziková              290678            TJ Znojmo                   Třinec              110694

1:07.2                            Eva                  Skoumalová            44            TJ Znojmo                   Znojmo                        300462

1:07.2                            Zdena              Miklasová                58            TJ Znojmo                   Jihlava             220674

1:07.3                            Anna                Debrecinová    170560            TJ Znojmo                   Znojmo                        230674

1:07.59  h          5b4      Jitka                 Moravcová       220688            Běžecký klub Znojmo   Pha-Stromovka            060201

1:07.5                            Věra                 Jiskrová                   56            TJ Znojmo                   Znojmo                        050573

1:07.5                            Irena                Kratochvílová         66            Sokol Blížkovice          Třebíč              250585

(40)

1:07.6                            Pavla               Nagyová                 68            TJ Znojmo                   Uh.Hradiště      010984

1:07.6                            Petra                Špačková         291071            TJ Znojmo                   Uh.Hradiště      070588

1:07.6                            Radka              Dlouhá                    81            ZŠ Mládeže Znojmo    Tata                 141095

1:07.9                            Naděžda          Okleštková               51            US Fruta Znojmo         Bratislava         010668

1:08.1                            Marie               Sýkorová          291070            TJ Znojmo                   Prostějov          080685

1:08.2                            Dagmar            Chmelová               64            TJ Znojmo                   Znojmo                        020578

1:08.37  h          5b5      Iva                   Truhlářová       020687            Běžecký klub Znojmo   Pha-Stromovka            060201

1:08.4                            Dagmar            Fialová                               51            US Fruta Znojmo         Ostrava                        200668

1:08.69  h          3b6      Eliška               Truhlářová              85            Běžecký klub Znojmo   Pha-Stromovka            060201

 

 

500 metrů

 

1:17.9                            Petra                Pokorná           260966            TJ Znojmo                   Brno                 051082

1:18.26  h          2b1      Kateřina           Doubková         200972            AC Moravský Krumlov  Pha-Stromovka            130101

1:23.7                            Marcela           Dlapová                  66 TJ Znojmo                  Znojmo                        260581

1:23.8                            Vlasta              Drábková          010959            TJ Znojmo                   Praha               200675

1:24.2                            Lenka               Dlapová                   63            TJ Znojmo                   Martin              150979

1:24.4                            Jana                Procházková           45            TJ Znojmo                   Znojmo                        060663

1:24.6                            Zlata                Jadrná                    52            ZDŠ Jaroslavice                                          67

1:24.6                            Zdeňka             Fialová                        280159            TJ Znojmo                   Praha               200675

1:25.3                V          Josefa              Lukášková        170353            US Fruta Znojmo         Znojmo                        220569

1:25.3                            Markéta            Kopečková              64            TJ Znojmo                   Martin              150979

(10)

1:25.4                            Jitka                 Karberová               50            TJ Znojmo                   Znojmo                        220567

1:25.9                            Světlana          Kudlová           021159            TJ Znojmo                   Praha               200675

1:26.3                            Libuše              Čechová          241258            TJ Znojmo                   Znojmo                        040673

1:26.3                            Květa               Hrdličková        310158            TJ Znojmo                   Znojmo                        180773

1:26.3                            Marie               Tomisová                64            TJ Znojmo                   Martin              150979

1:26.4                            Alena               Trnková            170571            TJ Znojmo                   Znojmo                        170585

1:26.5                            Ivana               Klásková                 48            US Fruta Znojmo         Znojmo                        130664

1:26.7                            Iva                   Kopaničová            65            TJ Znojmo                   Znojmo                        260581

1:27.0                            Věra                 Herzigová        171152            ZDŠ Loucká Znojmo    Znojmo                        190568

1:27.4                            Jarmila                        Jelínková                53            ZDŠ Prosiměřice          Třebíč              310568

(20)

1:27.5                            Naděžda          Oklešková                51            US Fruta Znojmo         Brno                 120667

1:28.0                            Milena             Weissová          280170            TJ Znojmo                   Třinec              160682

1:28.3                            Ludmila                       Čermáková              63            TJ Znojmo                   Znojmo                        010679

1:28.4                            Marie               Pavloková               52            US Fruta Znojmo         Znojmo                        190568

1:28.6                            Josefa              Štajerová                48            US Fruta Znojmo         Znojmo                        130664

1:28.6                V          Alena               Tobolková               54            ZDŠ Šatov                   Znojmo                        220569

1:28.8                            Jaroslava         Kolářová                 46            SZŠ Znojmo                Praha               071062

1:28.8                            Eva                  Pelechová              48            ZDŠ Loucká Znojmo    Znojmo                        300564

1:28.9                            Lenka               Řezníčková      070860            TJ Znojmo                   Praha               200675

1:29.0                            Marie               Fialová                               46            SZŠ Znojmo                Znojmo                        030663

(30)

1:29.0                            Blanka             Plachá                    66            TJ Znojmo                   Prostějov          290981

1:29.0                            Jana                Matoušová       170274            TJ Znojmo                   Znojmo                        120588

1:29.4                            Vlasta              Fialová                              49            ZDŠ Jevišovice                        Znojmo                        230564

1:29.6                            Anna                Procházková           52            US Fruta Znojmo         Znojmo                        190568

1:29.7                            Eva                  Buchtelová      130565            TJ Znojmo                   Znojmo                        260581

1:29.8                            Iveta                Beinhauerová         66            Gymnázium Znojmo    Šumperk          280681

1:29.9                            Anna                Šimáková         190759            ZJ Znojmo                   Znojmo                        240574

1:30.0                            Květa               Ošmerová               49            ZDŠ Šumná                 Znojmo                        230574

1:30.0                            Elena               Vidrnáková              48            US Fruta Znojmo         Znojmo                        130664

1:30.0                            Ludmila                       Krejčová                 57            DDMor.Krumlov                        Znojmo                        300572

(40)

1:30.2                            Akice               Bedrošová               47            TJ Znojmo                   Znojmo                        110664

1:30.3                            Ludmila                       Matulová                50            SVVŠ Znojmo              Znojmo                        030667

1:30.5                            Marie               Pospíšilová             50            SVVŠ Znojmo              Znojmo                        160568

1:30.5                            Martina                        Kobylková               73            TJ Znojmo                   Znojmo                        150586

1:30.5                            Drahoslava       Hejčová                  74            TJ Znojmo                   Znojmo                        120588

1:30.6                            Marcela           Sedláčková             65            SZŠ Znojmo                Prostějov          290981

1:30.7                            Kateřina           Maloňová               72            ZŠ Moravský Krumlov   Znojmo                        150586

1:30.8                            Marie               Červená           080256            TJ Znojmo                   Znojmo                        300572

1:30.9                            Dana                Sedláčková             51            SZTŠ Znojmo              Znojmo                        030667

1:31.0                V          Jiřina               Kudělová         281153            USS Fruta Znojmo       Znojmo                        220569

 

 

600 metrů

 

1:32.3                            Petra                Pokorná           260966            TJ Znojmo                   Znojmo                        240784

1:43.2                            Petra                Nováková         131178            TJ Znojmo                   Znojmo                        190592

1:43.3                            Anna                Šimáková         190759            TJ Znojmo                   Gottwaldov      030675

1:43.5                            Jarmila                        Fialková           161157            TJ Znojmo                   Praha               200675

1:43.9                            Dagmar            Chmelová               64            TJ Znojmo                   Znojmo                        150977

1:44.1                            Květa               Hrdličková        310158            TJ Znojmo                   Slavkov                        071073

1:44.9                            Jana                Procházková           45            TJ Znojmo                   Brno                 220562

1:45.5                            Josefa              Lukášková        170353            US Fruta Znojmo         Jičín                130669

1:45.8                            Milena             Weissová          280170            TJ Znojmo                   Znojmo                        090585

1:46.4                            Světlana          Kudlová           021159            TJ Znojmo                   Znojmo                        110577

(10)

1:46.5                            Alena               Trnková            170571            TJ Znojmo                   Znojmo                        090585

1:46.8                            Jana                Bláhová                  39            Jiskra Znojmo               Šumperk          300656

1:46.8                            Miluše              Dvořáková               41            TJ Znojmo                   Bratislava         041059

1:47.4                            Irena                Kratochvílová         66            Sokol Blížkovice          Znojmo                        170980

1:47.5                            Jiřina               Žáková                    62            ZDŠ Mor.Krumlov         Znojmo                        080677

1:47.6                            Zdeňka             Fialová                        280159            TJ Znojmo                   Roudnice         240677

1:47.9                            Marie               Pavloková               52            US FrutaZnojmo          Ostrava                        190668

1:47.9                            Marie               Tomisová                64            TJ Znojmo                   Znojmo                        050679

1:48.4                            Lenka               Dlapová                  63            TJ Znojmo                   Znojmo                        131081

1:48.6                            Alena               Pavlíková                62            ZDŠ Louka Znojmo      Znojmo                        070678

(20)

1:48.8                            Jana                Pavlíková                65            TJ Znojmo                   Znojmo                        050679

1:48.9                            Marcela           Dlapová                  66            TJ Znojmo                   Znojmo                        041080

1:49.2                            Lenka               Řezníčková      070860            TJ Znojmo                   Znojmo                        120674

1:49.2                            Petra                Stehlíková               85            ZŠ Jevišovice              Brno                 030698

1:49.4                            Hana                Peterová                 80            TJ Znojmo                   Nové Zámky     081094

1:49.5                            Libuše              Drábková          300957            TJ Znojmo                   Znojmo                        290574

1:49.5                            Alice                Tischlerová             68            TJ Znojmo                   Třinec              160682

1:50.1                            Daniela                        Watzingerová   130576            TJ Znojmo                   Znojmo                        220688

1:50.2                            Hedvika            Pěnčíková               75            TJ Znojmo                   Znojmo                        140890

1:50.3                            Helena             Texlová                               52            Gymnázium Znojmo    Znojmo                        190570

(30)

1:50.3                            Hana                Kratochvílová         61            ZDŠ Blížkovice                        Znojmo                        080677

1:50.3                            Ivana               Nováková                65            Sokol Blížkovice          Brno                 260978

1:50.3                            Irena                Kalužíková              70            Sokol Blížkovice          Břeclav                        090983

1:50.8                            Alena               Netopiliková            54            SZŠ Znojmo                Znojmo                        250571

1:50.8                            Marie               Červená           080256            TJ Znojmo                   Znojmo                        170572

1:51.2                            Petra                Písaříčková             69            TJ Znojmo                   Třinec              160682

1:51.3                            Radka              Fousková                 65            ZDŠ Sídliště Znojmo    Znojmo                        050679

1:51.8                            Radka              Szabová                 66            ZDŠ Prosiměřice          Znojmo                        041080

1:51.8                            Alena               Gregorová        230377            TJ Znojmo                   Třinec              270689

1:52.0                            Eva                  Skoumalová            44            TJ Znojmo                   Znojmo                        270561

(40)

1:52.0                            Anna                Procházková           52            US Fruta Znojmo         Bratislava         010668

1:52.1                            Věra                 Otáhalová               50            SZŠ Znojmo                Znojmo                        160568

1:52.2                            Monika             Veselá              030887            Běžecký klub Znojmo   Znojmo                        220500

1:52.3                            Alena               Malá                       53            US Fruta Znojmo         Jičín                130669

1:52.3                            Věra                 Herzigová        171152            ZSŠ Znojmo                Brno                 020670

1:52.3                            Marcela           Kosmáková      280458            TJ Znojmo                   Znojmo                        010573

1:52.3                            Marie               Švejcarová             61            ZŠ Mládeže Znojmo    Znojmo                        020676

1:52.3                            Renata             Kamarytová            74            TJ Znojmo                   Třinec              180686

1:52.4                            Ivana               Pospíchalová          80            ZŠ Jevišovice              Znojmo                        170593

1:52.5                            Zdena              Jašová                     63            TJ Znojmo                   Znojmo                        020676

 

 

800 metrů

 

2:06.22                          Petra                Pokorná           260966            TJ Znojmo                   Praha               210985

2:07.70                          Kateřina           Doubková         200972            TJ Moravský Krumlov   Ostrava                        270699

2:14.69                          Alena               Trnková            170571            TJ Znojmo                   Praha               250688

2:15.95                          Petra                Nováková         131178            TJ Znojmo                   Vítkovice          280594

2:16.3                            Jarmila                        Fialková           161157            TJ Znojmo                   Praha               020777

2:23.6                            Světlana          Kudlová           021159            TJ Znojmo                   Budapešť         290677

2:24.5                            Milena             Weissová          280170            TJ Znojmo                   Kroměříž          170586

2:25.3                            Marta               Zejdová                  78            TJ Znojmo                   Třinec              110694

2:25.4                            Radka              Szabová                 66            TJ Znojmo                   Znojmo                        220582

2:25.6                            Silvie               Mrňová                        080676            TJ Znojmo                   Třinec              130690

(10)

2:26.3                            Anna                Šimáková         190759            TJ Znojmo                   Frýdek-Místek   200975

2:27.1                1b2      Monika             Veselá              030887            Běžecký klub Znojmo   Znojmo                        170901

2:27.69              1b3      Eliška               Truhlářová              85            Běžecký klub Znojmo   Třinec              270501

2:28.2                            Marcela           Dlapová                  66            TJ Znojmo                   Znojmo                        060681

2:28.9                            Radka              Kubíková                 75            TJ Znojmo                   Prostějov          050590

2:29.3                            Květa               Hrdličková        310168            TJ Znojmo                   Jihlava             220674

2:29.3                            Petra                Bártů                       72            TJ Znojmo                   Třinec              180686

2:29.4                            Zuzana                        Zachurčoková         63            TJ Znojmo                   Znojmo                        060681

2:29.5                1          Lucie               Vondrušková     150488            Běžecký klub Znojmo   Tata                 131001

2.29.6                            Hedvika            Pěnčíková             75            TJ Znojmo                   Uh.Hradiště      091090

(20)

2:30.09                          Markéta            Kopečková              64            TJ Znojmo                   Praha               031082

2:30.2                V          Iva                   Truhlářová       020687            Běžecký klub Znojmo   Znojmo                        021001

2:30.4                            Jana                Matoušová       170274            TJ Znojmo                   Třinec              150688

