SPS

Sportovní střediska jsou základním článkem péče o sportovně talentovanou mládež v České republice.

Sportovní střediska zřizuje ČAS s ohledem na svazovou koncepci v oblasti péče o sportovně talentovanou mládež pro věkovou kategorii zpravidla 6 až 15 let (zpravidla žáci základních škol a nižšího stupně víceletých gymnázií).

Cílem programu je podpora:

a) stávajícího systému sportovních tříd (dále jen „ST“), které jsou zařazeny do systému přípravy sportovních talentů. Podpora se týká sportovní přípravy žáků na základních ve spolupráci s atletickým oddílem/klubem a základní školou,

b) SpS, která se orientují na sportovní přípravu dětí, zpravidla ve věkové kategorii 6 až 15 let, které jsou zařazeny do systému přípravy
sportovních talentů.