2:31.1                            Kristina                        Nováková                72            TJ Znojmo                   Znojmo                        110688

2:31.2                            Jaroslava         Sacká                     60            TJ Znojmo                   Uh.Hradiště      040677

2:31.2                            Martina                        Šplíchalová     071075 TJ Znojmo                  Třinec              270689

2:32.2                            Běla                 Holčapková             33            TJ Znojmo                   Znojmo                        211062

2:33.2                            Marie               Tomisová                64            TJ Znojmo                   Ústí nad Orl.     290479

2:32.5                            Eva                  Nováková         131178            TJ Znojmo                   Prostějov          130693

2:32.7                            Blanka             Milostná                  82            GymnáziumZnojmo     Znojmo                        220998

(30)

2:33.1                            Martina                        Klimešová               80 GymnáziumZnojmo    Znojmo                        091097

2:33.2                            Vlasta              Drábková          010959 TJ Znojmo                  Znojmo                        270978

2:33.5                            Alice                Tischlerová             68            TJ Znojmo                   Jihlava             040683

2:33.7                            Anna                Procházková           52            US Fruta Znojmo         Jičín                130669

2:34.0                            Ludmila                       Čermáková              63            TJ Znojmo                   Znojmo                        100679

2:34.0                            Ivona               Esterková                85            Gymnázium Znojmo    Znojmo                        121000

2:34.4                            Alice                Poláčková               69            TJ Znojmo                   Znojmo                        160684

2:34.5                            Miroslava         Vašutová                 73            TJ Moravský Krumlov   Prostějov          070687

2:34.5                            Petra                Stehlíková               85            ZŠ Jevišovice              Znojmo                        100599

2:34.8                            Renata             Kamarytová            74            TJ Znojmo                   Třinec              170687

(40)

2:34.9                            Marie               Sýkorová          291070 TJ Znojmo                  Opava              120684

2:34.9                            Silvie               Václavková             75            TJ Moravský Krumlov   Jihlava             220588

2:35.2                            Marie               Červená           080256            TJ Znojmo                   Znojmo                        030672

2:35.2                            Jiřina               Žáková                    62            ZDŠ Mor.Krumlov         Uh.Hradiště      250677

2:35.3                            Věra                 Kopecká          090161            TJ Znojmo                   Znojmo                        270978

2:35.3                            Jana                Peterová                 80            TJ Znojmo                   Hranice                        120694

2:35.5                            Magda             Šplíchalová            72            SpgŠ Znojmo              Znojmo                        160986

2:36.2                            Irena                Kratochvílová         66            Sokol Blížkovice          Znojmo                        100584

2:36.2                4          Andrea             Střížová                  73TJ Znojmo                   Znojmo                        240687

2:36.3                            Martina                        Kobylková               73 TJ Znojmo                  Třebíč              240586

 

 

1000 metrů

 

2:51.5                            Kateřina           Doubková         200972            TJ MoravskýKrumlov    Zlín                  280899

2:56.07                          Alena               Trnková            170571            TJ Znojmo                   Praha               210987

3:15.86              4          Iva                   Truhlářová       020687            Běžecký klub Znojmo   Olomouc         080501

3:16.65              8          Monika             Veselá              030887            Běžecký klub Znojmo   Čáslav              280801

3:17.22              9          Lucie               Vondrušková     150488            Běžecký Klub Znojmo  Čáslav              280801

3:28.07              11        Kateřina           Jägerová          010487            Běžecký klub Znojmo   Olomouc         080501

3:29.9                            Lucie               Vondráčková    150488            Běžecký klub Znojmo   Nová Včelnice 230800

3:33.09  h          5          Jitka                 Moravcová       220688            Běžecký klub Znojmo   Pha-Stromovka            160101

3:38.1                            Marcela           Sedláčková      260274            TJ Znojmo                   Znojmo                        220786

3:38.4                            Světlana          Kudlová           021159            TJ Znojmo                   Znojmo                        010179

(10)

3:38.4                            Anna                Šimáková         190759            TJ Znojmo                   Znojmo                        010179

3:39.2                            Milena             Langová                 56            Gy Mor.Krumlov           Znojmo                        010574

3:39.5                            Jana                Matoušová       170274            TJ Znojmo                   Znojmo                        220789

3:48.4                            Jana                Kroutilíková             80            TJ Znojmo                   Znojmo                        010592

3:49.0                            Marie               Korandová              49            Moravský Krumlov        Mar. Lázně       200981

3:57.3                            Veronika           Zábojová                81            ZŠ Vídeňská Znojmo    Znojmo                        010592

3:58.4                            Lucie               Juračková               78            TJ Znojmo                   Znojmo                        010592

4:05.4                            Anna                Malenová        040880            TJ Znojmo                   Znojmo                        010592

4:09.6                            Mirka                Svatoňová              51                                                Znojmo                        120679

4:11.0                            Jarmila                        Beinhauerová  020743            TJ Znojmo                   Znojmo                        120679

(20)

4:25.5                            Vlasta              Zuzanová                40                                     Znojmo                        120679

4:26.0                            Draha               Konvalinová           44                                     Znojmo                        120679

4:28.4                            Marie               Janoušková             38                                     Znojmo                        120679

4:29.2                            Milada             Reisingerová           27 SZTŠ Znojmo              Třebíč              310568

5:02.1                            Jiřina               Kráčmerová            25 PS útvar Znojmo          Třebíč              310568

 

 

1500metrů

 

4:37.02                          Alena               Trnková            170571            TJ Znojmo                   Praha               240788

4:39.07                          Kateřina           Doubková         200972            TJ Moravský Krumlov   Praha               160698

4:55.2                            Petra                Pokorná           260966            TJ Znojmo                   Znojmo                        120682

4:56.0                1          Monika             Veselá              030887            Běžecký klub Znojmo   Kyjov               200901

4:57.5                            Marta               Zejdová                  78            TJ Znojmo                   Znojmo                        240994

4:59.1                2          Lucie               Vondrušková     150488            Běžecký klub Znojmo   Kyjov               200901

5:01.3                            Hedvika            Pěnčíková               75            TJ Znojmo                   Prostějov          050590

5:05.0                            Anna                Šimáková                59 TJ Znojmo                  Budapešť         290677

5:05.8                            Světlana          Kudlová           021159            TJ Znojmo                   Nitra                 200877

5:06.2                            Eliška               Rolníková         190277            TJ Znojmo                   Znojmo                        220691

(10)

5:06.3                            Alena               Gregorová        270677            TJ Znojmo                   Znojmo                        220691

5:13.4                            Jana                Peterová                 80            TJ Znojmo                   Prostějov          130693

5:14.1                            Petra                Gebová                        020278            TJ Znojmo                   Znojmo                        220691

5:17.2                            Silvie               Václavková             75            TJ Moravský Krumlov   Znojmo                        150588

5:19.2                            Alice                Poláčková               69            TJ Znojmo                   Znojmo                        250582

5:20.26              6          Iva                   Truhlářová       020687            Běžecký klub Znojmo   Třinec              270501

5:21.0                            Magda             Šplíchalová            72            TJ Znojmo                   Znojmo                        290484

5:21.3                            Alena               Kroutilíková      020278            TJ Znojmo                   Ivančice          200992

5:21.49              7          Eliška               Truhlářová              85            Běžecký klub Znojmo   Nymburk           090901

5:22.3                            Radka              Szabová                 66            TJ Znojmo                   Znojmo                        120682

(20)

5:22.5                            Miroslava         Vašutová                 73            TJ Moravský Krumlov   Znojmo                        240687

5:22.9                            Zuzana                        Zachurčoková         63            TJ Znojmo                   Znojmo                        120682

5:23.16                          Anna                Malenová        040880            TJ Znojmo                   Třebíč              110695

5:23.2                            Květa               Hrdličková        310158            TJ Znojmo                   Frýdek-Místek   180677

5:23.2                            Kristýna            Nováková                72            TJ Znojmo                   Gottwaldov      140588

5:24.0                            Martina                        Šplíchalová     071075            TJ Znojmo                   Znojmo                        050689

5:24.1                1          Renata             Kamarýtová            74            TJ Znojmo                   Znojmo                        050587

5:25.2                            Martina                        Kobylková               73            TJ Znojmo                   Jihlava             170586

5:26.2                            Milena             Weissová          280170            TJ Znojmo                   Břeclav                        210686

5:27.65              12        Kateřina           Jägerová          010487            Běžecký Klub Znojmo  Šumperk          170201

(30)

5:28.3                            Marie               Sýkorová          291070            TJ Znojmo                   Jihlava             270684

5:28.3                            Pavlína                        Pospíšilová      080874            TJ Znojmo                   Znojmo                        011088

5:28.4                            Jaroslava         Sácká              040260            TJ Znojmo                   Frýdek-Místek   180677

5:28.8                2          Andrea             Střížová                  73            TJ Znojmo                   Znojmo                        050587

5:28.8                            Jitka                 Mikuličová       060976            TJ Znojmo                   Jihlava             220588

5:29.1                            Libuše              Staňková                 73            ZŠ Republiky Znojmo  Znojmo                        110686

5:29.2                            Petra                Bártů                       72            TJ Znojmo                   Jihlava             190685

5:29.3                            Dagmar            Císařová                  73            ZŠ Tasovice                 Znojmo                        110686

5:30.5                            Eva                  Nováková         131178            TJ Znojmo                   Jihlava             050693

5:30.8                            Kateřina           Hyblerová               79            TJ Znojmo                   Třebíč              020690

(40)

5:31.0                3          Renata             Cejnková                 73            TJ Moravský Krumlov   Znojmo                        050587

5:32.3                            Jana                Kroutilíková             80            TJ Znojmo                   Znojmo                        080592

5:32.8                            Blanka             Nahodilová             63            TJ Znojmo                   Kolín                030678

5:33.1                            Jana                Šťavová                  73            ZŠ Jevišovice              Znojmo                        110686

5:33.5                            Denisa             Wimmerová     231072            TJ Znojmo                   Uh.Hradiště      080686

5:33.8                            Silvie               Mrňová                        080676            TJ Znojmo                   Znojmo                        280588

5:34.3                            Jana                Svobodová             71            ZŠ Blížkovice               Znojmo                        110686

5:34.3                            Dana                Nováková                76            ZŠ Sídlišzě Znojmo     Znojmo                        030589

5:34.4                            Hana                Kozubíková      221070            TJ Znojmo                   Jihlava             150984

5:34.7                            Libuše              Žďárková                 72            ZŠ Olbramovice          Znojmo                        110686

 

 

1 míle

 

5:23.0                            Kateřina           Doubková         200972            TJ Moravský Krumlov   Brno                 010597

5:28.0                            Marta               Zejdová                  78            TJ Znojmo                   Brno                 110994

5:41.5                            Petra                Nováková         131178            TJ Znojmo                   Brno                 110994

 

 

2000metrů

 

8:55.1                            Andrea             Koubková         181272            TJ Znojmo                   Znojmo                        170786

 

 

3000metrů

 

10:32.72                                    Alena               Trnková            170571            TJ Znojmo                   Vítkovice          080789

10:41.23                        8          Monika             Veselá              030887            Běžecký klub Znojmo   Ostrava                        240601

10:51.57                                    Marta               Zejdová                  78            TJ Znojmo                   Praha               260694

11:05.64                        3          Lucie               Vondrušková     150488            Běžecký klub Znojmo   Jablonec n/N   100701

11:39.90                                    Eva                  Nováková         131178            TJ Znojmo                   Třinec              110694

11:52.12                        5          Iva                   Truhlářová       020687            Běžecký klub Znojmo   Jablonec n/N   010701

12:37.24            h          8          Kateřina           Jägerová          010487            Běžecký klub Znojmo   Pha-Stromovka            280201

 

 

80metrů překážek

 

13.0                               Dagmar            Soudilová        090761            TJ Znojmo                   Jihlava             150576

13.2                               Josefa              Šrámková                39            Jiskra Znojmo               Praha                      56

13.2                               Vlasta              Drábková          010959            TJ Znojmo                   Znojmo                        100575

14.1                               Hana                Hřebačková             52            US Fruta Znojmo         Jičín                120669

14.2                               Alena               Růžičková               40            Jiskra Znojmo                                              57

14.2                               Marie               Gyúrosiová              45            SZŠ Znojmo                Znojmo                        270561

14.2                               Miluška                        Musilová          130758            TJ Znojmo                   Chropyně         180574

14.9                               Jarmila                        Fialková           161157            TJ Znojmo                   Znojmo                        310774

14.9                   1          Jana                Matoušová       170274            TJ Znojmo                   Znojmo                        240687

15.0                               Anna                Procházková           52            US Frura Znojmo         Jičín                120669

(10)

15.0                               Jiřina               Kudělová         281153            US Fruta Znojmo         Jičín                130669

15.1                   2=        Miroslava         Šicová             010374            TJ Znojmo                   Znojmo                        240687

15.3                               Katrin               Maloulová              84            ZŠ Pražská Znojmo      Tata                 171098

15.3                               Lenka               Rosotová                 86            ZŠ Mládeže Znojmo    Znojmo                        120699

15.6                               Marta               Kratochvílová         43            TJ Znojmo                   Znojmo                        270561

15.6                               Sylvie              Lahodná                 48            SVVŠ Znojmo              Znojmo                        031063

15.6                               Věra                 Škrobáčková           46            SZŠ Znojmo                Znojmo                        031063

15.7                               Michaela         Kostrhonová            85            ZŠ Mládeže Znojmo    Znojmo                        120699

15.7                   4          Lenka               Procházková    140387            ZŠ ul.Mládeže Znojmo            Tata                 131001

15.8                               Zdena              Fojtíková                 53            US Fruta Znojmo         Jičín                120669

(20)

15.8                               Věra                 Jiskrová                   56            TJ Znojmo                   Blansko            130572

15.8                               Hana                Kohoutková             84            ZŠ Přímětice               Tata                 171098

15.9                               Dana                Kinčíková                58            TJ Znojmo                   Znojmo                        310774

16.0                               Libuše              Bohdálková             40            Jiskra Znojmo                                              56

16.1                   8          Andrea             Střížová                  73            TJ Znojmo                   Znojmo                        240687

16.1                   5          Nikola              Švecová          141186            ZŠ ul.Mládeže Znojmo            Tata                 131001

16.2                               Marcela           Bittová                    50            US Fruta Znojmo         Bratislava         310568

16.3                   3          Andrea             Steinhauserová            031089            ZŠ Hrušovany               Nové Zámky     240903

16.7                               Běla                 Šefčíková                33            TJ Znojmo                   Prostějov          210762

16.9                   10        Jana                Táborská          240873            TJ Znojmo                   Znojmo                        240687

(30)

17.4                               Stanislava        Kuralová                 50            US Fruta Znojmo         Brno                 120667

17.8                               Marie               Navrkalová       200555            SZŠ Znojmo                Znojmo                        300970

17.9                   6          Iva                   Milošová          020790            ZŠ Hrušovany               Nové Zámky     240903

18.5                               Anna                Kosourová               54            SZŠ Znojmo                Znojmo                        300970

18.7                               Olga                Kozelková               54            SZŠ Znojmo                Znojmo                        300970

18.9                               Marie               Hanzálková             53            SZŠ Znojmo                Znojmo                        300970

20.1                               Dana                Albertová                54            SZŠ Znojmo                Znojmo                        300970

22.2                               Jana                Sobotková               54            SZŠ Znojmo                Znojmo                        300970

 

 

100metrů překážek

 

15.1                               Jarmila                        Fialková           161157            TJ Znojmo                   Opava              120676

15.43                             Martina                        Šplíchalová     071075            TJ Znojmo                   Ostrava                        150691

15.6                               Markéta            Kopečková              64            TJ Znomo                    Č.Budějovice   190682

16.1                               Miluška                        Musilová          130758            TJ Znojmo                   Opava              120676

16.4                               Libuše              Drábková          300957            TJ Znojmo                   Opava              210577

17.2                               Dagmar            Soudilová        090761            TJ Znojmo                   Opava              120676

17.8                               Iva                   Kopaničová            65            TJ Znojmo                   Žďár n/Sáz.      280583

17.9                               Hana                Bartůňková       190271            TJ Znojmo                   Gottwaldov      140588

18.1                               Eva                  Chmelková       250674            TJ Znojmo                   Vyškov              130589

18.8                               Věra                 Jiskrová                   56            TJ Znojmo                   Znojmo                        080973

(10)

18.8                               Irena                Kratochvílová         66            Sokol Blížkovice          Prostějov          080685

19.0                               Jana                Matoušová       170274            TJ Znojmo                   Otrokovice       260590

19.2                               Eva                  Buchtelová      130565            TJ Znojmo                   Žďár n/Sáz.      280583

19.3                               Věra                 Blahoudková           63            Sokol Blížkovice          Břeclav                        170678

19.4                               Jaromíra          Šulová             140656            TJ Znojmo                   Brno                 300673

19.8                               Dana                Kinčíková                58            TJ Znojmo                   Znojmo                        240874

20.0                               Marie               Navrkalová       200555            TJ Znojmo                   Kyjov               190573

20.0                               Marie               Šulová             290754            TJ Znojmo                   Brno                 300673

20.5                               Daniela                        Polášková        281269            TJ Znojmo                   Jihlava             020684

20.5                               Pavla               Hejčová           150772            TJ Znojmo                   Znojmo                        121089

(20)

21.2                               Markéta            Voříšková          191056            TJ Znojmo                   Brno                 300673

21.2                               Jarmila                        Marešová         220658            TJ Znojmo                   Žabovřesky       220973

21.4                               Dagmar            Jandorová               64 TJ Znojmo                   Znojmo                        171081

21.7                               Jana                Galková                  69 TJ Znojmo                   Třebíč              130584

22.2                               Alena               Netopilíková     070654            TJ Znojmo                   Brno                 140572

22.2                               Jarmila                        Beinhauerová  020743            TJ Znojmo                   Znojmo                        171081

23.2                               Alena               Trnková            170571            TJ Znojmo                   Doubí               181088

24.8                               Miluše              Fojtíková          021156            TJ Znojmo                   Znojmo                        080973

27.5                               Zdeňka             Ryšánková        010957            TJ Znojmo                   Znojmo                        080973

 

 

200 metrů překážek

 

31.9                               Jarmila                        Fialková           161157            TJ Znojmo                   Znojmo                        011075

33.6                               Eva                  Horová             061176            TJ Znojmo                   Uh.Hradiště      080691

34.4                               Žaneta             Bajglová          201176            TJ Znojmo                   Jihlava             250591

34.7                               Miluška                        Musilová          130758            TJ Znojmo                   Znojmo                        011075

35.6                               Daniela                        Klikorková        210977            TJ Znojmo                   Jihlava             250591

36.1                               Denisa             Skřečková               76            TJ Znojmo                   Brno                 050590

36.2                               Hana                Havlíková         200977            TJ Znojmo                   Jihlava             250591

36.3                               Ilona                Pojezdná                77            Sokol Blížkovice          Jihlava             250591

36.3                               Petra                Arnoštová                78            TJ Znojmo                   Třebíč              160592

36.4                               Erika                Molodčenková 300976            TJ Znojmo                   Jihlava             250591

(10)

36.6                               Zdeňka             Fialová                        280159            TJ Znojmo                   Znojmo                        011075

36.8                               Petra                Tomandlová    230677            TJ Znojmo                   Jihlava             250591

37.7                               Soňa                Tkadlecová      140178            TJ Znojmo                   Třebíč              160592

37.8                               Eliška               Rolníková         190277            TJ Znojmo                   Jihlava             250591

37.9                               Blanka             Souralová               78            ZŠ Blížkovice               Jihlava             050693

38.1                               Milena             Karásková        231175            TJ Znojmo                   Uh.Hradiště      120590

38.5                               Hana                Kuřitková                 83            TJ Znojmo                   Jihlava             150996

38.6                               Denisa             Benáčková              80            TJ Znojmo                   Jihlava             050693

38.9                               Martina                        Hadroušková    240876            TJ Znojmo                   Kroměříž          190690

40.3                               Anna                Malenová        040880            TJ Znojmo                   Prostějov          130693

(20)

43.9                               Lucie               Holzbauerová         83            TJ Znojmo                   Jihlava             150996

47.1                               Petra                Doležalová             80            TJ Znojmo                   Jihlava             050693

 

 

300 metrů překážek

 

51.8                               Jana                Matoušová       170274            TJ Znojmo                   Znojmo                        050690

54.4                               Hana                Bartůňková       190271            TJ Znojmo                   Znojmo                        300488

 

 

400 metrů překážek

 

1:06.3                            Jarmila                        Fialková           161157            TJ Znojmo                   Praha               030776

1:14.8                            Hana                Bartůňková       190271            TJ Znojmo                   Znojmo                        110688

1:15.3                            Ladislava         Valíková           241273            TJ Znojmo                   Uh.Hradiště      160989

1:15.8                            Jana                Matoušová       170274            TJ Znojmo                   Uh.Hradiště      160989

 

 

2000 metrů chůze dráha

 

12:28.6                          Táňa                Tůčková                  80            TJ Znojmo                   Nové Zámky     081094

12:56.5                          Anna                Malenová        040880            TJ Znojmo                   Nové Zámky     081094

13:17.24                                    Ivona               Esterková                85            ZŠ Mládeže Znojmo    Nové Zámky     181097

13:26.1                          Zuzana                        Bodanská         290782            ZŠ Mládeže Znojmo    Tata                 141095

15:29.6                          Lucie               Entlerová                81            ZŠ Mládeže Znojmo    Nové Zámky     081094

13:49.68                                    Michaela         Kostrhounová          85            ZŠ Mládeže Znojmo    Nové Zámky     181097

13:50.2                          Zdeňka             Říhová                    81            ZŠ Blížkovice               Tata                 141085

 

 

3000metrů chůze dráha

 

20:15.5                          Anna                Malenová        040880            TJ Znojmo                   Prostějov          130693

22:41.80                                    Táňa                Tučková                  81            TJ Znojmo                   Třebíč              110695

24:25.14                                    Andrea             Ďuračová                81            ZŠ Lubnice                  Třebíč              110695

 

 

5000metrů chůze silnice

 

32:10.0                          Romana           Martinků                  70            TJ Znojmo                   Borský Mikuláš  180585

 

 

Výška

 

1.75                               Iva                   Kopaničová            65            TJ Znojmo                   Brno                 260584

1.70                               Drahoslava       Hejčová                  74            TJ Znojmo                   Znojmo                        020690

1.67                               Markéta            Kopečková              64            TJ Znojmo                   Znojmo                        040582

1.67                               Hana                Peřinková                74            TJ Znojmo                   Praha               250688

1.60                               Simona                        Hrbáčková        280671            TJ Znojmo                   Znojmo                        160987

1.60                               Iva                   Minaříková              78            ZŠ Blížkovice               Ivančice          200692

1.60                   1          Markéta            Nevrklová         031285            ZŠ Jevišovice              Znojmo                        210501

1.57                               Denisa             Skřečková               76            TJ Znojmo                   Kroměříž          190690

1.56                               Dagmar            Soudilová        090761            ZJ Znojmo                   Ústí n/Orlicí      200578

1.55                               Marcela           Tischlerová      250367            TJ Znojmo                   Znojmo                        160684

(10)

1.55                               Daniela                        Polášková        281269            TJ Znojmo                   Uh.Hradiště      180585

1.55                               Daniela                        Polášková               76            TJ Znojmo                   Znojmo                        290490

1.55                               Monika             Mayerová                77            ZŠ Blížkovice               Ivančice          200692

1.55                               Veronika           Holíková                  79            ZŠ Blížkovice               Znojmo                        020595

1.54                               Barbora            Hrdinová          230776            TJ Znojmo                   Kroměříž          190690

1.53                               Emilie              Ellingrová               64            SZŠ Znojmo                Znojmo                        050581

1.53                               Aneta               Radová                               78            ZŠ Blížkovice               Znojmo                        170593

1.52                               Romana           Kneblová         020271            TJ Znojmo                   Kroměříž          150986

1.52                   4=        Jana                Novotná           060288            Gy a SPgŠ Znojmo      Brno                 011003

1.50                               Vlasta              Nekulová                 47            ZJ Znojmo                   Brno                 200664

(20)

1.50                               Renata             Sedláčková             64            Sokol Blížkovice          Brno                 260978

1.50                               Iva                   Moltašová               67            TJ Znojmo                   Znojmo                        210983

1.50                               Eva                  Vávrová                  70            TJ Znojmo                   Svitavy             220984

1.50                               Iva                   Nesibová                 72            Gymnázium Znojmo    Znojmo                        130988

1.50                               Jana                Matoušová       170274            TJ Znojmo                   Znojmo                        040589

1.50                               Žaneta             Bajglová          201176            TJ Znojmo                   Znojmo                        220691

1.50                               Kateřina           Benáčková       210978            TJ Znojmo                   Znojmo                        120993

1.50                               Blanka             Mrkosová                 81            ZŠ Blížkovice               Znojmo                        070695

1.50                               Kateřina           Nevrklová                80            Gymnázium Znojmo    Znojmo                        081098

1.49                               Michaela         Švecová          020379            TJ Znojmo                   Znojmo                        090594

1.49                               Hana                Kohoutková             84            ZŠ Přímětice               Znojmo                        220500

(30)

1.48                               Radka              Kmeťová                 69            TJ Znojmo                   Břeclav                        090983

1.48                               Milena             Karásková        231175            TJ Znojmo                   Kroměříž          190690

1.48       h          1          Radka              Štulhoferová    240487            Gy Polesného Znojmo Znojmo                        181503

1.45               2                                              ZŠ Znojmo-Přímětice  Znojmo                        210501

1.46                               Jarmila                        Fialková           161157            TJ Znojmo                   Praha               190675

1.46                   2          Karolína           Salajková                87            Gy a SPgŠ Znojmo      Znojmo                        240903

1.45                               Marta               Kratochvílová         43            TJ Znojmo                   Uh.Hradiště      230564

1.45                               Jana                Čechová                 57            TJ Znojmo                   Znojmo                        050573

1.45                               Alena               Holíková           060159            TJ Znojmo                   Chropyně         180574

1.45                               Zdena              Miklasová                58            TJ Znojmo                   Znojmo                        240874

1.45                               Jaromíra          Šulová             140656            TJ Znojmo                   Znojmo                        100575

(40)

1.45                               Jarmila                        Křivanová               60            Gymnázium Znojmo    Hodonín           080678

1.45                               Hana                Švarcová                64            TJ Znojmo                   Znojmo                        250479

1.45                               Blanka             Plachá                    66            TJ Znojmo                   Znojmo                        170980

1.45                               Michaela         Nováková                67            TJ Znojmo                   Znojmo                        041080

1.45                               Pavla               Karlová                               68            TJ Znojmo                   Brno                 140681

1.45                               Hana                Jenerálová              69            Sokol Blížkovice          Otrokovice       150682

1.45                               Hana                Naniášová               71            SZŠ Znojmo                Znojmo                        160986

1.45                   3          Brigita              Sedláčková             74            SokolBlížkovice                       Znojmo                        240687

1.45                               Pavla               Hejčová           150772            TJ Znojmo                   Znojmo                        040588

1.45                               Liběna             Remiášová              73            SZŠ Znojmo                Znojmo                        040589

(50)

1.45                               Jana                Táborská          240873            TJ Znojmo                   Kroměříž          030689

1.45                               Ladislava         Valíková           241273            TJ Znojmo                   Znojmo                        100989

 

 

Dálka

 

5.34                               Jana                Kumprechtová        68            TJ Znojmo                   Tatabánya       130782

5.28                               Vlasta              Nekulová                 47            TJ Znojmo                   Brno                 200664

5.23                               Lenka               Dlapová                  63            TJ Znojmo                   Ústí nad Labem           040781

5.23                               Eva                  Buchtelová      130565            TJ Znojmo                   Znojmo                        210983

5.20                               Jarmila                        Fialková           161157            TJ Znojmo                   Znojmo                        150576

5.14                               Alena               Vyskočilová             66            TJ Znojmo                   Znojmo                        260582

5.12                               Hana                Peřinková                74            TJ Znojmo                   Uh. Hradiště     050688

5.12                               Miroslava         Štykarová         111181 ZŠ Lubnice                  Znojmo                        020595

5.10                               Marcela           Groisová                 75            TJ Znojmo                   Třinec              270689

5.07                               Drahoslava       Hejčová                  74            TJ Znojmo                   Prostějov          050590

(10)

5.05                               Zdeňka             Fialová                        280159            TJ Znojmo                   Brno                 290576

5.05                               Daniela                        Watzingerová   130576            TJ Znojmo                   Jihlava             250591

5.03                               Ludmila                       Jelečková               34            Sokol NV Znojmo                                        51

5.03                               Zuzana                        Ďurková                   64            Gymnázium Znojmo    Brno                 241080

5.03                               Markéta            Kopečková              64            TJ Znojmo                   Praha               060682

5.01                               Veronika           Holíková                  79            ZŠ Blížkovice               Hranice                        120694

4.97                               Milena             Weissová          280170            TJ Znojmo                   Opava              120684

4.96                               Běla                 Kudláčková             33            Sokol NV Znojmo                                        50

4.92                               Marta               Kratochvílová         43            TJ Znojmo                   Znojmo                        260563

4.91                               Alena               Lorencová       140871            TJ Znojmo                   Znojmo                        050587

(20)

4.91                               Petra                Špačková         291071TJ Znojmo                   Gottwaldov      140588

4.89                               Miluška                        Musilová          130758            TJ Znojmo                   Opava              120676

4.89                   1          Eva                  Moltašová        170388            ZˇY Znojmo, ul.Mládeže          Zn ojmo           290403

4.87                               Ladislava         Valíková           241273            TJ Znojmo                   Znojmo                        220889

4.85                               Josefa              Šrámková                39            Jiskra Znojmo                                              56

4.85                               Ivana               Klásková                 48            US Fruta Znojmo         Bzenec                        200964

4.85                               Jarmila                        Jelínková                53            ZDŠ Prosiměřice          Třebíč              310568

4.85                               Kamila             Vondráčková           62            Gymnázium Znojmo    Znojmo                        090980

4.84                               Petra                Pokorná           260966            TJ Znojmo                   Znojmo                        260582

4.84                               Milena             Konečná                 70            SGŠ Znojmo                Znojmo                        300485

(30)

4.84                               Daniela                        Polášková               76            TJ Znojmo                   Otrokovice       260590

4.83                               Sylvie              Lahodná                 48            ZDŠ Višňové                                               63

4.82                               Marcela           Trochtová               69            ZŠ Prosiměřice                        Znojmo                        020682

4.81                               Iva                   Kopaničová            65            TJ Znojmo                   Znojmo                        290484

4.80                               Helena             Bílková                    40            Jiskra Znojmo                                              57

4.80                               Blanka             Plachá                    66            TJ Znojmo                   Znojmo                        150680

4.79                               Jaromíra          Šulová             140656            TJ Znojmo                   Břeclav                        100574

4.77                               Marie               Navrkalová       200555            TJ Znojmo                   Znojmo                        050573

4.77                               Iveta                Vaňková                  63            TJ Znojmo                   Znojmo                        260581

4.77                               Michaela         Oliwinská                68            Gy Mor. Krumlov          Znojmo                        300485

(40)

4.77                               Daniela                        Polášková        281269            TJ Znojmo                   Znojmo                        050587

4.76                               Anna                Tvrdá                      65            SZTŠ Znojmo              Znojmo                        040582

4.76                               Monika             Mayerová                77            ZŠ Blížkovice               Jihlava             060992

4.75                               Lenka               Štorková           180157            TJ Znojmo                   Gottwaldov      030675

4.75                               Zuzana                        Jukešová                 77            TJ Znojmo                   Znojmo                        150591

4.75                   1          Zuzana                        Čučková           040486            ZŠ Vídeňská Znojmo    Tata                 131001

4.74                               Eva                  Krejčí                      50            ZDŠ Loucká Znojmo    Znojmo                        250566

4.74                               Věra                 Jiskrová                   56            TJ Znojmo                   Znojmo                        040673

4.74                               Simona                        Hrbáčková        280671            TJ Znojmo                   Znojmo                        040588

(50)

4.74                               Žaneta             Bajglová          201176            TJ Znojmo                   Znojmo                        040491

4.74                               Blanka             Mrkosová                 81            ZŠ Blížkovice               Znojmo                        160595

4.74                               Iva                   Minaříková              78            ZŠ Blížkovice               Vítkovice          270595

 

 

Vrh koulí 3kg

 

11,97                  1          Radka              Šrubařová               85            Gy a SPgŠ Znojmo      Znojmo                        240903

11,00                  V          Eva                  Vobrová           191253            US Fruta Znojmo         Jind. Hradec    310569

9,93                 1          Eva                  Syslová                               83            Gy Polesného Znojmo Znojmo                        190901

9,91                 2          Lenka               Kosíková                 84            Gy Polesného Znojmo Znojmo                        190901

9,76                 3          Marcela           Štykarová                87            ZŠ Lubnice                  Brno                 060601

9,67                 1          Veronika           Hušková           160688            ZŠ Hrušovany               Znojmo                        190503

9,62                 3          Jarmila                        Beinhauerová  020743            Znojmo                                    Šumperk          090601

9,61                 2                                  Poláčková               87            ZŠ Ivan. Mor.Krumlov  Znojmo                        210501

9,60                 3          Alena               Havlová           280586            Gy Polesného Znojmo Znojmo                        210501

9,34                 2          Marie               Vybíralová              89            ZŠ Hrušovany               Znojmo                        190503

(10)

9,15                 1          Ivana               Řezáčová               74            TJ Mor. Krumlov          Znojmo                        270587

9,11                  2          Iva                   Machátová             73            TJ Znojmo                   Znojmo                        240687

9,04                 4          Alena               Baráková                 86            ZŠ Prosiměřice                        Znojmo                        210501

8,98                 3          Pavlína                        Nováková         250288            ZŠ Pražská Znojmo      Znojmo                        190503

8,96                 3          Andrea             Paulechová            73            TJ Znojmo                   Znojmo                        270587

8,95                 AČ       Kateřina           Vláčilová                89            ZŠ Přímětice               Znojmo                        130503

8,93                 5          Nikola              Švecová          141186            ZŠ. ul.Mládeže Znojmo           Znojmo                        210501

8,92                 AČ                               Kloudová                     ZŠ Pražská                   Znojmo                        130503

8,87                 16        Eva                  Slavíková                85            Gy a SPgŠ Znojmo      Brno                 011003

8,84                 5          Ivana               Velčovská                84            SZŠ Znojmo                Znojmo                        190901

(20)

8,83                 3          Silvie               Stehlíková               85            SZŠ Znojmo                Znojmo                        240903

8,81                 4          Naděžda          Krištofová                73            ZŠ Jevišovice              Znojmo                        270587

8,79                 4          Eva                  Kudláčková             85            SZŠ Znojmo                Znojmo                        240903

8,78                 4          Anna                Valentová               88            ZŠ Prosiměřice                        Znojmo                        190503

8,77                 6          Jana                Tručková                 83            Gy Mor. Krumlov          Znojmo                        190901

8,76                 7          Pavla               Dohnalová            85            ZŠ Jevišovice              Znojmo                        210501

8,68                 1          Monika             Chalupová              87            ZŠ Prosiměřice                        Znojmo                        170901

8,67                 7          Pavla               Novotná                  83            Gy Mor. Krum lov         Znojmo                        190901

8,66                 5          Ivana               Jaborníková            85            SZŠ Znojmo                Znojmo                        240903

8,65                 1          Lenka               Šťavová           200388            ZŠ Pražská Znojmo      Nové Zámky     240903

(30)

8,63                 6          Renata             Chmelařová            86            OA Znojmo                  Znojmo                        240903

8,62                 3          Kamila             Smrčková                89            Znojmo                                    Nové Zámky     240903

8,58                 5          Lenka               Kloudová         281288            ZŠ Republiky Znojmo  Znojmo                        190503

8,58                 V          Andrea             Zimková                  89            ZŠ Prosiměřice                        Znojmo                        300903

8,57                 7          Eva                  Vybíralová              87            Gy Moravský Krumlov   Znojmo                        240903

8,53                 V          Alena               Gabrhelová      050954            ZDŠ Božice                 Božice             150569

8,50                 8          Pavla               Dohnalová              85            OA Znojmo                  Znojmo                        240903

8,49                 3          Hana                Chvátalová             85            Gymnázium Znojmo    Znojmo                        250401

8,49                 6          Lucie               Oralová                               88            ZŠ Ivančická M.Krumlov   Znojmo       190503

8,46                 V          Veronika           Zimolová         291089            ZŠ Znojmo, Pražská     Znojmo                        300903

(40)

8,32                 7          Šárka               Stehlíková               89            ZŠ Jevišovice              Znojmo                        190503

8,29                 10        Eva                  Tomášková              86            ZŠ Vídeňská Znojmo    Znojmo                        210501

8,26                 11        Helena             Zifčáková                86            ZŠ Vídeňská Znojmo    Znojmo                        210501

8,25                 9          Alena               Polehlová               83            SZŠ Znojmo                Znojmo                        190901

8,24                 10        Marie               Povjakalová            84            Gy Polesného Znojmo Znojmo                        240903

8,19                 3          Jaroslava         Svobodová             73            TJ Blížkovice               Znojmo                        050587

8,13                 12        Barbora            Drymlová                87            ZŠ Znojmo-Přímětice  Znojmo                        210501

8,10                 11        Denisa             Machů                   87            Gy Polesného Znojmo Znojmo                        240903

8,08                 13        Hana                Pavlíková                86            ZŠ Pražská Znojmo      Znojmo                        210501

8,04                 V          Irena                Mixová                    53            SZŠ Znojmo                Znojmo                        220569

(50)

8,04                 5          Alžběta                        Špačková                73            ZŠ Hrušovany               Znojmo                        270587

8,04                 14        Jarka                Talášková                86            ZŠ Hrušovany               Znojmo                        210501

8,04                 9          Vendula           Mrkvičková              88            ZŠ Jevišovice              Znojmo                        190503

 

 

Koule 4 kg

 

11,86                             Vlasta              Vlasáková        100360            TJ Znojmo                   Krnov               300875

11,83                             Lenka               Vítková                    40            TJ Znojmo                   Velké Meziříčí  110960

11,74                             Dagmar            Dočekalová             45            TJ Znojmo                   Znojmo                        020565

11,72                             Zdena              Miklasová                58            TJ Znojmo                   Praha               310879

10,88                             Petra                Jukešová                 71            TJ Znojmo                   Gottwaldov      140588

10,83                             Marie               Koudelková             45            TJ Znojmo                   Uh.Hradiště      190563

10,80                             Anna                Bémová                  43            TJ Znojmo                                                  60

10,75                             Vlasta              Nekulová                 47            TJ Znojmo                   Znojmo                        110664

10,70                             Eva                  Vobrová                  53            US Fruta Znojmo         Znojmo                        030670

10,67                             Radka              Kocábová               66            TJ Znojmo                   Znojmo                        250884

(10)

10,60                             Pavla               Bártíková          100973            TJ Znojmo                   Znojmo                        010990

10,59                             Pavla               Hejčová           150772            TJ Znojmo                   Ostrava                        200590

10,56                             Iva                   Halámková              64            TJ Znojmo                   Znojmo                        151080

10,11                             Renata             Pěnkavová              67            TJ Znojmo                   Uh.Hradiště      110982

10,00                             Milena             Kovaříková              58            TJ Znojmo                   Prostějov          080685

9,99                             Libuše              Bohdálková             40            TJ Znojmo                   Znojmo                        300859

9,80                             Libuše  ;           Drábková          300957            TJ Znojmo                   Znojmo                        070577

9,78                             Jarmila                        Beinhauerová  020743            TJ Znojmo                   Znojmo                        290974

9,75                             Jarmila                        Bémová                  45            TJ Znojmo                   Uh.Hradiště      190563

9,72                             Anna                Bradáčová              48            SZŠ Znojmo                Znojmo                        160565

(20)

9,62                             Hana                Krontorádová   130857            TJ Znojmo                   Brno                 290576

9,60                             Zina                 Vítková                    68            Gymnázitum Znojmo   Znojmo                        190984

9,59                             Květoslava       Coufalová        070356            TJ Znojmo                   Znojmo                        270574

9,58                             Jaromíra          Fujdlová                 64            SEŠ Znojmo                Znojmo                        090980

9,51                             Jana                Tesařová                 41            TJ Znojmo                   Gottwaldov      140963

9,50                             Miloslava         Illková              240354            TJ Znojmo                   Kyjov               110672

9,46                             Radomíra         Húbnerová              46            TJ Znojmo                   Znojmo                        110664

9,46                             Renata             Sedláčková             64            Gymnázium Znojmo    Znojmo                        090980

9,43                             Běla                 Šefčíková                33            TJ Znojmo                   Znojmo                        130862

9,37                             Jaroslava         Vebrová           160655            TJ Znojmo                   Kyjov               190573

(30)

9,33                             Laura               Vojtěchová      090871            TJ Znojmo                   Znojmo                        040588

9,30                             Hana                Glogarová               52            US Fruta Znojmo         Znojmo                        030670

9,28                             Dana                Kapečková              66            SZŠ Znojmo                Znojmo                        100584

9,26                             Michaela         Oliwínská                68            Gy Mor.Krumlov           Znojmo                        140585

9,24                             Miroslava         Krůzová                  46            TJ Znojmo                   Znojmo                        310562

9,22                             Radka              Hrbová                    60            SZŠ Znojmo                Znojmo                        190576

9,21                             Libuša              Kociánová              46            TJ Znojmo                   Znojmo            ;           310562

9,21                             Marta               Kratochvílová         43            TJ Znojmo                   Znojmo                        020565

9,18                             Ivana               Novotná                  71            Gy Mor. Krumlov          Znojmo                        040588

9,17                             Alena               Gabrhelová      050954            SZŠ Znojmo                Znojmo                        170670

(40)

9,12                             Jana                Novotná           200167            TJ Znojmo                   Znojmo                        300485

9,03                             Irena                Míšková                   63            DVÚ MoravskýKrumlov Znojmo                        190478

8,98                             Marta               Volknerová              47            SZTŠ Znojmo              Znojmo                        130564

8,98                             Jitka                 Jurková                               52            Gymnázium Znojmo    Znojmo                        190570

8,95                             Věra                 Mikešová                 63            ZDŠ Šanov                  Znojmo                        050679

8,92                             Gorana                        Nováková                66            SZŠ Znojmo                Šanov              100583

8,91                             Zdeňka             Nešpůrková             52            SZŠ Znojmo                Znojmo                        190570

8,88                             Josefa              Šarešová                 39            TJ Znojmo                   Uh.Hradiště      141062

8,87                             Ludmila                       Nováková                40            TJ Znojmo                   Bruntál             090859

8,86                             Alena               Dvořáková               52            US Fruta Znojmo         Jičín                120669

(50)

8,86                             Renata             Dvořáková               78            TJ Znojmo                   Třinec              110694

 

 

Disk 1 kg

 

40,12                             Radka              Kocábová               66            TJ Znojmo                   Znojmo                        150984

39,02                             Pavla               Bártíková          100973            TJ Znojmo                   Znojmo                        020690

38,98                             Zdena              Miklasová                 58            TJ Znojmo                   Ústí nad Orl.     300477

38,40                             Lenka               Vítková                    40            TJ Znojmo                                                  60

36,62                             Milena             Miklasová         170658            TJ Znojmo                   Znojmo                        150576

36,22                             Pavla               Hejčová           150772            TJ Znojmo                   Uh.Hradiště      200589

35,90                             Anna                Bémová                  43            TJ Znojmo                   Znojmo                        010660

33,76                             Vlasta              Vlasáková        100360            TJ Znojmo                   Znojmo                        100576

32,78                             Iva                   Halámková              64            TJ Znojmo                   Žabovřesky       230681

32,27                             Marie               Koudelková             45            TJ Znojmo                   Znojmo                        070763

(10)

31,44                             Vladimíra         Kudláčková             76            TJ Blížkovice               Č. Budějovice  290691

31,11                             Miroslava         Krůzová                  46            TJ Znojmo                   Znojmo                        230663

30,74                             Eva                  Vobrová           191253            US Fruta Znojmo         Znojmo                        190570

30,62                             Magdaléna      Jarošová          310375            TJ Znojmo                   Znojmo                        020690

30,50                             Jiřina               Tomaštíková            53            ZDŠ Jaroslavice                                          67

30,33                             Renata             Pěnkavová              67            TJ Znojmo                   Znojmo                        220582

30,06                             Petra                Helešicová       011074            TJ Znojmo                   Uh.Hradiště      050688

29,77                             Jarmila                        Bémová                  45            TJ Znojmo                   Znojmo                        090761

28,80                             Lenka               Řezníčková      070860            TJ Znojmo                   Uh.Hradiště      210876

28,67                             Krista               Růžičková               40            Jiskra Znojmo                                              57

(20)

28,05                             Hana                Růžková                  41            TJ Znojmo                                                  27,90                               Petra                Jukešová         71            TJ Znojmo                   Kroměříž          030689

27,72                             Dagmar            Dočekalová             45            TJ Znojmo                   Znojmo                        220963

27,65                             Iva                   Foučková                47            US Fruta Znojmo         Znojmo                        040964

27,64                             Miloslava         Illková              240354            TJ Znojmo                   Kyjov               110672

27,62                             Alena               Dvořáková               52            US Fruta Znojmo         Jičín                130669

27,61                             Alena               Růžičková               40            TJ Znojmo                   Znojmo                        010658

27,50                             Jarmila                        Beinhauerová  020743            TJ Znojmo                   Znojmo                        290974

27,42                             Marie               Hlávková                 58            Gy Mor. Krumlov          Znojmo                        190576

27,34                             Lenka               Lovicarová       030376            TJ Znojmo                   Znojmo                        220691

(30)

27,00                             Jana                Hošová                    60            SZŠ Znojmo                Znojmo                        110577

26,74                             Naděžda          Veselá              020355            TJ Znojmo                   Kyjov               190573

26,43                             Anna                Bradáčová              48            TJ Znojmo                   Blansko            140963

26,32                             Radomíra         Húbnerová              46            TJ Znojmo                                                  62

26,22                             Hana                Priegelhofová         76            TJ Znojmo                   Znojmo                        080592

26,07                             Gabriela          Drahošová               47            US Fruta Znojmo         Znojmo                        040964

25,58                             Jana                Novotná           200167            TJZnojmo                    Brno                 110683

25,16                             Eva                  Hrdličková        150253            TJ Znojmo                   Znojmo                        040571

24,78                             Sylva               Sedláčková             69            Sokol Blížkovice          Třebíč              290683

24,76                             Hana                Glogarová               52            US Fruta Znojmo         Znojmo                        190570

(40)

24,70                             Jitka                 Jurková                               52            GymnáziumZnojmo     Znojmo                        190570

24,64                             Libuše              Kociánová              46            TJ Znojmo                   Znojmo                        300561

24,60                             Marta               Kratochvílová         43            TJ Znomo                    Znojmo                               61

24,60                             Lenka               Pavlíková         200668            TJ Znojmo                   Prostějov          300886

24,57                             Josefa              Šrámková                39            SŠD Znojmo                                               54

24,54                             Ivana               Čechová                 59            SZTŠ Znojmo              Znojmo                        110577

24,40                             Jana                Tesařová                 41            TJ Znojmo                   Znojmo                        180558

24,40                             Věra                 Konvalinová           64            Sokol Blížkovice          Znojmo                        250677

24,05                             Eva                  Kováčová               48            US Fruta Znojmo         Znojmo                        040964

23,98                             Miroslava         Šicová             010374            TJ Znojmo                   Znojmo                        070589

 

 

Oštěp 500g

 

23,31                 2          Jarmila                        Beinhauerová  020743            Znojmo                                    Šumperk          090601

 

 

Oštěp 600g

 

46,08                             Vlasta              Vlasáková        100360            TJ Znojmo                   Znojmo                        100575

39,88                             Lenka               Pavlíková         200668            TJ Znojmo                   Břeclav                        210686

38,68                             Anna                Bémová                  43            TJ Znojmo                   Znojmo                        280860

38,30                             Lenka               Řezníčková      070860            TJ Znojmo                   Znojmo                        140776

38,08                             Jana                Novotná           200167            TJ Znojmo                   Uh.Hradiště      180585

37,58                             Alena               Fialová                        170561            TJ Znojmo                   Znojmo                        250876

36,24                             Pavla               Bártíková          100973            TJ Znojmo                   Uh.Hradiště      200589

36,23                             Jarmila                        Bravencová            43            TJ Znojmo                   Brno                 110565

34,62                             Jarmila                        Bémová                  45            TJ Znojmo                   Uh.Hradiště      190563

33,18                             Irena                Kratochvílová         66            Sokol Blížkovice          Znojmo                        290484

(10)

32,16                             Renata             Sedláčková             64            Sokol Blížkovice          Žabovřesky       170678

30,38                             Magdaléna      Jarošová          310375            TJ Znojmo                   Znojmo                        020690

30,30                             Laura               Vojtěchová      090871            TJ Znojmo                   Znojmo                        300488

29,74                             Marcela           Bittová                    50            US Fruta Znojmo         Bratislava         010668

29,64                             Karla                Krejčová          010858            TJ Znojmo                   Opava              120676

29,56                             Eva                  Hrdličková        150253            TJ Znojmo                   Znojmo                        140774

29,46                             Libuše              Drábková          300957            TJ Znojmo                   Břeclav                        100574

29,40                             Renata             Pěnkavová              67            TJ Znojmo                   Znojmo                        210982

28,91                             Eva                  Žatečková               46            TJ Znojmo                   Brno                 220562

28,67                             Libuše              Kociánová              46            TJ Znojmo                   Brno                 090664

(20)

28,36                             Radka              Kocábová               66            TJ Znojmo                   Jihlava             180580

28,06                             Drahomíra        Čadová                               73            TJ Znojmo                   Třebíč              060986

28,06                             Romana           Pikolonová              76            Sokol Blížkovice          Znojmo                        290490

27,56                             Zdislava           Řičická                               57            ZOU Znojmo                Znojmo                        250574

27,35                             Eva                  Vobrová           191253            US Fruta Znojmo         Znojmo                        190570

27,18                             Eva                  Sochorková             42            TJ Znojmo                   Znojmo                        131061

26,97                             Marcela           Sedláčková      260274            TJ Znojmo                   Znojmo                        150588

26,94                             Eva                  Kubová                               59            SZŠ Znojmo                Znojmo                        270576

26,94                             Miroslava         Šicová             010374            TJ Znojmo                   Znojmo                        040588

26,86                             Dagmar            Dočekalová             45            TJ Znojmo                   Znojmo                        020565

(30)

26,86                             Eliška               Tesařová                 57            SEŠ Znojmo                Znojmo                        270574

26,72                             Erika                Molodčenková 300976            TJ Znojmo                   Znojmo                        220691

26,36                             Marie               Foučková                68            Sokol Blížkovice          Jihlava             230682

26,31                             Lenka               Vítková                    40            TJ Znojmo                   Velké Meziříčí  110960

26,20                             Miluše              Fojtíková          021156            TJ Znojmo                   Znojmo                        080573

26,20                             Věra                 Mikešová                 63            Sokol Šanov                Velké Meziříčí  190677

26,16                             Marie               Smutná                               53            Gymnázium Znojmo    Znojmo                        190570

26,16                             Andrea             Paulechová            73            TJ Znojmo                   Hodonín           050987

26,13                             Marta               Kratochvílová         43            TJ Znojmo                   Nové Zámky     201063

26,04                             Jana                Ševčíková               62            Sokol Šanov                Znojmo                        050976

(40)

25,98                             Pavla               Hejčová           150772            TJ Znojmo                   Znojmo                        131089

25,36                             Drahoslava       Hejčová                  74            TJ Znojmo                   Znojmo                        131089

25,32                             Anna                Koukalová               71            Sokol Blížkovice          Jihlava             190685

25,22                             Sylva               Sedláčková             69            Sokol Blížkovice          Třebíč              290683

25,18                             Andrea             Dvořáková        251074            TJ Znojmo                   Kroměříž          030689

24,96                             Marie               Maštalířová             45            SZŠ Znojmo                                               62

24,81                             Radka              Kmeťová                 69            TJ Znojmo                   Znojmo                        260684

24,80                             Alena               Gabrhelová      050954            TJ Znojmo                   Znojmo                        170572

24,68                             Markéta            Nábělková        100176            TJ Znojmo                   Znojmo                        020989

24,62                             Věra                 Polarčíková             53            US Fruta Znojmo         Jičín                130669

 

 

Hod míčkem

 

54,50                 V          Jar.                   Daňhelová              54            ZDŠ DD Mor. Krumlov  Mor. Krumlov   140569

51,91                 1          Marie               Vybíralová              89            ZŠ Hrušovany               Nové Zámky     240903

50,00                 AČ       Lenka               Šťavová                  88            ZŠ Pražská Znojmo      Znojmo                        130503

49,50                 AČ       Petra                Dvořáková               89            ZŠ Přímětice               Znojmo                        130503

48,00                 V          Vlasta              Drápelová        211055            ZDŠ Jaroslavice           Znojmo                        260569

47,20                 1          Eliška               Kubinová                88            ZŠ Prosiměřice                        Znojmo                        210501

47,00                 V          Miluše              Fodorová                55            ZDŠ Šanov                  Božice             150569

46,90                 V          Josefa              Lukášková        170353            US Fruta Znojmo         Jind. Hradec    310569

46,90                 V          Marcela           Štykarová                87            ZŠ Lubnice                  Znojmo                        021001

46,50                 V          Vl.                    Loskotová                55            ZDŠ DD Mor. Krumlov  Mor. Krumlov   170569

(10)

46,00                 1          Anna                Runkasová              89            ZŠ Lubnice                  Znojmo                        190503

45,00                 2                                  Bílková                    88            ZŠ Ivanč.Mor. Krumlov            Znojmo                        210501

45,00                 AČ       Kateřina           Veselá              130889            ZŠ Pražská                   Znojmo                        130503

44,80                 V          Vladimíra         Binderová        070186            Gymnázium Znojmo    Znojmo                        021001

44,80                 V          Zuzana                        Poláčková               88            ZŠ ul.Mládeže Znojmo            Znojmo                        021001

44,50                 V          Jana                Danielová               54            ZDŠ DD Mor. Krumlov  Mor. Krumlov   170569

44,50                 V          Milena             Ondráčková            53            ZDŠ Vémyslice                        Mor. Krumlov   170569

44,50                 1          Lucie               Kúnová                        110191            ZŠ Znojmo, ul.Mládeže           Znojmo                        170603

44,00                 V          Dr.                    Řihovská                 54            ZDŠ Hevlín                  Božice             150569

44,00                 V          Jaroslava         Kačírková                54            ZDŠ Božice                 Božice             150569

(20)

44,00                 V          Eva                  Dibelková                55            ZDŠ DD Mor. Krumlov  Mor. Krumlov   170569

44,00                 V          Anežka             Binderová               55            ZDŠ Želetice               Znojmo                        200569

43,80                 2          Veronika           Nedomová              89            ZŠ Klášterní M.Krumlov           Znojmo                        190503

43,50                 V          Alena               Kratochvílová         56            ZDŠ Znojmo, Václavské Znojmo          200569

43,50                 4          Renata             Schwarzová            88            ZŠ Prosiměřice                        Znojmo                        210501

43,00                 V          Jaroslava         Baštová                   55            ZDŠ Vémyslice                        Mor. Krumlov   170569

43,00                 V          Martina                        Drábková                 88            ZŠ ul.Mládeže Znojmo            Znojmo                        021001

43,00                 AČ       Eva                  Novotná                  88            ZŠ Pražská                   Znojmo                        130503

42,60                 2          Jana                Dobiášová        031089            ZŠ Hrušovany               Znojmo                        100603

42,50                 4          Denisa             Sklenářová              89            ZŠ ul. Mládeže Znojmo           Znojmo                        190503

(30)

42,00                 V          Eliška               Sýkorová                 55            ZDŠ Hrušovany                        Božice             150569

42,00                 V          Jana                Čihovská                  54            ZDŠ Hrušovany                        Božice             150569

42,00                 V          M.                    Nováková                54            ZDŠ Prosiměřice          Znojmo                        220569

42,00                 V          D.                     Ivanovičová            54            ZDŠ Tasovice              Znojmo                        220569

42,00                 AČ       Jana                Kutnerová               88            ZŠ nám.Rep. Znojmo  Znojmo                        130503

42,00                 AČ       Lucie               Kováčová               88            ZŠ Jevišovice              Znojmo                        130503

42,00                 AČ       Marie               Plíšková                  89            ZŠ Jevišovice              Znojmo                        130503

41,90                 V          Martina                        Bernatíková      181186            ZŠ Pražská Znojmo      Znojmo                        021001

41,80                 5          Anna                Dosedlová               88            ZŠ Vídeňská Znojmo    Znojmo                        210501

41,70                 6          Pavlína                        Nováková                88            ZŠ Pražská Znojmo      Znojmo                        210501

(40)

41,00                 V          Taťána             Neubauerová          54            ZDŠ Hrušovany                        Božice             150569

41,00                 V          Alena               Hamříková               54            ZDŠ Šumná                 Šumná             160569

41,00                 V          Božena                        Pavlasová               55            ZDŠ Tasovice              Znojmo                        200569

41,00                 2          Andrea             Votavová                 90            ZŠ Prosiměřice                        Znojmo                        170603

40,80                 7          Lucie               Pejchalová             88            ZŠ Znojmo-Přímětice  Znojmo                        210501

40,70                 1          Magdaléna      Jarošová          310575            TJ Znojmo                   Znojmo                        270587

40,50                 AČ       Hana                Farkašová                87            ZŠ Přímětice               Znojmo                        130503

40,10                 V          Radka              Štulhoferová    240487            ZŠ Přímětice               Znojmo                        021001

40,00                 V          Nataša             Vaculová                55            ZDŠ Šanov                  Božice             150569

40,00                 V          Miluše              Makovičková           54            ZDŠ Blížkovice                        Šumná             160569

(50)

40,00                 V          Vlasta              Dřevojanová           55            ZDŠ Vémyslice                        Mor. Krumlov   170569

40,00                 V          Alena               Sotolářová              54            ZDŠ Božice                 Znojmo                        220569

40,00                 V          Eliška               Sigmundová           55            ZDŠ Šumná                 Znojmo                        260569

 

 

Granát

 

50,00                             Alena               Fialová                        170561            TJ Znojmo                   Znojmo                        280576

48,70                             Lenka               Řezníčková      070860            TJ Znojmo                   Znojmo                        280576

45,20                             Mirka                Svatoňová              51            TJ Znojmo                   Znojmo                        120679

44,82                             Eva                  Kubová                               59            SZŠ Znojmo                Znojmo                        300975

43,70                             Radka              Kocábová               66            TJ Znojmo                   Znojmo                        260581

43,50                             Milada             Leitnerová              63            Gymnázium Znojmo    Znojmo                        260581

43,50                             Jarmila                        Beinhauerová  020743            TJ Znojmo                   Mar.Lázně        200981

43,00                             Vlasta              Nekulová                 47            TJ Znojmo                   Znojmo                        130564

42,30                             Jaroslava         Jirovská                   41            SZŠ Znojmo                Brno                 260658

42,30                             Věra                 Mikešová                 63            Sokol Šanov                Znojmo                        170578

(10)

42,17                             Dana                Jedličková              46 SZŠ Znojmo                Znojmo                        060663

42,16                             Blanka             Plachá                    66            TJ Znojmo                   Prostějov          290981

42,00                 V          Jitka                 Vychodilová           52            Gymnázium Znojmo    Znojmo                        220569

40,99                             Marie               Fialová                               46            SZŠ Znojmo                Znojmo                        310562

40,96                             Jaroslava         Svatoňová              51            TJ Znojmo                   Zábřeh na Mor.            190987

40,71                             Eva                  Žatečková               45            SZŠ Znojmo                Znojmo                        060663

40,66                             Libuše              Drábková          300957            TJ Znojmo                   Znojmo                        300975

40,46                 V          Marie               Smutná                               52            Gymnázium Znojmo    Jind.Hradec     310569

40,10                             Petra                Moravcová              71            SEŠ Znojmo                Znojmo                        200586

40,00                             Ludmila                       Vaňková                  48            SZŠ Znojmo                Znojmo                        140564

(20)

40,00                             Pavla               Bártíková          100973            TJ Znojmo                   Znojmo                        140588

40,00                             Alena               Severinová             73            SOUZ Znojmo              Znojmo                        050689

30,90                             Jana                Kselíková                66            Gy Mor. Krumlov          Znojmo                        260582

39,50                 V          Jitka                 Jurková                               52            Gymnázium Znojmo    Znojmo                        220569

39,22                             Bohumila         Widurová                63            SpgŠS Znojmo                        Znojmo                        010679

39,20                             Eva                  Vondráková             59            Gy Mor.Krumlov           Znojmo                        300975

39,00                             Silvie               Lahodná                 48            SZŠ Znojmo                Znojmo                        220567

39,00                             Simona                        Bulínová                 65            ZDŠ Republiky Znojmo            Znojmo                        260581

38,63                             Marie               Maštalířová             45            SZŠ Znojmo                Znojmo                        310562

38,60                             Soňa                Bechová                 73            SZŠ Znojmo                Znojmo                        050689

(30)

38,50                             Ludmila                       Benediková                                                     Znojmo                        120679

38,40                             Jana                Weishauptová         64            ZDŠ Sídlišzě Znojmo   Znojmo                        010679

38,30                                                     Kohoutová              67            DVÚ Mor.Krumlov        Znojmo                        260582

38,10                             Jarmila                        Fialková           161157            TJ Znojmo                   Praha               200675

38,00                             Libuše              Holcmanová           48            SZŠ Znojmo                Znojmo                        040665

38,00                             Marcela           Ševčíková               49            SEŠ Znojmo                Znojmo                        220567

38,00                             Ilona                Suchanová             72            Gymnázium Znojmo    Znojmo                        140588

37,60                             Alžběta                        Zlomková                63            ZDŠ Sídlišzě Znojmo   Znojmo                        170578

37,60                             Marcela           Kolářová                 66            ZDŠ Vémyslice                        Znojmo                        260581

37,50                             Emílie              Ellingerová             64            SZŠ Znojmo                Znojmo                        260582

(40)

37,24                             Jitka                 Mahelová               58            Gymnázium Znojmo    Znojmo                        011074

37,22                             Soňa                Dvořáková               58            Gymnázium Znojmo    Znojmo                        011074

37,00                             Dagmar            Zelená                    50            SVVŠ Znojmo              Znojmo                        220567

37,00                             Jana                Trybulová               50            SZŠ Znojmo                Znojmo                        160568

37,00                 V          Taťána             Vlčevová                 52            Gymnázium Znojmo    Znojmo                        220569

37,00                             Marcela           Hobzová                     SEŠ Znojmo                Znojmo                        110587

37,00                             Květa               Čížková                   73            SEŠ Znojmo                Znojmo                        140588

36,80                             Lenka               Makešová                66            Gy Mor. Krumlov          Znojmo                        260582

36,75                                                     Kocúrková                   ZDŠ Hrušovany                        Znojmo                        170578

36,68                             Lenka               Dlapová                  63            TJ Znojmo                   Znojmo                        110980

 

 

Sedmiboj

 

3941                              Markéta            Kopečková              64            TJ Znojmo                   Č.Budějovice   200662

15.6     8,73   1.56     27.4     =          4.74     19,80   2:34.4

2553                              Dagmar            Jandorová               64            TJ Znojmo                   Znojmo                        181081

21.4     5,78   1.25     27.6     =          4.35     17,04   2:47.5

2265                              Jarmila                        Beinhauerová  020743            RH Znojmo                  Znojmo                        181081

22.2     8,75   1.25     33.0     =          3.99     28,98   3:09.2

2183                              Pavla               Hejčová           150772            TJ Znojmo                   Znojmo                        131089

20.5     9,35   1.35     34.0     =          4.24     25,98   0

2128                              Alena               Trnková            170571            TJ Znojmo                   Doubí               191088

23.2     5,58   1.20     30,6     =          3.9O    11,72   2:34.0

 

 

4 x 60 metrů

 

31.1                               ZDŠ ul.Mládeže Zn/ Groisová 75, Miklovicová, Šmerdová, Šplíchalová 75

Třinec                270689

31.6                               SŠD Znojmo/ sestava nezjištěna                                                                             55

31.7                               TJ Znojmo/ Šplíchalová 75, Šmerdová, Galušková, Groisová Znojmo                        140589

31.8                               Jiskra Znojmo/ Šrámková 39, Bláhová, Černá, Bohdálková      Praha                      55

31.8                               Okres Znojmo/ Šplíchalová 75, Šmerdová, Miklovicová, Groisová   Uh.Hradiště         040689

31.9                               TJ Znojmo/ Kmeťová 69, Vávrová, Střížová, Smejkalová        Třebíč              290683

31.9                               ZŠ ul.Mládeže Zn/ Hejčová D. 74, Groisová, Peřinková, Šplíchalová 75

Třinec                150688

32.1                               TJ Znojmo/ Šplíchalová 75, Šmerdová, Groisová, Galušková Znojmo                        020989

32.2                               TJ Znojmo ml.dívky/ sestave nezjištěna                                                                              62

32.2                               TJ Znojmo/ Karlová, Pěnkavová 67, Nagyová, Kumprechtová                                    140681

(10)

32.2                               TJ Znojmo/ Peřinková, Hejčová 74, Šmerdová, Šplíchalová 75          Znojmo                        011088

32.3                               TJ Znojmo/ Hrbáčková 71, Šmerdová, Střížová, Vávrová 70   Jihlava             270684

32.4                               TJ Znojmo/ Holíková 59, Fialová 58, Debrecinová 60, Drábková 59 Slavkov  160673

32.4                               TJ Znojmo/ Nagyová 68, Wirglerová, Kumprechtová, Novotná 67 Třebíč                   300582

32.4                               ZŠ ul.Mládeže Zn/ Watzingerová , Nábělková 76, Šplíchaloívá 75, Adámková 75

Prostějov          041089

32.4                               ZŠ Blížkovice/ Pellová 80, Mrkosová, Koukalová, Procházková           Znojmo                        070695

32.5                               TJ Znojmo/ Brunclíková 66, Kumprechtová, Pokorná 66, Plachá        Brno                 011080

32.5                               ZŠ ul.Mládeže Zn/ Novotná, Smejkalová 60, Nagyová, Kumprechtová   Znojmo        140682

32.6                               okres Znojmo/ Jurčíková, Bohdálková 73, Peřinková, Bikarová Prostějov          070687

32.6                               TJ Znojmo/ Groisová 75, Miklovicová, Galušková, Šmerdová  Jihlava             170689

(20)

32.6                               ZŠ Jevišovice/ Částková, Švarcová, Nevrklová, Rožnovská 80  Znojmo                        070695

32.7                               ZŠ ul.Mládeže Zn/ Vávrová 70, Korencová,Šmerdová, Weisová         Opava              120684

32.7                               TJ Znojmo/ Peřinková 74, Šmerdová, Šplíchalová 75,Groisová          Prostějov          110988

32.7                               ZŠ ul.Mládeže Zn/ Watzingerová 76, Bajglová 76, Nábělková 76, Jukešová

Třinec                130690

32.7                               ZŠ Blížkovice/ Pellová L., Pellová M., Svobodová, Holíková   Hranice                        120694

33.2                   2b1      TJ Moravský Krumlov /Třetinová, Fráňová, Machalová, Bikarová   Znojmo     240687

33.3                   4b1      TJ Znojmo /Chmleková, Jurčíková, Texlová, Bohdálková        Znojmo                        240687

33.7                   1b1      ZŠ Pražská Zn/ Bednaříková, Koryťáková, Krčmářová, Hrůzová            Znojmo                        210501

34.0                   1b4      ZŠ Vídeňská Zn/ Pločková, Čučková, Križanová, Simonidesová          Znojmo                        210501

34.0                   1b3      ZŠ Jevišovice /Kováčová, Novotná, Plíšková, Mikulášková 87 Znojmo                        190503

(30)

34.0                   2b2      ZŠ ul.Mládeže Zn. /Moltašová 88, Poláčková, Šotkovská, Rožnovská   Znojmo           100603

34.1                   1b4      ZŠ Mládeže ST /Chmelková, Peřinová, Kobylková, Bohdálková          Znojmo                        270587

34.1                   1b1      ZŠ Prosiměřice /Daňhelková 88, Yimková, Schwaryová, Remešová   Znojmo 190503

34.1                   1b2      ZŠ Hrušovany /Vybíralová 89, Hušková, Šromová, Vránová     Znojmo                        190503

34.2                   1          TJ Mor. Krumlov/ Třetinová, Matalová, Bikarová, Cejnková     Znojmo                        050587

34.2                   2b3      ZŠ Pražská Zn. /Šťavová 88, Nováková, Novotná, Roymahelová   Znojmo      190503

34.2                   1b2      ZŠ Hrušovany /Dobiášová 89, Kacetlová, Nováčková, Steinhauserová Znojmo          100603

34.4                   2b1      ZŠ Jevišovice/ Nevrklová, Jedličková, Votýpková, Jakoubková Znojmo                        210501

34.4.                  2b2      ZŠ Ivančická MK /Pasterná, Cafourková 88, Heverová, Hájková          Znojmo                        190503

34.5                   2b1      ZŠ ul.Mládeže Zn /Molrašová 88, Poláčková, Šotkovská, Drábková   Znojmo  190503

(40)

34.6                   1b1      ZŠ Pražská Zn/ Nováková, Omelková, Slabá, ???                    Znojmo                        210501

34.7                   2b4      ZŠ ul.Mládeže Zn/ Rosotová, Kovářová, Procházková, Fousková   Znojmo      210501

34.8                   1b3      ZŠ MNládeže ST /Bártíková, Hejčová, Kamarýtová, Matoušová          Znojmo                        270587

34.8                   1b2      TJ Znojmo /Groisová, Šmerdová, Galušková, Helešicová        Znojmo                        240687

34.8                   1b2      ZŠ ul.Mládeže Zn/ Šťávová, Vaculová, Fialová, Lutzová                    Znojmo                        210501

34.9                   3b1      ZŠ ul.Mládeže Zn /Křivanová 88, Smrčková, Rožnovská, Vágnerová   Znojmo            190503

35.1                   1b3      ZŠ Hrušovany/ Brateková, Zajícová, Ertlová, Pernicová                       Znojmo                        210501

35.2                   1b2      ZŠ Sídliště /Durdová, Hobzová, Antonínová, Dojčárová                       Znojmo                        270587

35.2                   3b1      Gy Polesného Zn/ Chvátalová, Havlová, Uhlířová, Frýbertová Znojmo                        210501

35.2                   2b2      ZŠ Přímětice Zn/ Langerová, Nováková, Ryšavá, Štulhoferová            Znojmo                        210501

(50)

35.2                   1b1      ZŠ Hrušovany /Dobiášová 89, Milošová, Steinhauserová, Kacetlová   Znojmo            190503

 

 

4 x 100 metrů

 

50.86                             TJ Znojmo/ Dlapová 66,Novotná, Pokorná 66, Vyskočilová     Praha               140784

51.44                             TJ Znojmo/ Pokorná 66, Dlapová, Vyskočilová, Szanová        Jablonec         030782

51.5                               TJ Znojmo/ Musilová 58, Drábková 59, Dlapová, Kopečková  Znojmo                        100679

51.64                             TJ Znojmo/ Macháčová 66, Dlapová, Pokorná 66, Brunclíková          Praha               110781

51.6                               TJ Znojmo/ Dlapová, Drábková 59, Fialová 58, Kopecká 61   Chrudim           090978

51.8                               TJ Znojmo/ Dlapová, Kopaničová 65, Pokorná 66, Vyskočilová          Znojmo                        290484

51.9                               TJ Znojmo/ Jandorová, Dlapová 63, Kopečková, Buchtelová 65        Brno                 090581

52.0                               TJ Znojmo/ Dlapová, Vyskočilová, Polášková, Buchtelová 65 Znojmo                        160684

52.1                               TJ Znojmo/ Drábková 59, Fialová 58, Holíková 59, Debrecinová 60 Znojmo   230674

52.2                               TJ Znojmo/ Dlapová 63, Buchtelová 65, Jandorová, Brunclíková       Žabovřesky       230681

(10)

52.2                               TJ Znojmo/ Buchtelová 65, Dlapová, Vyskočilová, Pokorná 66           Jihlava             040683

52.3                               Gy Znojmo/ Jandorová, Ďurková, Kopečková, Dlapová 63       Znojmo                        151080

52.5                               TJ Znojmo/ Musilová 58, Fialová 58, Fialková 57, Drábková 59          Znojmo                        020576

52.7                               TJ Znojmo/ Musilová 58, Fialková 57, Fialová 58, Drábková 59          Znojmo                        230875

52.7                               TJ Znojmo/ Musilová 58, Drábková 59, Dlapová, Kopečková  Hodonín           160679

52.7                               TJ Znojmo/ Dlapová 63, Jandorová, Brunclíková, Buchtelová 65       Hodonín           130681

52.8                               Jiskra Znojmo/ Šrámková, Bláhová 30, Černá, Bohdálková                                     55

52.8                               TJ Znojmo/ Musilová 58, Holíková 59, Fialová, Drábková 59   Chropyně         180574

52.8                               TJ Znojmo/ Šulová 56, Drábková 59, Štorková 57, Musilová 58          Frýdek-Místek   200975

52.8                               TJ Znojmo/ Fialková 57, Komendová 61, Kopecká, Drábková 59        Hodonín           260676

(20)

52.8                               TJ Znojmo/Dlapová 66, Weissová 70, Polášková, Tischlerová Prostějov          080685

52.8                               TJ Znojmo/ Weissová 70, Špačková 71, Dlapová 66, Lorencová         Kroměříž          240586

56.3                   3          Znojmo/ Čučková 86, Moltašová, Procházková, Štulhoferová  Tata                 131001

57.0                               SZŠ Znojmo/ Tinková, Malichová, Orlíčková, Nešpůrková       Znojmo                        210569

58.4                   2          Znojmo /Moltašová, Milošová, Remešová, Egnerová               Nové Zámky     240903

59.7                   4          Znojmo /Karásková, Poláčková, Steinhauserová, Vybíralová   Nové Zámky     240903

 

 

3 x 300 metrů

 

2:17.2                            TJ Znojmo/ Nováková E. 78, Nováková P. 78, Peterová                       Prostějov          130693

2:23.2                            TJ Znojmo/ Havlíková 77, Molodčenková 76, Klikorková 77    Znojmo                        220691

2:25.3                            TJ Znojmo/ Čermáková, Sdláčková, Priegelhofová 76                        Znojmo                        220691

2:30.9                            TJ Znojmo/ Klikorková 77, Benáčková, Čermáková                  Žabovřesky       110591

2:36.2                            ZŠ Blížkovice/ Radová 78, Mrkosová, Procházková                 Jihlava             050693

2:40.7                            TJ Znojmo/ Havlíková 77, Malenová 80, Benáčková               Třebíč              160592

2:49.3                            ZŠ Blížkovice/ Fišerová, Konvalinková, Pellová 79                  Jihlava             050693

3:13.0                            TJ Znojmo/ Mlátilíková, Doležalová, Benáčková 80                Jihlava             050693

 

 

4 x 400 metrů

 

4:12.3                            TJ Znojmo/ Pokorná 66, Dlapová, Zachurčoková 63, Kopaničová Prostějov   030983

4:12.9                            TJ Znojmo/ Dlapová 66, Špačková 71, Trnková 71, Vyskočilová         Prostějov          310586

4:20.2                            TJ Znojmo/ Vyskočilová, Dlapová, Nagyová, Zachurčoková 63           Znojmo                        250884

4:20.7                            TJ Znojmo/ Nováková P.78, Nováková E. 78, Ziková 78, Zejdová Třinec                     110694

 

 

3 x 600 metrů

 

5:48.6                            US Fruta Zn/ Procházková, Hřebačková, Pavloková                 Bratislava         010668

 

 

3 x 800 metrů

 

9:06.4                            US Fruta Zn/ Šalplachtová, Wuzelová, Rychtecká                   Bratislava         010668

 

 

400 – 300 – 200- 100 metrů

 

2:35.3                            Gy Znojmo/ Zedová 78, Gallusová, Švecová, Stará 79                       Znojmo                        081096

2:39.0                            Gy Znojmo/ Zejdová 78, Malenová 80, Švecová, Jelínková    Znojmo                        111094

2:39.1                            SZŠ Znojmo/ Nováková 78, Balíková, Pitourová, Rožnovská    Znojmo                        031096

2:39.5                            SZŠ Znojmo/ Prčková, Cihlářová, Koreneková 81, Darmovzalová   Znojmo    220999

2:39.8                            Gy Znojmo/ Hyblerová, Wacková 78, Švecová, Benáčková     Znojmo                        121095

2:40.4                6          Gy Znojmo/ Hroudná 84, Čučková, Roupcová, Binderová       Brno                 101001

2:40.6                            Gy Znojmo/ Klimešová, Urbanová 79, Švecová, Hyclová        Znojmo                        091097

2:40.7                            Gy Znojmo/ Zejdová 78, Nováková E. 78, Watzingerová 76, Stará 79

Frýdek-Místek     121093

2:42.8                            Gy Znojmo / Milostná, Bachelová, Hyclová 80, Entlerová       Znojmo                        081098

2:43.1                            Gy Znojmo / Ziková 78, Nováková E. 78, Hanzalová, Benáčková 78 Znojmo 111094

(10)

2:43.8                            Gy Znojmo/ Milostná 82, Krejčová, Bachelová, Hroudná                    Znojmo                        220999

2:44.1                            SZŠ Znojmo/ Nováková 78, Babieřková, Colašová, Rožnovská            Znojmo                        190995

2:44.9                1          Gy Znojmo/ Chvátalová, Roupcová 84, Čučková, Esterová     Znojmo                        190901

2:45.0                            Gy Znojmo/ Pevná 78, Švecová, Urbanová, Jelínková                        Znojmo                        300997

2:46.1                            Gy Znojmo/ Milostná, Entlerová, Hyclová 80, Nevrklová                      Znojmo                        220998

2:47.2                            Gy Znojmo/ Kučerová 82, Roupcová, Bachelová, Hroudná    Znojmo                        061099

2:47.6                7          Gz a SPgŠ Znojmo /Novotná I. 88, Plačková 87, Novotná J. 88, Lichá 84   Brno       011003

2:48.4                            Gy Znojmo/ Jelínková, Nováková 78, Švecová, Benáčková     Znojmo                        190995

2:48.9                            OA Znojmo/ Maloulová, Spěšná, Škodová, Čurdová 81                       Znojmo                        220999

2:49.0                            Gy Znojmo/ Pevná 78, Skýpalová, Wacková, Urbanová                       Znojmo                        031096

(20)

2:49.0                            Gy Znojmo/ Pevná 83, Šlosrová, Povjakalová, Syslová                       Znojmo                        061099

2:49.4                            Gy Znojmo/ Pevná 78, Nevrklová, Urbanová, Jelínková                       Znojmo                        081096

2:49.5                12        Gy Znojmo/ Lattnerová, Bachelová 82, Zábojová, Kyněrová   Brno                 101001

2:52.6                2          Gy Znojmo/ Hroudná 84, Havlová, Križanová, Binderová        Znojmo                        190901

2:54.0                1          Gy Znojmo /Križanová 86, Čučková 86, Navrkalová 86, Binderová 86   Znojmo          240903

2:54.1                3          Gy Znojmo/ Simonidesová, Bachelová 82 Lattnerová, Zábojová        Znojmo                        190901

2:56.0                3          Gy M.Krumlov /Dancingerová 86, Vaníčková 85, Olivová 87, Marková 87 Znojmo240903

2:58.4                4          OA Znojmo/ Kozmérová, Škodová 82, Maloulová, Svobodová            Znojmo                        190901

2:59.1                5          Gy Mor.Krumlov/ Marková, Hájková 85, Millerová, Vaníčková  Znojmo                        190901

3:02.5                4          OA Znojmo /Voldánová 86, Svobodová 84, Břeyinová 86, Barteisová 87 Znojmo       240903

(30)

3:03.6                6          SZŠ Znojmo/ Darmovzalová 82, Ježková, Šimková, Uhlířová  Znojmo                        190901

3:04.1                5          Gy Znojmo /Walova 86, Johnová 86, Sekerová 87, Králová 85           Znojmo                        240903

3:06.0                6          SZŠ Zn /Basiliková 85, Štěpanovská 86, Farkašová 87, Stehlíková 85 Znojmo           240903

3:06.9                7          SZŠ Znojmo / Jahodníková 85, Ježková 86, Bednaříková 86, Břenková Znojmo         240903

3:09.0                7          Gy Znojmo/ Frýbertová 85, Ševčíková, Navrkalová, Sigmundová   Znojmo     190901

 

 

800 – 400 – 200 – 100 metrů

 

4:35.6                            TJ Znojmo/ Řezníčková 60, Debercinová 60, Šimáková 59, Fialová 58 Znojmo         100575

 

 

Čtyřboj

/60m – výška- míček – 600m/

 

1786                  3          Marie               Vislousová              89            ZŠ Pražská – Zn           Znojmo                        130503

8.7     1.20     32,50   2:03.0

1590                  5          Jana                Dobiášová                    ZŠ Hrušovany               Znojmo                        130503

9.4     1.30     37,00   2:15.0

1525                  6          Iva                   Karchutňáková         90            ZŠ Přímětice – Zn       Znojmo                        130503

9.4     1.20     39,50   2:13.5

1481                  9          Žaneta             Kochová                 89            ZŠ Jevišovice              Znojmo                        130503

9.2   1.20   26,00   2:10.0

1433                  13        Viola                Jelínková                90            ZŠ Republika – Zn       Znojmo                        130503

9.5     1.15     26,50   2:05.4

1384                  14        Kristýna            Binderová               89            ZŠ Republiky – Zn       Znojmo                        130503

9.6     1.15     35,00   2:14.5

1340                  15        Eliiška              Dunkelová               89            ZŠ Příměrice –Zn        Znojmo                        130503

9.7     1.20     30,00   2:15.5

1300                  16                                Růžičková                    ZŠ Pražská – Zn           Znojmo                        130503

9.4     1.25     20,00   3:17.9

1122                   21        Lenka               Votavová                 89            ZŠ Jevišovice              Znojmo                        130503

9.7     1.00     26,00   2:15.2

573                  25                                Kacetlová                    ZŠ Hrušovany               Znojmo                        130503

0        1.15     36,50

 

 

Čtyřboj

/60m – dálka- míček – 600m/

 

1847                  1          Andrea             Steinhauserová                        ZŠ Hrušovany               Znojmo                        130503

9.0     4.24     29,50   1:55.2

1840                  2          Iva                   Milošová                      ZŠ Hrušovany               Znojmo                        130503

8.6     4.27     28,00   2:02.1

1761                  4          Jana                Hrůzová                  90            ZŠ Jevišovice              Znojmo                        130503

8.9     4.18     33,50   2:04.5

1500                  7          Hana                Sousedíková           90            ZŠ Přímětice – Zn       Znojmo                        130503

9.3     3.30     30,00   2:00.3

1495                  8          Nela                 Pospíšilová             91            ZŠ Jevišovice              Znojmo                        130503

9.2     3.63     24,50   2:02.0

1460                  10                                Zimolová                     ZŠ Pražská – Zn           Znojmo                        130503

9.3     3.90     31,00   2:12.5

1381                  11        Lucie               Podolinská                   ZŠ Hrušovany               Znojmo                        130503

9.3     3.71     25,00   2:09.8

1335                  12                                Veselá                          ZŠ Pražská – Zn           Znojmo                        130503

9.7     3.82     45,00   2:25.5

1246                  17        Markéta            Švejdová                90            ZŠ Přímětice – Zn       Znojmo                        130503

9.9     3.58     36,50   2:17.0

1213                  18        Tereza             Klempová               90            ZŠ Přímětice – Zn       Znojmo                        130503

9.6     3.68     26,00   2:17.0

(10)

1180                   19                                Vašíčková                90            ZŠ Jevišovice              Znojmo                        130503

9.7     3.69     20,00   2:13.5

1167                   20                                Švarcová                     ZŠ Pražská – Zn           Znojmo                        130503

9.6     3.77     23,00   2:19.5

979                  22        Karolína           Bursíková                90            ZŠ Republika – Zn       Znojmo                        130503

10.3     3.44     33,00   2:26.2

908                  23        Michaela         Habrdlová               90            ZŠ Republika – Zn       Znojmo                        130503

9.5     3.91     25,00   0

837                  24        Jana                Smrčková                90            ZŠ Republika – Zn       Znojmo                        130503

10.6     3.05     13,50   2:11.2

 

 

Čtyřboj

/60 metrů, dálka, míček, 800 metrů

 

1852                  1          Vladimír           Binderová        070186            Gymnázium Znojmo    Znojmo                        021001

8.7     4.06     44,80   2:43.5

1735                  2          Radka              Štulhoferová    240487            ZŠ Přímětice               Znojmo                        021001

8.8     4.36     40,10   2:53.4

1711                   3          Martina                        Bernatíková      181186            ZŠ Pražská Znojmo      Znojmo                        021001

9.0     4.33     41,90   2:52.4

1685                  4          Petra                Dvořáková               89            ZŠ Přímětice               Znojmo                        021001

8.8     4.02     39,50   2:52.6

1652                  3          Lenka               Šťavová                  88            ZŠ Pražská – Zn           Znojmo                        130503

9.2     4.07     50,00   3:03.6

1621                  5          Zuzana                        Čučková           040486            Gymnázium Znojmo    Znojmo                        021001

8.9     4.40     37,00   2:59.8

1605                  4          Monika             Bursíková                87            ZŠ Republiky – Zn       Znojmo                        130503

8.8     4.09     37,00   3:03.0

1581                  6          Ivona               Novotná                  88            ZŠ Jevišovice              Znojmo                        130503

8.5     3.74     37,00   3:06.2

1530                  9          Lucie               Kováčová               88            ZŠ Jevišovice              Znojmo                        130503

8.6     3.92     42,00   3:22.3

1525                  7          Marcela           Štykarová                87            ZŠ Lubnice                  Znojmo                        021001

9.1     4.03     46,90   3:07.7

(10)

1509                  11        Hana                Farkašová                     ZŠ Přímětice –Zn        Znojmo                        130503

9.2     4.03     40,50   3:04.9

1502                  8          Iva                   Truhlářová       020687            Běžecký klub Znojmo   Znojmo                        021001

9.3     3.25     33,40   2:30.2

1492                  10        Martina                        Koryťáková              86            ZŠ Pražská Znojmo      Znojmo                        021001

8.8     3.78     36,90   2:59.9

1461                  11        Zuzana                        Poláčková               88            ZŠ ul.Mládeže Znojmo            Znojmo                        021001

9.0     3.92     44,80   3:13.5

1420                  12        Kateřina           Jägerová          010487            Běžecký klub Znojmo   Znojmo                        021001

9.2     3.92     18,00   2:40.1

1389                  13        Zuzana                        Lichá                      87            Š Václ. nám. Znojmo  Znojmo                        021001

9.3     3.88     25,40   2:47.5

1376                  14        Monika             Šebelová                 87            ZŠ nám.Rep. Znojmo  Znojmo                        021001

9.1     3.97     26,80   2:56.9

1375                  15        Lucie               Vondrušková     150488            Běžecký klub Znojmo   Znojmo                        021001

9.4     3.28     19,80   2:30.5

1368                  16=      Marta               Burianová               87            ZŠ Hrušovany               Znojmo                        021001

8.6     3.91     30,50   3:16.0

1368                  16=      Jitka                 Moravcová       220688            Běžecký klub Znojmo   Znojmo                        021001

9.0     3.74     23,60   2:51.3

(20)

1361                  18        Nina                 Križanová               86            Gymnázium Znojmo    Znojmo                        021001

8.9     4.34     29,80   3:19.1

1353                  19        Michaela         Sekerová                 86            ZŠ Pražská Znojmo      Znojmo                        021001

9.2     3.74     30,00   2:55.4

1345                  20=      Veronika           Aipldauerová          88            ZŠ Václ. nám. Znojmo            Znojmo                        021001

9.1     3.70     34,80   3:01.4

1345                  20=      Tereza             Kapinusová             89            Gymnázium Znojmo    Znojmo                        021001

9.1     3.92     38,10   3:14.7

1331                  22        Ivona               Rozmahelová         88            ZŠ Pražská Znojmo      Znojmo                        021001

9.0     3.94     31,80   3:10.5

1327                  23        Lucie               Pejchalová             88            ZŠ Přímětice               Znojmo                        021001

9.5     3.58     42,50   3:03.5

1314                  24        Eliška               Egnerová         260190            Gymnázium Znojmo    Znojmo                        021001

9.1     3.49     31,40   2:58.3

1298                  25        Veronika           Hušková                  88            ZŠ Hrušovany               Znojmo                        021001

9.5     3.38     38,20   2:56.6

1249                  27        Martina                        Drábková                 88            ZŠ ul.Mládeže Znojmo            Znojmo                        021001

8.8     3.97     43,00   DNP

1209                  28        Hana                Lučanová               87            ZŠ Dyjákovice              Znojmo                        021001

9.6     3.77     39,80   3:16.2

(30)

1170                   29        Petra                Fajmanová             87            ZŠ Dyjákovice              Znojmo                        021001

8.9     3.39     32,60   3:21.0

1147                   30        Kristýna            Švarcová                87            ZŠ Dyjákovice              Znojmo                        021001

9.0     3.77     26,20   3:21.3

1109                   31        Eva                  Moltašová        170388            ZŠ ul.Mládeže Znojmo            Znojmo                        021001

8.8     0.00     37,00   3:15.7

1105                   32        Jana                Kutnerová               86            ZŠ nám.Rep. Znojmo  Znojmo                        021001

10.1     3.47     38,20   3:06.5

1062                  33        Michala                       Horká                      87            SPgŠ Znojmo              Znojmo                        021001

9.6     3.79     27,80   3:17.1

1054                  34        Veronika           Vajsová                               86            ZŠ Václ.nám. Znojmo Znojmo                        021001

9.9     3.49     26,10   3:00.9

1018                  35        Michaela         Medunová              86            ZŠ Pražská Znojmo      Znojmo                        021001

9.8     3.59     31,90   3:18.4

946                  27        Lucie      Kalířová                   ZŠ Hrušovany                           Znojmo                        1305

9.6 3.53   32,50   3:46.2

943                  36        Eva                  Poláková                 89            Gymnázium Znojmo    Znojmo                        021001

9.7     3.64     31,10   3:33.5

857                  37        Veronika           Chmelířová             86            SPgŠ Znojmo              Znojmo                        021001

9.3     3.25     33,00   DNF

(40)

831                  38        Andrea             Feilerová                86            ZŠ Hrušovany               Znojmo                        021001

9.4     3.43     28,70   4:01.9

782                  28        Mirka                Wilzková                      Gy Moravský Krumlov   Znojmo                        130503

10.9     3.32     37,00   3:32.8

 

 

Čtyřboj

/60m – výška- koule 3kg – 800m/

 

1909                  1          Veronika           Hušková                       ZŠ Hrušovany               Znojmo                        130503

9.0     1.30     8,60   2:47.2

1743                  2          Kateřina           Vláčilová                     ZŠ Přímětice – Zn       Znojmo                        130503

9.3     1.35     8,95   3:04.1

1548                  7          Lucie               Husáková                     Gy Moravský Krumlov   Znojmo                        130503

9.6     1.25     6,86   2:52.3

1363                  17        Tereza             Radová                               88            ZŠ Jevišovice              Znojmo                        130503

9.4     1.35     7,80   3:48.6

1222                  21                                Šromová                      ZŠ Hrušovany               Znojmo                        130503

9.3     1.30     6,34   3:56.7

1075                  24        Tereza             Veselá                     88            ZŠ Republiky – Zn       Znojmo                        130503

9.7     1.25     5,59   3:43.2

 

 

Čtyřboj

/60m – výška- míček – 800m/

 

1521                  10                                Novotná                       ZŠ Pražaká – Zn          Znojmo                        130503

8.8     1.20     43,00   3:20.5

1497                  12        Marie               Plíšková                  89            ZŠ Jevišovice              Znojmo                        130503

9.3     1.25     42,00   3:11.6

1344                  18        Veronika           Vránová                       ZŠ Hrušovany               Znojmo                        130503

9.5     1.30     22,00   3:02.0

1318                  19                                Pfefferová                    ZŠ Pražská – Zn           Znojmo                        130503

8.8     1.25     32,00   3:40.7

1258                  20        Naďa                Kellnerová                   Gy Moravský Krumlov   Znojmo                        130503

10.7     1.35     37,50   3:10.9

1065                  25        Jana                Bulínová                 88            ZŠ Republika – Zn       Znojmo                        130503

10.3     1.30     20,00   3:12.6

 

 

Čtyřboj

/60m – dálka- koule 3kg – 800m/

 

 

1838                  1          Marie               Vislousová              89            ZŠ Znojmo, Pražská     Znojmo                        300903

8.7     4.45     7,67   2:50.2

1666                  2          Eliška               Egnerová         260190            Gymnázium Znomo     Znojmo                        300903

8.6     4.14     7,06   2:58.6

1636                  3          Kateřina           Vláčilová                89            ZŠ Znojmo, Přímětice Znojmo                        300903

9.2     4.03     8,84   2:55.5

1623                  4          Petra                Dvořáková               89            ZŠ Znojmo, Přímětice Znojmo                        300903

8.6     3.92     7,69   3:02.2

1603                  5          Jitka                 Remešová               89            ZŠ Prosiměřice                        Znojmo                        300903

8.6     4.36     6,85   3:10.6

1587                  5                                  Rozmahelová              ZŠ Pražská – Zn           Znojmo                        130503

8.7     4.15     7,72   3:18.4

1519                  6          Andrea             Steinhauserová            031089            ZŠ Hrušovany               Znojmo                        300903

8.8     4.17     5,45   2:58.6

1488                  7          Veronika           Zimolová         291089            ZŠ Znojmo, Pražská     Znojmo                        300903

9.2     4.00     8,46   3:08.2

1487                  8          Milada             Šárová                    88            ZŠ Prosiměřice                        Znojmo                        300903

8.9     3.95     5,23   2:52.7

1471                  13                                Kloudová                     ZŠ Přímětice – Zn       Znojmo                        130503

9.1     4.19     8,92   3:33.4

(10)

1466                  9          Jana                Doušková                90            ZŠ Přímětice               Znojmo                        300903

9.2     3.79     7.56   3:04.9

1455                  14        Marie               Vybíralová                   ZŠ Hrušovany               Znojmo                        130503

8.8     3.92     9,02   3:40.6

1417                  15        Veronika           Krulová                                    ZŠ Přímětice – Zn       Znojmo                        130503

9.4     0.00     7,79   3:21.0

1417                  10        Michaela         Šopáková         120290            Gymnázium Znojmo    Znojmo                        300903

9.2     4.23     6,12   3:05.3

1414                  16        Patricia                        Mikuličková             87            ZŠ Jevišovice              Znojmo                        130503

9.0     3.24     7,50   3:03.9

1364                  11        Veronika           Vránová                  88            ZŠ Hrušovany               Znojmo                        300903

9.2     3.64     7,37   3:05.3

1356                  12        Dagmar            Daňhelová              89            ZŠ Prosiměřice                        Znojmo                        300903

8.7     3.95     5,62   3:16.1

1311                   13        Marie               Vybíralová              89            ZŠ Hrušovany               Znojmo                        300903

8.8     3.81     8,68   3:49.0

1308                  14        Pavla               Švarcová         250390            ZŠ Znojmo, Pražská     Znojmo                        300903

9.4     3.80     6,48   3:04.0

1276                  15        Andrea             Zimková                  89            ZŠ Prosiměřice                        Znojmo                        300903

9.1     3.93     5,58   3:44.5

(20)

1251                  16        Eva                  Dušková                  88            ZŠ Prosiměřice                        Znojmo                        300903

9.5     3.79     6,85   3:10.6

1211                   22        Barbora            Smejkalová                  Gy Moravský Krumlov   Znojmo                        130503

9.6     3.74     7,32   3:22.5

1176                   17        Karolina           Bursíková                90            ZŠ Znojmo, Republiky Znojmo                        300903

9.1     3.47     5,83   3:11.3

1141                   18        Veronika           Aipldauerová          88            ZŠ Znojmo, Václavské Znojmo                        300903

9.5     3.60     5,82   3:11.0

1131                   19        Irena                Jeřábková               88            ZŠ Znojmo, Republiky Znojmo                        300903

9.2     3.83     9,18   3:33.1

1099                  20        Anna                Valentová               88            ZŠ Prosiměřice                        Znojmo                        300903

9.8     3.62     7,97   3:28.1

1069                  21        Ladislava         Kačuráková             90            Gy Polesného Znojmo Znojmo                        300903

9.7     3.70     5,68   3:16.5

1053                  22        Kristýna            Zelenková               88            ZŠ Znojmo, Václavské Znojmo                        300903

9.8     3.83     5,60   3:19.1

1026                  23        Petra                Bisová                     90            Gymnázium Znojmo    Znojmo                        300903

9.8     3.55     5.64   3:15.0

1010                  26                                Perglerová              87            ZŠ Republika – Zn       Znojmo                        130503

10.1     3.74     6,48   3:29.4

(30)

1007                  24        Kateřina           Jašová                    88            ZŠ Znojmo, Václavské Znojmo                        300903

9.5     3.26     6,50   3:26.3

1005                  25        Dominika         Peroutková              91            Gymnázium Znojmo    Znojmo                        300903

9.9     3.55     6,00   3:18.1

998                  26        Jana                Zukalová                 89            ZŠ Šanov                     Znojmo                        300903

9.8     3.08     6,20   3:11.7

996                  27        Markéta            Tuhá                010190            ZŠ Znojmo, Republiky Znojmo                        300903

9.8     3.47     5,40   3:14.7

967                  28        Andrea             Krčálová                 89            Gymnázium Znojmo    Znojmo                        300903

9.8     3.55     5,92   3:25.8

924                  29        Jarmila                        Vymazalová            89            ZŠ Šanov                     Znojmo                        300903

9.9     3.29     6,33   3:25.6

883                  30        Eliška               Tvrdoňová              91            ZŠ Šanov                     Znojmo                        300903

9.5     3.35     5,48   3:40.1